Transport Week 2021. Omawiane są  najważniejsze problemy sektora transportu, zwłaszcza morskiego, na świecie. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to dobra okazja do uzyskania cennych informacji dotyczących np. gospodarki morskiej

Źródło ilustracji: Actia Forum.

Polska nieźle sobie radzi, mimo pandemii

W Gdyni trwa coroczna, międzynarodowa konferencja „Transport Week”. Odbywające się w trybie webinarium wydarzenie, pierwszego dnia, czyli 3 marca 2021 roku, poświęcono głównie tematowi: „Rynek kontenerowy i ekspansja polskich portów”. Wypowiedzi uczestników debat dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku kontenerowym, skutków pandemii COVID-19 i możliwości ożywienia gospodarki po pandemii. Przedstawiono także aktualne plany rozbudowy portów Gdynia i Szczecin-Świnoujście oraz wizję DCT Gdańsk na najbliższe lata.

Transport Week 2021 odbywa się w Parku Konstruktorów w Gdyni. Oto niektóre informacje z pierwszego dnia, przekazane nam przez Actia Forum – organizatora międzynarodowych konferencji Transport Week:

Po wprowadzeniu do obrad, przyszedł czas na zagłębienie się w główny temat pierwszej sesji – w przegląd rynku kontenerowego w Europie i regionie Morza Bałtyckiego. Uczestnicy ocenili, że pandemia miała negatywny wpływ na obroty. 10 największych europejskich portów kontenerowych obsłużyło łącznie 65,3 mln TEU w 2020 r., Co oznacza spadek o ok. 1,7%. Łączna przepustowość portów bałtyckich sięgnęła 8,8 mln TEU, co oznacza spadek o ok. 4,3%. Jeśli chodzi o liderów, pierwsze 10 europejskich list przebojów zajmuje Rotterdam, Antwerpia i Hamburg. Po bałtyckiej stronie mamy St. Petersburg, Gdańsk i Gdynię, z polskimi portami w czołówce. Mimo to rok był trudny dla prawie wszystkich, z kilkoma jedynymi wyjątkami (np. Gdynia, Gothenburg, Aarhus), gdyż polskie porty odnotowały pierwszy ogólny spadek obrotów kontenerowych od 2015 roku.

Uczestnicy tegorocznego Transpport Week mieli okazję dowiedzieć się o planach i wizji DCT Gdańsk. W prezentacji wspomniano o bardzo dobrym początku roku 2020, który następnie przerodził się w coś, co można określić mianem idealnej burzy. Pomimo spadku całkowitych obrotów, terminal faktycznie odnotował pewne wzrosty w obsłudze lokalnych ładunków. Polska nieźle radziła sobie w pierwszych miesiącach pandemii, co można przypisać bogatemu i zróżnicowanemu otoczeniu branżowemu. To bardzo silny grunt dla planów DCT, aby pozostać hubem nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu bałtyckiego.

Generalnie polskie terminale utrzymują się na dobrej drodze i są dobrze przygotowane na trudności, z jakimi borykają się obecnie wszystkie branże, ponieważ rynek ma nadzieję zacząć się ożywić, co potwierdzają także przedstawiciele Gdyńskiego Terminala Kontenerowego. Przewiduje się, że przerób w 2021 r. Będzie co najmniej na poziomie odnotowanym w 2020 r.

Inwestycje i projekty infrastrukturalne w portach są mierzone w latach, czasem dziesięcioleciach; napotykają na potencjalne wyboje na drogach, ale idą naprzód z sukcesami. Znajduje to odzwierciedlenie w stałym tempie, w jakim porty Gdynia i Szczecin-Świnoujście realizują plany rozbudowy. Rozbudowa Portu Gdynia jest potrzebna i możliwa dzięki ciągłemu wzrostowi przeładunków oraz dobrym prognozom na najbliższe lata. Wartość inwestycji poczynionych i rozpoczętych w ostatnich trzech latach kształtuje się na poziomie ponad 1 mld zł. Oczywiście najbardziej ambitnym celem jest dalszy rozwój projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni, największego przedsięwzięcia w historii portu od momentu jego powstania.

Bardzo ważna kwestia została podniesiona podczas krótkiej prezentacji projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego Portu Szczecin-Świnoujście, który jest obecnie w trakcie przetargu. Porty morskie mają kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego kraju, pełniąc dziś nie tylko rolę węzłów transportowych, ale także dystrybucyjnych, a czasem nawet produkcyjnych. Przyczyniają się również znacznie do tworzenia miejsc pracy, a każde miejsce pracy w porcie przekłada się na ok. 30 miejsc pracy w gospodarce narodowej Wynika z informacji, przekazanych przez Actia Forum.

Cykl seminariów internetowych Transport Week 2021 jest kontynuowany dzisiaj, 4 marca 2021 roku. Tematem głównym są rozwiązania cyfrowe i narzędzia do transportu i logistyki. Zainauguruje je panel dyskusyjny: Cyfrowa transformacja – szanse i wyzwania obejmuje następujące zagadnienia: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – stan cyfryzacji w gospodarce morskiej, transporcie i logistyce, wpływ pandemii COVID-19 na rozwój technologii cyfrowej; digitalizacja jako czynnik wzrostu wydajności (trendy: chmura, blockchain, AI); inteligentna infrastruktura: autonomiczne pojazdy, inteligentne porty – science fiction czy rzeczywistość?; optymalizacja dzięki cyfryzacji (zmiany w funkcjonowaniu transportu, żeglugi, logistyki); człowiek w cyfrowych systemach logistycznych.

Więcej wiadomości można znaleźć na: https://www.youtube.com/watch?v=ePk_UiBOOoE oraz na stronie internetowej: https://www.transportweek.eu/ .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.