Turystyka – nowa inteligentna specjalizacja Pomorza – to jeden z wniosków wypływających z konferencji pt. „Pomorskie Horyzonty Turystyki”, zorganizowanej w AWFiS w Gdańsku. Powstaje tam nowy kierunek studiów: Turystyka i hotelarstwo

Fot. Kazimierz Netka.

Jak prowadzić turystyczny biznes w warunkach po pandemii i w czasie wojny?

Debata ekspertów na temat przyszłości – tak można nazwać spotkanie reprezentantów przemysłu wypoczynku i podróży, które 6 kwietnia 2022 roku odbyło się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Konferencja ta stała się punktem wyjścia do nowego życia biznesu turystycznego. Oceniono okres pandemii, wskazano kierunki rozwoju i przezwyciężania kryzysu. Skorzystaliśmy z zaproszenia i pojechaliśmy na to spotkanie:

– Z przyjemnością zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Panelu Dyskusyjnym organizowanym w dniu 6 kwietnia 2022 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polskiej Izby Turystyki oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Konferencja „Pomorskie Horyzonty Turystyki” odbędzie się w Sali Kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w godzinach 11.00 – 14.00.

W założeniu głównym adresatem zaproszenia są uczniowie i dyrekcje szkół średnich województwa pomorskiego, kierunkowo zbliżonych do zagadnień turystyki i hotelarstwa, szeroko rozumiana branża turystyczna, gestorzy bazy noclegowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Tematem przewodnim spotkania będą perspektywy rozwoju rynku pracy branży turystyczno-hotelarskiej w okresie postpandemicznym w kontekście dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb regionalnych przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy – napisał dr Marcin Pasek – Prodziekan kierunku Turystyka i Rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Konferencję prowadził dr Remigiusz Dróżdż pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:

Szanowni Państwo, witam serdecznie na „Pomorskich horyzontach turystyki”, pod hasłem: panel dyskusyjny. Chcielibyśmy bardzo mocno podkreślić problemy, z którymi branża turystyczna od pewnego czasu się boryka. Witam serdecznie wicemarszałka województwa pomorskiego – Wiesława Byczkowskiego; Jego Magnificencję prof. dr hab. Pawła Cięszczyka – rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu; dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Martę Chełkowską; zastępcę dyrektora Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) – Magdalenę Węgrowicz; reprezentanta Polskiej Izby Turystyki wiceprezesa Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Bogdana Donke; prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego- Stanisława Wilgockiego; prezesa Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki – Macieja Wójcika; przedstawiciela Pomorskiego Kuratora Oświaty – Marka Nowickiego; dyrektorów, uczniów wykładowców i studentów obecnych na dzisiejszym spotkaniu.

Fot. Kazimierz Netka.

Dr Remigiusz Dróżdż przypomniał słowa: „plusy dodatnie, plusy ujemne”. Do tych pierwszych zaliczył m.in. rekordowe liczby turystów, które do 2019 roku odwiedzały Pomorskie. Wpłynęły na to np. Prezydencja Polski w UE, Mistrzostwa Euro 2012, wsparcie pieniędzmi z Unii Europejskiej. To sprawiło, że zaczął się szybki napływ turystów do województwa pomorskiego, także cudzoziemców. Do plusów ujemnych prowadzący konferencję zaliczył m.in. niż demograficzny, pandemię, wojnę na Ukrainie i brak kadr dla turystyki. Z tej branży odeszło około 200 000 osób, przekwalifikowując się. Napłynęło do Polski wielu Ukraińców i oni mogą znaleźć zatrudnienie w turystyce. Jednak, już niektórzy zaczynają wracać do swego kraju. Branża turystyczna cały czas boryka się z różnymi problemami.

Na trudności w turystyce zwrócił uwagę również Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Dwa lata pandemii były poważnym ciosem dla europejskiej, w tym polskiej, turystyki – powiedział pan wicemarszałek. Biura podróży, hotele, restauracje i inne firmy turystyczne z nadzieją patrzą na sezon w 2022 roku. Zapowiada się on jako wolny od obostrzeń związanych ze zmorą koronawirusa. Okazuje się, że turystyka jest jednak elastyczna i przystosowuje się do nowych warunków.

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski dodał, że pomorska gospodarka ma wysoką pozycję w kraju, a turystyka notuje wręcz sukcesy. Ze względu na pandemię dominuje turystyka krajowa, ale odbudowuje się też turystyka wyjazdowa. Gdańskie lotnisko będzie miało nowe połączenia m.in. z Maltą, Kubą, Tajlandią.

Fot. Kazimierz Netka.

Niestety, działania wojenne na Ukrainie spowodowały wzrost cen i zmniejszenie się turystyki przyjazdowej do Polski. Jesteśmy postrzegani jako kraj przyfrontowy, a dla wielu jako frontowy – powiedział wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Podkreślił też, ze turystyka mierzy się z wieloma problemami, w tym z brakiem profesjonalnych kadr. Dlatego, pan wicemarszałek pogratulował prof. dr hab. Pawłowi Cięszczykowi – Rektorowi AWFiS – utworzenia nowego kierunku studiów.

Prowadzący konferencję dr Remigiusz Dróżdż zwrócił uwagę na jeszcze jedno bardzo niekorzystne zjawisko: niektórzy turyści odwołują swe rezerwacje w obiektach, w których przebywają uchodźcy.

Turystyka, do czasu pandemii, przynosiła około 6 – 7 procent wpływu do budżetu państwa. Dlatego, podtrzymywanie tej branży w dobrej kondycji, ma duże znaczenie. Niewątpliwie, przyczyni się do tego kształcenie kadr, między innymi przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Rektor tej Uczelni, prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, dziękując za gratulacje dotyczące otwarcia nowego kierunku: „Turystyka i Hotelarstwo”, podkreślił, że to inicjatywa m.in. doktora Remigiusza Dróżdża oraz innych pracowników naukowych, wiedzących, czego ta branża potrzebuje. Mam nadzieję, że zapewnimy turystyce kadrę specjalistyczną w jeszcze większej liczbie – powiedział rektor prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

O tym jaka pomorska turystyka jest, jaki ma potencjał rozwoju, uczestnicy konferencji dowiedzieli się podczas wykładu, jaki przedstawiła Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pomorska turystyka do 2019 roku rozwijała się bardzo dobrze. Pandemia w 2020 roku spowodowała tąpniecie. Nadal się rozwija wbrew niesprzyjającej koniunkturze. Czy więc turystyka jest pomorską specjalizacją?

Fot. Kazimierz Netka.

Po pandemii są nowe trendy i dominanty. Zyskują spa i wellness, turystyka aktywna przeżywa renesans. Następuje niesamowity rozwój oferty kulinarnej. Nie wykorzystujemy Pomorza jako destynacji dla statków pasażerskich, mimo budowy w Gdyni nowego terminala promowego.

Dodajmy tutaj, że jak wynika z informacji, które 6 kwietnia 2022 roku przekazała nam Anna Drozd – Rzecznik Prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, pierwszy wycieczkowiec w tym sezonie w Porcie Gdańsk to będzie w bieżącym roku luksusowy statek pasażerski „Hamburg”, pływający pod bahamską banderą. W najbliższą niedzielę (10.04) zacumuje przy Terminalu Promowym Westerplatte. Wycieczkowiec ten ma 144 m długości, 21,5 m szerokości, 5,5 m zanurzenia oraz 15 067 GT. Jednostka może przyjąć na swój pokład do 420 pasażerów. Na ten rok mamy zaplanowanych ponad 100 statków. To rekordowa liczba – poinformowała Anna Drozd.

Nie wykorzystujemy połączeń wodnych na Zatoce Gdańskiej – mówiła dyrektor Marta Chełkowska. Chętnych do spędzenia urlopów w Pomorskiem jest wielu. Co trzeci krajowy turysta pragnie spędzić wakacje w Pomorskiem.

Jeśli chodzi o turystów z zagranicy – to musimy odbudować rynki i zaufanie klientów, przekonawszy ich, że u nas jest bezpiecznie – tak, jak przed rokiem 2020. Wykształca się nowy trend: turystyka izolacji.

Pomorskie ma bardzo rozbudowaną bazę noclegową. Niestety, zaledwie 13 procent obiektów – miejsc noclegowych jest standaryzowanych. Około 217 000 obiektów swój standard poświadcza, składając tylko oświadczenie. . W 2021 roku przybyło nagle 40 000 miejsc noclegowych w Pomorskiem. Szara strefa przeszła na jasną stronę życia , by skorzystać z bonu turystycznego?

Jest nowa strategia rozwoju województwa, w tym turystyki – mówiła pani dyrektor Marta Chełkowska. Zwróciła też uwagę na znaczenie hoteli. To bowiem ogromna gałąź przemysłu.

Dodajmy, że jeden z największych w Polsce hoteli, powstaje właśnie nad morzem, w Pobierowie, w województwie zachodniopomorskim. W Gdańsku hotel powstał w dawnym szpitalu.

Fot. Kazimierz Netka.

Żeby przemysł hotelarski mógł się dobrze rozwijać, muszą być odpowiednie kadry. O ich kształceniu mówił przedstawiciel Polskiej Izby Turystyki Bogdan Donke, zwracając uwagę m.in. na zbyt małą liczbę obiektów skategoryzowanych. Im więcej obiektów noclegowych jest skategoryzowanych, tym lepsza jakość usług – powiedział Bogdan Donke.

Teraz jest w Pomorskiem około 360 biur podróży – więcej niż 4 lata temu, czyli niektóre wyszły z „podziemia”.

Mówiąc o kształceniu kadr, Bogdan Donke nakłaniał pracodawców do podwyższania swych kwalifikacji, a także do kształcenia swych pracowników: z komunikacji międzypokoleniowej, z różnic kulturowych, z nowych technologii, systemów rezerwacyjnych. Turystyka to najpiękniejszy zawód na świecie – powiedział Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Fot. Kazimierz Netka.

O doskonaleniu zawodowym mówił także przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Stanisław Wilgocki – Dyrektor generalny Mercure Gdańsk Posejdon. Zaprezentował dotychczasowe dokonania Izby, zwłaszcza w okresie pandemii. Nakłania do udziału w szkoleniach. Jedno z niuch odbędzie się 30 maja i będzie dotyczyło odbudowy prestiżu. Hotele, gastronomia zmieniają się bowiem radykalnie. Tematykę hoteli kontynuował swym wykładem pracownik naukowy AWFiS w Gdańsku dr Remigiusz Dróżdż, który wspólnie z dr. hab. Jackiem Olszewskim prof. AWFiS, przygotował prezentację pt. „Trendy i wskazania dla rynku usług hotelowych w kontekście kształcenia przyszłych kadr” zgodnie z zaleceniami Sektorowej Rady ds. Turystyki”.

Fot. Kazimierz Netka.

Z powodu wzrostu poziomu konkurencji, do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy już tylko zapewnienie podstawowych usług, takich jak nocleg i wyżywienie – mówił dr Remigiusz Dróżdż. Potrzebny jest większy zakres i wzrost standardu usług, wyposażenia obiektu. Wskazane są usługi towarzyszące, współpraca z gośćmi, gdyż oczekiwania klientów się zmieniają.

Jak Pomorskie zabiega o turystów, zwłaszcza zagranicznych? Jakie ma pomysły na nową promocje? Zagadnienia te przedstawiła Magdalena Węgrowicz – Zastępca Dyrektora Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

Fot. Kazimierz Netka.

Reanimowana została strona czasnabałtyk.eu. Do współpracy zaproszono gminy z pasa nadmorskiego. Rozwinięto produkt Gdańskiej Organizacji Turystycznej „Karta Turysty”. Nadal wzmacniania będzie turystyka kulinarna: Pomorskie Culinary Prestige. Kontynuowana będzie współpraca z blogosferą, a partnerami w tym są 32 restauracje. W planach jest pomorski podcast kulinarny „Czary Gary”. Na rynku skandynawskim – promocja Weekendu Marzeń w Pomorskiem, w ramach konkursu „Wygraj swój city break”. Akcja ta skierowana jest do Norwegów i Szwedów. Promowane będą jednodniowe wycieczki Pomorskie tours połączone z kreowaniem nowych produktów i nowych pakietów turystycznych. Wzmocniona zostanie promocja pomorskiej agroturystyki, by była lepiej widoczna w internecie.

Fot. Kazimierz Netka.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku staje się źródłem wysokowyspecjalizowanych kadr dla przemysłu wypoczynku, podróży, i czasu wolnego. W bieżącym roku rusza nowy kierunek na studiach licencjackich : Turystyka i hotelarstwo. Mówił o tym prodziekan kierunku Turystyka i Rekreacja, Zakład Ekonomii i Biznesu AWFiS dr Marcin Pasek w wykładzie: „Turystyka i Hotelarstwo jako innowacyjne przestrzenie kształcenia w postpandemicznej rzeczywistości”.

Nowy kierunek studiów przygotowywany był od półtora roku – powiedział dr Marcin Pasek. Przy tworzeniu tej dziedziny studiowania zaangażowanych było wiele osób. Konsultantem był m.in. prof. Mirosław Boruszczak.

Fot. Kazimierz Netka.

„Turystyka i Hotelarstwo” zacznie się na początku października na studiach licencjackich. Przyjętych zostanie 108 studentów; będą 3 grupy po 36 osób. Planowane są 3 specjalizacje. Praktyki będą liczyć 960 godzin w ciągu 4 ostatnich semestrów.

Zwieńczeniem konferencji była debata z udziałem ekspertów, a także z wypowiedziami uczestników na sali. Zapytaliśmy, czy turystyka może stać się piata inteligentna specjalizacją Pomorza. Eksperci orzekli, że ma szanse taka zostać. Teraz istnieją cztery ISP – inteligentne specjalizacje Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka.

Oczywiście, podczas konferencji eksperci mówili znacznie więcej niż tu przedstawiliśmy. To jest zaledwie zasygnalizowanie poruszanej problematyki. Konferencja była bardzo rzeczowa i można ja uznać za wejście w nową erę rozwoju turystyki, w Pomorskiem. Zaczynamy od nowa; pamiętając o dotychczasowym dorobku i o olbrzymich zasobach, walorach naturowych, kulturowych, historycznych, naukowych, przemysłowych jakie posiada Pomorskie. Nie zapominajmy też o ternach przyległych: o województwach sąsiednich i znajdujących się w nich skarbach, takich jak np. Kanał Elbląski. Pomorze i jego otoczenie to unikaty na skalę świata. Musimy jednak świat przekonać, że naprawdę jesteśmy unikatowi, niezastąpieni, niepowtarzalni.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.