Uniwersytet Gdański oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe zamierzają stworzyć „Platformę doskonałości biznesu”. Ma ona być narzędziem w pomaganiu eksporterom. Mówiono o tym podczas konferencji pt. „Intermodal, Multimodal, Electricity…”. Swe udogodnienia przedstawiła też PAIiH.

Fot. Kazimierz Netka.

Nowe wsparcia dla polskich firm, zamierzających zdobywać zagraniczne rynki zbytu.

14 listopada 2018 roku odbyła się Konferencja IME „Intermodal, Multimodal, Elektricity – Internacjonalizacja produktów eksportowych Klastra LTPP”. Organizatorzy zaprosili na nią przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie i otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na rozwój eksportu do 350 tysięcy złotych. Kto przyszedł, nie żałuje. Dowiedział się znacznie więcej na temat możliwości uzyskania wsparcia i perspektyw rozwoju, zwłaszcza najnowocześniejszej polskiej oraz europejskiej gospodarki morskiej. Poruszono temat korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, który niekoniecznie musi być korzystny dla polskich portów morskich… Mówiono również o Polskiej Żegludze Elektrycznej.

Fot. Kazimierz Netka

– Jesteśmy organizacją która istnieje od 2012 roku, prowadzimy wiele prac dotyczących przedsiębiorców, który zrzeszyli się wokół budowy systemu logistyki, a w naszej aglomeracji budowy hubu multimodalnego – mówił, witając gości, Marek Świeczkowski – przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe, uznanego za krajowy klaster kluczowy. Promujemy wszystkie nowoczesne technologie, które rozwijają system logistyczny, dlatego, przedsiębiorcy, którzy wchodzą w skład klastra, korzystają z projektów, tworzą innowacje i partnerstwo trójsektorowe.

Chcę wyjaśnić, że wiedza na temat klastrów nie jest powszechna, natomiast my staramy się przybliżać tę formę działalności, kooperacji, aby sektory naukowe, samorządowe i biznesowy, potrafiły ze sobą współpracować no i to, o co nam chodzi: tworzyć projekty. Takim właśnie projektem jest Intermodal, Multimodal, Elektricity – internacjonalizacja produktów Klastra LTPP.

Jako zarząd klastra będziemy przybliżali wszystkie sprawy, przede wszystkim zachęcamy do korzystania z projektu, do uczestnictwa. Będziemy się dzielić doświadczeniami, chcemy zaprezentować nasz klaster jako organizację; może też zachęcić państwa do brania udziału w następnych edycjach, ponieważ tak, jak państwo widzą, nie jest to jedyny projekt klastra; mamy dwa następne: Akcelerator Eksportu i kolejny dotyczący internacjonalizacji.

Fot. Kazimierz Netka

Chcę oprócz członków naszego klastra również przywitać, wszystkich gości którzy są naszymi partnerami, osoby które będą naszymi dzisiejszymi prelegentami. Bardzo interesująco zapowiada się Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, witamy pana Leszka Kołodziejczyka. Zaprosiliśmy naszego partnera: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) – pan Igor Nagraba będzie przedstawiał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Wczoraj mieliśmy okazję być na spotkaniu z przedsiębiorcami w Tczewie i tam właśnie z PSSE wspólnie przekonujemy że warto korzystać ze zwolnień podatkowych. Tak się skalda, ze za przynależność do klastra krajowego kluczowego, przewidziane są dodatkowo punkty, dzięki którym przedsiębiorcy mogą liczyć na zniżki w podatku dochodowym.

Chce powitać pana przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Radosława Lewandowskiego. Dzisiaj przed nami także prelekcja dotycząca wsparcia eksportu, która z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego przedstawi dr Joanna Kuczewska. Myślę, że to będzie interesujące – o platformie, dzięki której chcielibyśmy dać pewnego rodzaju narzędzia przedsiębiorcom, którzy eksportują albo zamierzają prowadzić eksport. To będzie pod koniec naszego wydarzenia.

Fot. Kazimierz Netka

Oczywiście chcę powitać firmy, które były już na wyjazdach zagranicznych uczestniczyły w targach, misjach, konferencjach – w naszym projekcie będzie to ważne. Witam Polish Forwarding Company, pana Mikołaja Mazuryka; również firmę Okmarit; firmę Nuadu, a także przedstawiciela Polskiej Żeglugi Elektrycznej pana wiceprezesa Zbigniewa Deinrycha.

Fot. Kazimierz Netka

Nasza konferencja będzie przebiegać w atmosferze pytań, dyskusji. Chcę też przywitać reprezentanta Urzędu Marszałkowskiego – pana Michała Grabana. Nasz klaster który został powołany w 2012 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Przedsiębiorcy liczą, że Urząd Marszałkowski będzie wspierał eksport – powiedział przewodniczący Marek Świeczkowski.

Więcej wiadomości na temat Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe – jako organizacji biznesu, nauki i samorządów, przedstawiła Wioleta Wielicka – Project Manager ZNIK – Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych.

Fot. Kazimierz Netka

Rok założenia klastra: 2012 r. Specjalizacja: logistyka, transport, dystrybucja. Siedziba: Gdańsk, Trzy Lipy 3 (Gdański Park Naukowo – Technologiczny). Liczba członków: ponad 110. Klaster LTPP posiada status Krajowego Klastra Kluczowego.

Cele klastra: tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie. Korzyści z przystąpienia do Klastra są następujące: 1 pkt za przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego przy ubieganiu się o ulgi w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu dla inwestycji przemysłowych w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej (Dz.U. poz.1713 z dn. 28.08.2018); Prowadzenie projektów wspierających rozwój eksportu, dofinansowanych z PARP – IME – Intermodal, Multimodal, Electricity – internacjonalizacja produktów klastra LTPP, AKE – Akcelerator Eksportu.

Organizacja misji gospodarczych; Przygotowywanie spotkań B2B; Udział w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach współpracy klastrowej; Lobbing na rzecz rozwoju internacjonalizacji klastrów oraz przedsiębiorstw.

Projekty międzynarodowe klastra: INTERMODEL EU – Projekt dofinansowany w ramach programu Horyzont H2020 – 14 partnerów z 6 krajów UE, w tym koordynator Klastra LTPP; Simulation using Building Information Modeling Methodology of Multimodal, Multipurpose and Multiproduct Freight Railway Terminals Infrastructures; Partnerstwo w projekcie ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsion w projekcie SOUTH BALTIC.

O projekcie IME – realizowanym w ramach POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) 2.3.3 – mówili Jan Kordasiewicz – wiceprezes ZNIK – Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych, koordynator Klastra LTPP oraz Marta Szalecka – menedżer ds. organizacji inicjatyw wspólnych, kierownik Sekretariatu Projektu IME.

Fot. Kazimierz Netka

Otóż, celem projektu IME (Intermodal, Multimodal, Electricity) jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra, poprzez skuteczne wprowadzenie ich oferty produktowej i usługowej na kluczowe rynki zagraniczne. Koniecznym założeniem jest umocnienie w klastrze tzw. łańcucha wartości – tj. pracy nad praktycznymi rozwiązaniami i produktami oferowanymi przez wiele przedsiębiorstw.

Zakres wsparcia jest następujący: obligatoryjna usługa doradcza mająca na celu opracowanie mini strategii eksportowej; podróże służbowe pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych; rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego; organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie; reklamy w mediach targowych; transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach; udział w seminariach, kongresach i konferencjach o charakterze międzynarodowym; usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

Fot. Kazimierz Netka

Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom dofinansowania. Mikro przedsiębiorstwo – 80% dofinansowania; małe 80%; średnie 70%; duże przedsiębiorstwo 50% dofinansowania. Kwota dofinansowania w projekcie dla firmy ustalana indywidualnie w zależności od przedstawionego kosztorysu Działań Eksportowych (misji, targów itp.

Plan misji gospodarczych: styczeń 2019: Londyn, Monachium, Stuttgart; luty 2019: Stuttgart, Dubaj, Singapur, Tajlandia, Monachium; marzec 2019: Berlin.

Wykład na temat: „Polskie Mosty Technologiczne – najlepszą strategią ekspansji zagranicznej” wygłosił Leszek Kołodziejczyk – Project Manager w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Program Polskie Mosty Technologiczne (PMT) obejmuje dwa obszary wsparcia: krajowy i zagraniczny. W krajowym na uwagę zasługują: cel informacyjny; założenia udziału w projekcie Analiza rynku docelowego Korzyści dla przedsiębiorców; Wystawienie rekomendacji przez panel ekspercki; Ocena innowacyjności i kwalifikowalności wg założonych kryteriów formalnych i merytorycznych (panel ekspertów); Przygotowanie strategii ekspansji produktu, usługi, technologii; Panel ekspertów, kwalifikujących MŚP do etapu zagranicznego; Indywidualne doradztwo eksperckie. W etapie zagranicznym istotne zagadnienia to: Współpraca Centrali z ZBH (zagranicznymi biurami handlowymi) = przygotowanie i zorganizowanie agendy spotkań dla MŚP; Wsparcie eksperta ZBH; Indywidualne doradztwo ekspertów; Spotkania B2B, B2C etc.; Co-working w ZBH – miesiąc; Ciąg dalszy wdrażania strategii; Budowa relacji z partnerami biznesowymi na rynku docelowym; Stałe wsparcie pracowników PAIH – do końca programu; Monitoring oczekiwań i etapów oraz rezultatów wdrożenia strategii.

Fot. Kazimierz Netka

Kto zechce skorzystać z tego wsparcia PMT, musi pamiętać, że: konieczne jest nieoferowanie na zagranicznym rynku docelowym produktów/usług/technologii należących do tego samego rynku produktowego, co produkt/usługa/technologia będąca przedmiotem projektu PMT – niedozwolona „pomoc wywozowa”; wybór usługodawców/doradców w trakcie etapu zagranicznego musi odbywać się na zasadach konkurencyjnych; konieczność dokumentowania wydatków i ich przechowywania celem rozliczenia i możliwej kontroli – mówił Leszek Kołodziejczyk.

Wydatki niekwalifikowalne w projekcie: koszty przelotu, pobytu, transportu i wyżywienia.

Brak wkładu własnego. Musi być gotowość do uczestnictwa w ewaluacjach w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu (do końca 2028).

O tym jakie jest wsparcie inwestycji przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) mówił Igor Nagraba – Project Manager w PSSE.

Fot. Kazimierz Netka

Nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (WNI) oraz rozporządzenia wykonawcze obowiązują od 30 czerwca oraz 4 września. Postępowania przed wejściem w życie nowej ustawy zakończą się wydawaniem zezwolenia – ważnego do 31 grudnia 2026 r. (możliwość zmian). Zarządzający nadal posiadać będzie uprawnienia do organizacji przetargów na zbycie nieruchomości na postawie umów zawartych z gminami (art. 12 ustawy o WNI).

Powstanie Rada Obszaru Gospodarczego PSSE. W jej skład wejdą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rada będzie pełniła funkcje opiniodawczą odnośnie wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności na terenie obszaru oraz propozycje kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno – gospodarczego.

Fot. Kazimierz Netka

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia na rozwój  innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, który stał się ośrodkiem stymulującym rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości opartej o wiedzę.

PSSE prowadzi Space3ac Intermodal Transportation – program akceleracyjny, którego celem jest zainicjowanie i rozwój współpracy między dużymi przedsiębiorstwami a innowacyjnymi startupami specjalizującymi się w technologiach sektora kosmicznego wykorzystując m.in.: wirtualną rzeczywistość, IoT, drony, sztuczną inteligencję, Big Data management, nawigację satelitarną- mówił Igor Nagraba.

Radosław Lewandowski – specjalista ds. projektów rozwojowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Region Pomorski mówił o wspieraniu handlu zagranicznego przez BGK. Bank ten powstał zaraz po I wojnie światowej. Jest bankiem rządowym. Wspiera polskich przedsiębiorców w kraju i ich przedsięwzięcia za granicą.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Joanna Kuczewska z Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła wykład na temat: „Platforma Doskonałości Biznesu jako narzędzie wsparcia eksportu”.

Fot. Kazimierz Netka

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe jest miejscem, gdzie przedsiębiorczość i samorządność łączy się z nauką – podkreślił przewodniczący Marek Świeczkowski. Temu własnie naprzeciw wychodzi propozycja, przedstawiona przez dr Joannę Kuczewską z Uniwersytetu Gdańskiego – twórczynię „Platformy Doskonałości Biznesu”. To może być narzędzie dla Klastra LTPP i dostępne dla wszystkich jego członków – mówiła pani doktor Joanna Kuczewska. Platforma wzorowana jest na unijnej inicjatywie, komercyjnej, o nazwie PROBE, ale w Polsce ten program nie ma swego oddziału. Na tej bazie można stworzyć własny program klastra, umożliwiający zobaczenie swej firmy na tle innych.

Fot. Kazimierz Netka

Pani doktor zaproponowała, by Klaster LTPP wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zbudował taką miniplatformę doskonałości biznesu.

– Będziemy współpracować – powiedział Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra LTPP. Chcielibyśmy stworzyć coś czego jeszcze w Polsce nie ma.

Na ważne aspekty zwrócił uwagę Jerzy Uziębło – wiceprzewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe. Podkreślił, że klaster jest nie tylko koordynatorem ale też bada rynek. W planach jest uruchomienie budowy jachtów z włókien bazaltowych.

Fot. Kazimierz Netka

– Naszym celem jest obrona interesów naszego kraju – podkreślił prezes Jerzy Uziębło. Musimy mieć na uwadze fakt, że porty nad Adriatykiem są dla firm na Śląsku w takiej samej odległości jak porty polskie nad Bałtykiem. Musimy sprawić by powstała autostrada morska z Trójmiasta do Sztokholmu. Nie wszyscy decydenci zdają sobie sprawę, że może być różnica między autostradami morskimi do Karlskrony i do Sztokholmu.

Jak rozwija się żegluga elektryczna na świecie – mówił Zbigniew Deinrych – wiceprezes zarządu Polskiej Żeglugi Elektrycznej, reprezentant firmy Nelton, która zaprojektowała kadłub pierwszego elektrycznego promu „Amper”, pływającego teraz w Norwegii.

Fot. Kazimierz Netka

Prezes Zbigniew Deinrych wskazał na korzyści z udziału w realizacji międzynarodowych projektów, na przykład w ramach unijnego programu „Południowy Bałtyk”. KLTPP w ramach tego programu realizuje projekt pt. ELMAR. To zaowocowało m.in. wizyta w Norwegii i zapoznaniem się z elektromobilnością na wodzie. Ten rodzaj napędu ma znaczenie, ze względu na to, że wprowadzono na Bałtyku konwencję SICA nakazującą redukcje emisji związków szkodliwych zawartych w paliwie statkowym. W Norwegii są statyki z napędem elektrycznym, między innymi „Amper” – prom, którego kadłub zaprojektowano i zbudowano w Polsce w Pomorskiem – w Pruszczu Gdańskim i w Gdańsku.. Amper kursuje w jednym z fiordów i jego baterie są ładowane podczas postoju przy nabrzeżu. Norwegowie 98 procent swego prądu mają z elektrowni wodnych i jest ona bardzo tania. W 2030 roku komunikacja w Norwegii ma być zeroemisyjna, czyli napęd będzie wodorowy, elektryczny, gazowy. W Polsce, w Pomorskiem, trwają starania o zbudowanie elektrycznego promu, który kursowałby z Trójmiasta do Helu i z powrotem. Nie ma chętnych na sfinansowanie realizacji tego pomysłu, lansowanego przez Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *