Tczew dostał pieniądze od wojewody pomorskiego – na dokończenie inwestycji służących wypoczynkowi mieszkańców miasta. Nad królową polskich rzek będzie więcej urządzeń i terenów rekreacyjnych. Połączy je wiślana trasa rowerowa.

Fot. Kazimierz Netka.

Mieszkańcy miasta odzyskują nadwiślańskie narodowe dokonania poprzednich pokoleń.

Rozwija się strefa rekreacyjna wzdłuż pomorskiej – polskiej błękitnej wstęgi, czyli Wisły. Znaczące dokonania w tym zakresie ma Tczew. Władze centralne, doceniając to, co zrobiono, postanowiły wysiłki miasta Tczewa wesprzeć finansowo. 17 września, 2018 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, została zawarta umowa, dotycząca wsparcia trzech nadwiślańskich inwestycji w Tczewie.

Umowę podpisali wojewoda pomorski – Dariusz Drelich i prezydent Tczewa – Mirosław Pobłocki. Wsparcie wynosi blisko 1,6 mln złotych. Pochodzi ono z rezerwy Wojewody Pomorskiego.

– Budżet wojewody został zwiększony w wyniku poprawki do budżetu państwa posła Kazimierza Smolińskiego. Jego starania przyniosły efekt. Bardzo się cieszę, że dziś możemy podpisać umowę, która pomoże miastu Tczew w realizacji inwestycji – powiedział wojewoda Dariusz Drelich.

Wsparcie zostało przyznane na realizację inwestycji w ramach programu “Narodowe dziedzictwo tczewskich terenów nad Wisłą przywracamy społeczeństwu miasta”.

– Otrzymaliśmy pieniądze na dofinansowanie rozbudowy  trzech terenów rekreacyjnych położonych nad Wisłą – niecki czyżykowskiej, Bulwaru Nadwiślańskiego oraz terenu w rejonie ul. Flisaków na Os. Staszica – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Te blisko 1,6 mln zł zostało nam przekazane bezpośrednio z budżetu państwa, dzięki inicjatywie poselskiej Kazimierza Smolińskiego. Kolejne inwestycje nad Wisła sprawią, że miasto stanie się jeszcze bogatsze w infrastrukturę do wypoczynku i rekreacji, służącą wszystkim mieszkańcom.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedział prezydent Mirosław Pobłocki, miasto Tczew, wraz z partnerami z powiatu tczewskiego, współuczestniczy w budowie Wiślanej Trasy Rowerowej, która została wytyczona od gór do morza.

Oto przedsięwzięcia, realizowane w ramach programu “Narodowe dziedzictwo tczewskich terenów nad Wisłą przywracamy społeczeństwu miasta”:

1. „Park aktywności w niecce Czyżykowo – osiedle Czyżykowo”.

Teren niecki Czyżykowo to położony w południowej części miasta nad brzegiem Wisły, zagospodarowany zielenią, z rozproszoną infrastrukturą rekreacyjną obszar, na którym jest mały plac zabaw, otwarta siłownia i ścieżki spacerowe, jedyna wspólna przestrzeń osiedla dla zabaw dzieci, uprawiania sportów i rekreacji. Funkcjonalnie teren ów stanowi poszerzenie oferty ciągu nadwiślańskiego, wiodącego od bulwaru w sąsiedztwie Starego Miasta do terenów przyrodniczych za miastem. Jest to przestrzeń sprzyjająca relaksowi, jednak jej istotny potencjał nie jest dostatecznie wykorzystany. Pojawiające się różnorodne propozycje w zakresie aktywności rekreacyjnej mieszkańców miast, a także oczekiwania tczewian spowodowały, że postanowiono zaprojektować i wykonać na tym terenie nowoczesnego parku aktywności. Oprócz modernizacji istniejących urządzeń zbudowane zostaną bardzo atrakcyjnie poszerzające ofertę spędzania wolnego czasu: tor wrotkarski z odwodnieniem i balustradami terenowymi, tor do jazdy na rowerze (typu „pumptruck”). Ponadto pojawią się urządzenia małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ścieżki spacerowe, schody terenowe, zieleń niska i wysoka. Wykonany zostanie nowy wybieg dla psów.

2. „Przebudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim”

 

Fot. Kazimierz Netka

Teren bulwaru jest na lewym brzegu Wisłą w rejonie staromiejskim. To rozległy plac, przeznaczony na wypoczynek i rekreację. W latach 2000 – 2010 przeprowadzono tam wiele inwestycji, wykorzystując miejski potencjał turystyczny i rekreacyjny.

Zagospodarowanie bulwaru, wybudowanie przystani rzecznej, wykonanie 2,5 km ścieżki przyrodniczej to zadania wykonane w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i obszaru Natura 2000. Efekty tych działań zostały bardzo dobrze odebrane przez mieszkańców i gości miasta, a wiele prestiżowych nagród potwierdziło ten sukces, tj.: Wyróżnienie I stopnia w roku 2007 w konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna” dla Bulwaru Nadwiślańskiego; Wyróżnienie w roku 2011 w tym samym konkursie, dla ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej na brzegu Wisły i I miejsce w roku 2014 w konkursie Ministra Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości”, w kategorii Zieleń w mieście, dla ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.
Na bulwarze Nadwiślańskim jest wiele urządzeń dla dzieci, a także infrastruktura przyjazna ludziom starszym. W szczególności wykonanie dużego placu dla dzieci, z ciekawą ofertą urządzeń zabawowych blisko brzegu rzeki wywołało ogromne zainteresowanie mieszkańców Tczewa, ale też sąsiednich miejscowości. Utrzymanie właściwego poziomu zagospodarowania i celowego wykorzystania wymaga modernizacji urządzeń i urozmaicenia propozycji rekreacyjnych na terenie nadbrzeżnym. W ramach realizacji jednego z celów strategicznych Tczewa, tworzenia miasta przyjaznego w zakresie usług, w tym obsługi czasu wolnego, rozwijając to podejście, planuje się gruntowną modernizację placu zabaw polegającą  na demontażu starych, wyeksploatowanych drewnianych obiektów na placu zabaw i montaż rozbudowanego zestawu zabawowego oraz wybudowanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.

3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków – osiedle Staszica”

 

Fot. Kazimierz Netka

Teren zabudowy mieszkaniowej, w przewadze jednorodzinnej, stanowiący osiedle im. Staszica jest oddalonym od miasta obszarem, położonym peryferyjnie w jego północnej części. Jest oddzielony od reszty miasta trasami kolejowymi, drogą wylotową w kierunku Czatków i jest „zamknięty” wałami przeciwpowodziowymi. Te okoliczności przesądzają o postrzeganiu osiedla jako odizolowanego od infrastruktury społecznej miasta. Osiedle Staszica posiada szkołę podstawową, elementarne sklepy osiedlowe, nie jest jednak wyposażone we własne urządzenia zagospodarowania terenu, sprzyjające integrowaniu społeczności. Specyfiką zabudowy jednorodzinnej, gdzie otwarta przestrzeń to przede wszystkim prywatne ogrody przydomowe, jest brak wspólnych przestrzeni dla zabaw dzieci, uprawiania sportów i rekreacji. Stąd zdecydowano o podjęciu działania wzmacniającego infrastrukturę społeczną, a polegającego na stworzeniu kompleksowego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców.

Na wolnym od zabudowy obszarze miejskim, pomiędzy ulicami Flisaków, Spółdzielczą i Okrętową, zaprojektowano atrakcyjnie ukształtowane ścieżki spacerowe, łączące miejsca o przeznaczeniu rekreacyjno – sportowym. Centrum terenu stanowią tory do jazdy na rowerze (typu „pumptrack”) otoczone torem do jazdy na łyżworolkach. Wokół nich zaprojektowano inne elementy sportowo – rekreacyjne. Przy istniejącym placu zabaw, w północno – wschodniej części terenu powstanie plac z urządzeniami do ćwiczeń na drążkach, typu „street workout”. Swoje miejsca otrzymały również boiska do gry w siatkówkę i w koszykówkę oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej. Południową część terenu przeznaczono głównie na strefę wypoczynku. Pomiędzy alejkami zaprojektowano tereny zieleni urządzonej, obsadzonej kolorowymi bylinami wieloletnimi, mieszankami zielonych traw ozdobnych i kolorowych traw ozdobnych.

Pozostały obszar będzie pokryty trawą z mieszanek „sportowych”, nadających się do do intensywnego użytkowania oraz nasadzeniami drzew i krzewów. Dodatkowe wyposażenie to elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zaplanowano zwiększenie istniejącego parkingu o 10 miejsc postojowych, a cały teren będzie oświetlony. Ten kompleks rekreacyjny powstanie na terenie wielkości ok. 3,5 ha – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego.

Dotacja z budżetu wojewody pomorskiego wykorzystana zostanie jeszcze w tym roku. Pieniądze zostaną oficjalnie włączone do budżetu miasta – korektą budżetu, podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej – poinformowała nas Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *