Tczew. Niektóre spostrzeżenia z przełomu lat 2023 – 2024 w największym mieście na Kociewiu. W planach jest budowa stacji ładowania prądem pojazdów. Tczew nie rezygnuje z wodoru, ale poczeka aż gaz ten będzie lepszy i pewniejszy. Coraz mniej narodzin, a więcej śmierci. Śluby cywilne są popularne, kościelne – nawet znacznie mniej

Fot. Kazimierz Netka.

Pomysły na poprawę jakości życia w kolebce Polski pełnomorskiej

Nie tylko duże miasta mają swe problemy, pomysły, sukcesy. Najczęściej słychać np. o Warszawie, Trójmieście, Katowicach, Łodzi, Krakowie itp. Warto jednak zainteresować się życiem nawet w tych najmniejszych miejscowościach. My postanowiliśmy działać pośrednio – wybraliśmy Tczew – miasto na Kociewiu, około 10 razy mniejsze od Gdańska (jeśli chodzi o liczbę mieszkańców), w dalekiej przeszłości będące siedzibą księcia pomorskiego Sambora II, a całkiem niedawno – kolebkę Polski morskiej (w Tczewie powstała ponad 100 lat temu pierwsza polska państwowa Szkoła Morska, która wykształciła najsłynniejszych kapitanów żeglugi wielkiej). W Tczewie jest też Muzeum Wisły i największy zbiór kamieni z wersalskiej granicy Wolnego Miasta Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

Podsumowania 2023 roku i prezentacji niektórych zamierzeń na 2024 rok dokonano 8 stycznia w Urzędzie Miejskim w Tczewie. O sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, demograficznej, o wykorzystywaniu unijnych funduszy i zagrożeniach utraty pieniędzy, a także o planach na przyszłość mówili m.in.: Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa; Adam Urban – wiceprezydent Tczewa; Małgorzata Mykowska – kierownik Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie:

Projekty za blisko 34 mln zł wytypowane do dofinansowania w ramach ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – OMGGS)

Kończy się ocena fiszek projektów zaproponowanych przez samorządy OMGGS do sfinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w latach 2021 – 2027. Cztery projekty złożone przez Miasto Tczew zostały wytypowane do dofinansowania. Wartość dofinansowania wynosi blisko 34 mln zł. Jest to dopiero pierwszy etap procesu ubiegania się o te środki.

Lista projektów:

– Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych i cyfryzacja transportu miejskiego, kwota dofinansowania: 4 250 000 PLN

– Rowerem do pracy – budowa dróg rowerowych ułatwiająca dojazd rowerem do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tczewie, kwota dofinansowania: 2 406 727 PLN

– Zielony Tczew – odnowa i rewitalizacja trzech miejskich parków, kwota dofinansowania: 17 000 000 PLN

– Zielony Tczew – renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinków wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni, kwota dofinansowania: 10 200 000.

Tczew planował też budowę stacji ładowania pojazdów wodorem – do wykorzystania w ogniwach wodorowych wytwarzających prąd do silników autobusów, samochodów. Miał powstać taki obiekt – magazyn na wodór, dostarczany z Rafinerii. Czy zrezygnowano z tych planów? – zapytaliśmy.

– Według mnie to jest przyszłość i prędzej czy później musi to wejść – odpowiedział prezydent Mirosław Pobłocki. – Natomiast dzisiaj technologia jest ciągle jeszcze w powijakach. Nie ma stacji ładowania bo też nie ma specjalnie produkcji takiego czystego wodoru. Efekt jest taki, że dzisiaj taki pojazd kosztuje 2 – 3 razy tyle co zwykły autobus na olej napędowy, czyli dizel. To nie jest moment na wprowadzanie wodoru.

Po drugie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na bardzo ciekawe zjawisko na zachodzie. Teraz mniej się mówi o elektrykach; coraz bardziej się mówi o odchodzeniu od elektryków. Spada sprzedaż pojazdów elektrycznych. Powody są różne.

Duże koncerny odchodzą od budowy nowych fabryk, podzespołów do pojazdów elektrycznych. Niemcy na przykład wycofali się z subwencji na zakup pojazdów elektrycznych. Tak że być może jesteśmy w sytuacji takiej, że ten wielki boom na elektryczne pojazdy wyhamuje i wszyscy będą czekać na wejście czegoś innego niż baterie czy akumulatory litowe.

