Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich oraz ich wykorzystanie w sezonie wakacyjnym 2018 roku – najnowsze obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Na pierwszym miejscu Kołobrzeg, na drugim – Gdańsk.

Na zdjęciu: Jedna z atrakcji w gminie Rewal. Fot. Kazimierz Netka.

Rośnie znaczenie wakacyjne małych nadmorskich gmin. Łeba i Rewal na czele.

8,8 mln noclegów udzielono w turystycznych obiektach noclegowych na obszarze nadmorskim w lipcu i sierpniu 2018 r.

W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% – w lipcu i 62,5% – w sierpniu – obliczył Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Gminy nadmorskie według metodologii Eurostatu

W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według metodologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich.1 Są one usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostają w bezpośredniej bliskości morza. Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie odnotowano 2 624 – 23,7% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2018 r., tj. o 110 (4,4%) więcej niż w roku poprzednim – wynika z informacji, przekazanych nam przez Karolinę Dawidziuk – rzecznika prasowego Prezesa GUS.

Zgodnie z metodologią Eurostatu przyjętą na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki za obszar nadmorski uznaje się obszary przybrzeżne składające się z gmin (w innych krajach z odpowiednich jednostek administracyjnych) graniczące z morzem lub usytuowane w jego pobliżu. Obszary nadmorskie w odróżnieniu od pozostałych są klasyfikowane na podstawie odległości danej gminy od morza: jeżeli gmina graniczy z morzem, jest ona z zasady nadmorska; jeżeli gmina nie graniczy z morzem, ale 50% jej powierzchni znajduje się w odległości 10 km od morza, również uznaje się ją za gminę nadmorską. W uzgodnieniu z Eurostatem dodatkowo gminy: Słupsk (gm. wiejska), Główczyce, Gniewino, Pruszcz Gdański (gm. wiejska), Cedry Wielkie, Koszalin (gm. miejska) i Sianów (gm. miejsko- wiejska) zostały uznane za nadmorskie.

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

W porównaniu do roku poprzedniego liczba turystów w VII-VIII 2018 r. na obszarze nadmorskim wzrosła o 10,6%, a liczba udzielonych noclegów – o 6,5%

W Polsce 55 gmin zostało zaliczonych do obszarów nadmorskich

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich

Wśród turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościnnych – 1 048 obiektów (w porównaniu do 2017 r. wzrost o 6,6%), a następnie ośrodków wczasowych – 518 (spadek o 1,5%) i hoteli – 222 (wzrost o 1,8%).

Pod względem liczby oferowanych miejsc noclegowych, przodują ośrodki wczasowe – 71 132 miejsc noclegowych (w porównaniu do 2017 r. spadek o 1,3%), następnie hotele – 31 958 (wzrost o 6,0%) i pokoje gościnne – 25 399 (wzrost o 9,1%). Przeciętna liczba miejsc noclegowych w obiektach udostępniających pokoje gościnne wynosi 24, w hotelach – 144, a w ośrodkach wczasowych – 137.

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościnnych

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2018 r. z obiektów znajdujących się na obszarach nadmorskich skorzystało 1 725,7 tys. turystów (862,7 tys. – w lipcu i 863,0 tys. – w sierpniu), czyli 21,6% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (20,7% w lipcu i sierpniu 2017 r.). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to o 10,6% więcej turystów (o 9,1% – w lipcu i 12,1% – w sierpniu). Warto także nadmienić, że wzrost ten w sezonie wakacyjnym był większy niż w całej Polsce (5,8%; 4,6% – w lipcu, 6,9% – w sierpniu).

Turyści korzystający z obiektów na obszarze nadmorskim w okresie wakacyjnym stanowili 21,6% wszystkich turystów nocujących w tym okresie na terenie całego kraju.

Korzystającymi z bazy noclegowej na terenach nadmorskich w sezonie letnim byli głównie turyści krajowi – 1 407,7 tys. osób (o 141,2 tys. – 11,2% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego). Było to 81,6% spośród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu (81,1% w tym samym okresie 2017 r.).

Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach na obszarach nadmorskich stanowili 19,3% wszystkich turystów zagranicznych w bazie noclegowej w czasie wakacji 2018 r. – 317,9 tys., tj. o 23,5 tys. (8,0%) więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. i 18,4% wśród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2018 r. Byli to głównie Niemcy (187,8 tys. turystów – wzrost o 10,9%), Szwedzi (21,3 tys. – wzrost o 4,4%), Norwegowie (18,1 tys. – spadek o 6,9%), Rosjanie (8,6 tys. – spadek o 0,5%), Brytyjczycy (8,1 tys. – spadek o 11,0%) i Czesi (7,6 tys. – wzrost o 26,7%).

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

W okresie wakacyjnym br. na omawianym obszarze udzielono 8 760,9 tys. noclegów (4 441,7 tys. – w lipcu i 4 319,2 tys. – w sierpniu), czyli o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 4,7% – w lipcu i 8,5% – w sierpniu). Łącznie było to 34,2% wszystkich noclegów turystycznych w Polsce w tym okresie (33,4% w lipcu i sierpniu 2017 r.). Były to głównie pobyty długookresowe, podobnie jak w tym samym okresie roku poprzedniego, z przeciętną liczbą 5 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu turystycznego w Polsce w tym okresie wynosiła 3 noclegi.

Turystom krajowym udzielono 7 482,3 tys. noclegów (o 6,3% więcej w stosunku do VII i VIII 2017 r.). Było to 85,4% wśród ogółu noclegów udzielonych w tym czasie na obszarach nadmorskich (85,6% w lipcu i sierpniu 2017 r.) oraz 34,9% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w Polsce w analogicznym okresie (34,3% w tym samym okresie 2017 r.).

Turystom zagranicznym na obszarach nadmorskich w wakacje udzielono łącznie 1 278,6 tys. noclegów, czyli o 8,1% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej noclegów udzielono Niemcom (898,7 tys. noclegów – wzrost o 8,9%), Szwedom (60,2 tys. – wzrost o 5,6%), Norwegom (57,9 tys. – spadek o 9,2%), Czechom (27,5 tys. – wzrost o 21,6%) i Brytyjczykom (22,4 tys. – spadek o 10,7%).

Noclegi udzielone w lipcu i sierpniu na obszarze nadmorskim stanowiły 34,2% wszystkich noclegów turystycznych w Polsce w tym samym okresie

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gminach nadmorskich w okresie wakacyjnym br. wyniósł – 66,8% w lipcu i 62,5% w sierpniu (w tym samym okresie roku poprzedniego odpowiednio 66,1% i 62,6%), podczas gdy średnio dla całego kraju było to odpowiednio 51,8% i 51,7% (podobnie jak w lipcu i sierpniu 2017 r. – 52,1% i 51,4%).

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gminach nadmorskich wyniósł 66,8% w lipcu i 62,5% w sierpniu

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny

Lokata gmin nadmorskich według liczby udzielonych noclegów.

Pierwsze trzy lokaty co do liczby udzielonych noclegów zajęły kolejno: Kołobrzeg – gmina miejska (881,1 tys. noclegów), Gdańsk (760,0 tys.) oraz Rewal (675,0 tys.) i łącznie koncentrowały one ponad ¼ (26,4%) wszystkich noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu na obszarze nadmorskim.

Wśród 10 liderów na tak utworzonej liście, największy wzrost pod względem liczby noclegów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Łebie – o 13,7% i Rewalu – o 12,4%.

Najwięcej noclegów w gminach nadmorskich w okresie wakacyjnym udzielono w Kołobrzegu.

Źródło: Karolina Dawidziuk – rzecznik prasowy Prezesa GUS; opracowanie merytoryczne: Departament Badań Społecznych Wydział Statystyki Turystyki, Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *