Umacnia się Dolina Wodorowa w Pomorskiem. Europejski Bank Inwestycyjny oraz Klaster Technologii Wodorowych, koordynowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, podpiszą umowę dotyczącą doradztwa

Na zdjęciu: Prototyp samochodu wodorowego, skonstruowany przez studentów Politechniki Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Dofinansowanie i pomoc w realizacji projektów, skupiających się na wdrażaniu wykorzystania wodoru w transporcie

Polskie, w tym pomorskie inicjatywy związane z produkcją i wykorzystywaniem wodoru, uzyskają nowe wsparcie. Dzięki temu, takie przedsięwzięcia, jak wprowadzanie technologii wodorowych do publicznego transportu m.in. w Trójmieście, Tczewie, Wejherowie, będą łatwiej urzeczywistniane – wynika z informacji, które przekazała nam Magdalena Jankowska – Media Relations Specialist w Personal PR SP. z o.o.:

Do 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną, czyli zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym redukcję emisji z sektora transportu i przemysłu może być czysty wodór, stając się zielonym źródłem energii dla tych trudnych obszarów. Prognozy wskazują na ekonomiczną efektywność technologii wodorowych w okresie 5 – 10 lat.

Otrzymywanie ekologicznego, zeroemisyjnego wodoru wymaga dużych nakładów finansowych. Kluczowym partnerem finansującym w kontekście UE jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ta instytucja finansowa UE udzieliła w ciągu ostatnich 8 lat wsparcia doradczego i finansowego projektom, związanym z technologiami wodorowymi, o łącznej wartości ponad 2 mld EUR. Dofinansowanie uzyskały również projekty, które skupiają się na zwiększeniu skali wdrażania w sektorze transportu, poprzez wspieranie nowych flot wodorowych i powiązanej infrastruktury.

– Dzięki przyjętemu przez Komisję pakietowi Fit for 55, Europa może przygotowywać się do podjęcia dalszych kroków w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., poprzez stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych netto. Badania i innowacje mają zasadnicze znaczenie w tym procesie, angażując obywateli i promując innowacje w ramach przemian społeczno-gospodarczych. Naszą wspólną ambicją jest rozwój gospodarki wodorowej w UE, która zapewni powszechny i łatwy dostęp do energii przyszłości. Umowa między EBI a Klastrem Technologii Wodorowych ma za zadnie wspierać rozwój innowacyjnych firm europejskich i komercjalizację nowych technologii wodorowych – powiedziała Mariya Gabriel z Komisji Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Komisji Europejskiej.

EBI, dzięki swojej wiedzy i osiągnięciom w zakresie finansowania innowacyjnych technologii i infrastruktury (w szczególności w dziedzinie morskiej energii wiatrowej i akumulatorów) jest dobrze przygotowany do wspierania rozwoju niezbędnego ekosystemu wodorowego w Europie:

– Jednym z głównych atutów Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest łączenie wsparcia doradczo-technicznego w początkowych fazach projektu z atrakcyjnymi formami finansowania w fazach późniejszych. Ten model doskonale sprawdza się w rozwijaniu i wdrażaniu nowych przełomowych technologii, do których również należą te oparte na wykorzystaniu wodoru. Liczymy na to, że umowa podpisana z Klastrem Technologii Wodorowych będzie kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych – mówi Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce i w zakresie innowacji.

26 lipca 2021 planowana jest ceremonia podpisania umowy doradczej, pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Klastrem Technologii Wodorowych, koordynowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Umowa zostanie zawarta w ramach inicjatywy „InnovFin – EU Finance for Innovators”, wchodzącej w program Horizon 2020, wspólnie wspierany przez Komisję Europejską i Grupę EBI. Będzie ona dowodem na wspólne działania tych podmiotów w zakresie wspierania inwestycji w technologie czystego wodoru. Sygnatariusze chcą pozostać w zgodzie ze wskazaniami taksonomii UE, w tym z badaniami, rozwojem i innowacjami w zakresie kluczowych komponentów i maszyn do produkcji wodoru (np. elektrolizery, ogniwa paliwowe, pojazdy napędzane wodorem) oraz projektami badawczo-rozwojowymi i demonstracyjnymi dotyczącymi końcowych zastosowań wodoru w przemyśle.

– EBI uczestniczył w okrągłym stole dyrektorów generalnych Rady ds. wodoru w dniu 7 lipca 2020 roku oraz w inauguracji sojuszu na rzecz czystego wodoru w dniu 8 lipca, obok Komisji, ministrów UE, osób decyzyjnych kluczowych branż i innych interesariuszy (przedstawicieli dolin wodorowych, społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych). W związku z tym współpraca i wymiana informacji z Klastrem Technologii Wodorowych w Polsce jest naturalnym partnerstwem i wiąże się z korzyściami dla firm członkowskich Klastra – mówi Piotr Maksyś – Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

InnovFin – Finansowanie UE dla Innowatorów” to wspólna inicjatywa Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) uruchomiona we współpracy z Komisją Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem InnovFin jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych podmiotów w Europie. Aby zapoznać się z ofertą produktów dostępnych w ramach programu InnovFin, proszę kliknąć tutaj. Doradztwo InnovFin Advisory pomaga spełniającym warunki kontrahentom publicznym i prywatnym poprawić zdolność kredytową i gotowość inwestycyjną dużych, złożonych, innowacyjnych projektów, które wymagają znacznych inwestycji długoterminowych – poinformowała Magdalena Jankowska – Media Relations Specialist w Personal PR SP. z o.o.

Jak poinformowała Grupa LOTOS, do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Takie też wymagania będzie wkrótce spełniał wodór produkowany przez Grupę LOTOS i doczyszczany na instalacji oczyszczania wodoru, która powstanie na terenie rafinerii w Gdańsku. W ramach dofinansowanego z funduszy unijnych projektu PURE H2 wybudowana zostanie również instalacja sprężania i dystrybucji tego paliwa oraz dwie stacje tankowania wodoru (w Gdańsku i w Warszawie).

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.