Na pewno nie uciekniemy od elektryków, bo to jest kwestia atmosfery, czystości powietrza, natomiast musi to dojrzeć pod kątem technologicznym – stwierdził Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa.

● Przetarg na dokumentację przebudowy basenu przy TCSiR

Fot. Kazimierz Netka.

Do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Aktywny Tczew – przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie wpłynęły 3 oferty (od 354 tys. do 1 650 tys. zł). 5 stycznia wybraliśmy najkorzystniejszą z nich – firmy z Poznania (COZA Architektura), która wykona zadanie za 354 tys. zł. Umowa ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Czas wykonania zadania to 161 dni.

Na inwestycję mamy 15 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Fot. Kazimierz Netka.

W ramach zadanie planuje się wykonać m.in. przebudowę i modernizację instalacji uzdatniania wody basenowej; system odzysku wody przelewowej na basenach; przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w tym wykonanie nowego systemu wentylacji i osuszania basenów; przebudowę instalacji grzewczych i dostosowanie do najnowszych wymagań w zakresie energooszczędności wraz z wymianą starych grzejników na nowe; przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne; Wykonane zostaną ponadto niezbędne prace budowlane, remontowe i wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będą one dotyczyły nie tylko niecek basenowych i trybun, ale również pozostałych pomieszczeń, z których korzystają użytkownicy obiektu, a także pomieszczeń gospodarczych, socjalnych i administracyjnych. Zadanie będzie również obejmowało doposażenie obiektu w urządzenia basenowe i sportowe. Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie poddany termomodernizacji. W ramach zadania wykonane zostaną również zagospodarowanie i przebudowa otoczenia obiektu – poinformowała Małgorzata Mykowska – kierownik Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

● Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji CKiS

– 3 oferty

Dzisiaj (8 stycznia) otwarte zostały oferty przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS). Wpłynęły 3 oferty – od 103 do 224 tys. zł. Czas wykonania zadania: 130 dni. Teraz potrwa analizowanie ofert.

Fot. Kazimierz Netka.

Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu pierwszego etapu kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Pierwszy zakres prac będzie obejmował opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie częściowego remontu dachu, elewacji oraz fundamentów wraz z ich izolacją. Budynek jest bardzo energochłonny, straty ciepła spowodowane brakiem izolacji termicznej i przestarzałą instalacją grzewczą są bardzo duże, co przekłada się na ogromne rachunki za ogrzewanie pomimo wdrażania wszelkich możliwych oszczędności. Termomodernizacja obiektu jest konieczna dla dostosowania obiektu do wymagań w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności.

Na tę inwestycję Tczew ma 2 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

● Rok 2023 w Tczewie – mniej dzieci, mniej ślubów

W 2023 r. w Tczewie znacznie spadła liczba urodzeń i jest to tendencja, która utrzymuje się od kilku lat. Spada też liczba zawartych małżeństw. Po raz czwarty z rzędu liczba ślubów cywilnych była wyższa niż ślubów konkordatowych – różnica między nimi jest z roku na rok coraz większa – na korzyść ślubów cywilnych. W porównaniu z 2022 r. znacznie spadła liczba zgonów, jednak pozostaje ona wyższa niż liczba urodzeń.

1. Urodzenia:

Liczba zarejestrowanych aktów urodzenia: 719 (dla porównania: 2022 r. – 842, 2021 r. – 880, 2020 r. – 910, 2019 r. – 1132, 2019 r. – 1161); w trybie rejestracji zwykłej: 620; w trybie rejestracji szczególnej (urodzenia poza granicami RP): 99.

Liczba noworodków, które zostały zameldowane w Tczewie w 2023 r.: 325 (2022 r. – 408, 2021 r. – 449, 2020 r. – 505, 2019 r. – 530, 2018 r. – 593).

Najpopularniejsze imiona: żeńskie – Zofia, Laura, Zuzanna; męskie – Leon, Jan, Nikodem. Imiona nieczęsto nadawane: Rozalia, Melisa, Kira, Tytus, Ostap, Konstanty.

Fot. Kazimierz Netka.

2.Małżeństwa:

Liczba zarejestrowanych aktów małżeństwa: 311 (w 2022 r. – 350, w 2021 r. – 356, w 2020 r. – 294, 2019 r. – 399, 2018 r. – 393), w tym: w trybie rejestracji zwykłej: 277 (cywilne – 171, w tym 34 śluby poza lokalem USC, konkordatowe – 106); w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa, które zostały zawarte poza granicami RP): 34.

Najmłodsi małżonkowie: kobieta 19 lat, mężczyzna 19 lat

Najstarsi małżonkowie: kobieta 71 lat, mężczyzna 73 lata

Największa różnica wieku między małżonkami: 23 lata (kobieta 44 lata, mężczyzna 67 lat).

3. Zgony

Liczba zarejestrowanych aktów zgonu: 772 (w 2022 r. – 944, w 2021 r. – 1032, w 2020 r. – 934, w 2019 r. – 865, w 2018 r. – 837), w tym: w trybie rejestracji zwykłej: 752; w trybie rejestracji szczególnej (zgony, które nastąpiły poza granicami RP): 20.

W 2023 r. zmarły 592 osoby zameldowane w Tczewie (w 2022 – 615, w 2021 r. – 813, w 2020 r. – 692, w 2019 r. – 626).

Fot. Kazimierz Netka.

4.Jubileusze:

Rocznice pożycia małżeńskiego obchodziło 158 par, w tym: 50-lecia – 97 par; 55- lecia – 37 par; 60- lecia – 19 par; 65- lecia – 3 pary; 70-lecia – 2 pary

Rocznice urodzin: 100 – 3 osoby; 101 – 1 osoba; 103 – 2 osoby.

● Wyprawka tczewska – na dobry początek

Od 2021 nasi najmłodsi mieszkańcy, czyli noworodki zameldowane w Tczewie, mogą otrzymać pakiet powitalny – Wyprawkę Tczewską. W 2023 r. taki upominek otrzymało 130 dzieci.

W skład tczewskiej wyprawki wchodzi: body, kocyk, maskotka, zakładka do książki, karta małego czytelnika oraz list powitalny od prezydenta Tczewa.

Aby ubiegać się o wyprawkę, należy wypełnić wniosek i złożyć do Urzędu Miejskiego. Wyprawka może być przekazana na dwa sposoby, co należy zaznaczyć we wniosku: można ją odebrać osobiście w UM lub poprzez wysyłkę pod wskazany adres. Wniosek o przyznanie wyprawki składa się w terminie do 2 miesięcy od narodzin dziecka. Regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl

Sponsorami wyprawki są: Urząd Miejski w Tczewie, spółki miejskie (TTBS, ZUOS, ZWiK), GPEC Tczew, Clean Bud i PUM, WestRock z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kociewski Kurier Tczewski, a partnerem Miejska Biblioteka Publiczna.

● Kalendarz imprez na 2024 r.

Przygotowany został Miejski Kalendarz Imprez na 2024 rok. Zawiera on różnego rodzaju wydarzenia – kulturalne, sportowe, patriotyczne organizowane i zgłoszone przez różne podmioty. Kalendarz został zamieszczony na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl

Oto niektóre z najważniejszych imprez zaplanowanych na 2024 rok:

– 27 – 28 stycznia – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

– 16 – 17 marca – Jarmark Wielkanocny

– 23 marca – Wielkanocne spotkanie tczewian

– 18 maja – Europejska Noc Muzeów

– 25 maja – piknik na Górkach

– 1 czerwca – Festyn Samorządowo-Komunalny

– 2 czerwca – Pchli Targ

– 24 czerwca – Sobótki Tczewskie

– 24 lub 31 sierpnia – In Memoriam XXIII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego

– 1 września – Piknik Historyczno-Militarny

– 6 września – Narodowe Czytanie

– 3 września –Wrześniowe Targowisko oraz Europejskie Dni Dziedzictwa

– 5 października – Noc Bibliotek

– 11 listopada – uroczystości patriotyczne i festyn z okazji Narodowego Święta Niepodległości

– 7 – 8 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy – poinformowała Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *