Uniwersytet Morski w Gdyni otworzył w Gdańsku Instytut Morski – Centrum Offshore. Bez pieniędzy unijnych nie moglibyśmy się tak dobrze się przygotować do zagospodarowania polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku. Powstało „Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”

Fot. Kazimierz Netka.

Ważny dzień dla nauki i dla morskiej energetyki wiatrowej; dla przyszłości Polski

Fot. Kazimierz Netka.

– Nowoczesne laboratoria, 500 metrów nabrzeża, około 200 stanowisk pracy i misja utworzenia „Polskiej Doliny Offshore” – dzisiaj, tj. 29 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień ten był wielkim świętem nie tylko dla uczelni, ale również całego sektora branży offshore w kraju – poinformowały dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska i Weronika Edmunds – MSc, MBA, DPSI, reprezentujące Biuro Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Wydarzenie poprzedziły obrady Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z udziałem znamienitych gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Arkadiusza Marchewki oraz JM rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. PM.

Potem, o godzinie 11, pod tą wyjątkową datą (29 lutego) chociażby z tego względu, ze zdarza się raz na cztery lata, dokonano uroczyście oficjalnego otwarcia w Gdańsku siedziby wspomnianego na wstępie Instytutu Morskiego oraz Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zaproszono kilkaset osób. Do nowego gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdańsku, przy ul. De Plelo łatwiej dotrzeć statkiem niż autobusem, samochodem, czy na piechotę. Od przystanku autobusowego linii 106 czy 158 trzeba iść lub jechać przez dziury, kałuże, błoto, brukowaną jezdnie, ulicami bez poboczy. Pokonaliśmy te przeszkody, w obie strony. Podczas wystąpień nikt z oficjalnych uczestników wydarzenia – przedstawicieli województwa pomorskiego i Gdańska – nie wspomniał wyraźnie o potrzebie poprawy dojazdu do nowej siedziby supernowoczesnego Instytutu. O trudnościach powiedział szerzej dyrektor Aleksander Gosk, prowadzący uroczystość.

Oto, co usłyszeliśmy:

– Wszyscy wiemy gdzie jesteśmy chociaż dojazd był z pewnością trudny bo jak widzicie państwo autostrada do tego nowego centrum jeszcze nie prowadzi ale z pewnością niedługo droga się poprawi – mówił dyrektor Aleksander Gosk:

Fot. Kazimierz Netka.

– Może się zdarzyć że nie wszyscy zdążą tutaj bo to jest proszę państwa całkiem nowy adres, całkiem nowy adres na mapie Gdańska, na mapie polskiej nauki, na mapie morskiej Polski. To centrum jest w miejscu najbardziej predestynowanym do tego aby gościć placówkę o takim charakterze jak Centrum Offshore, realizowane w ramach takiego bardzo ambitnego projektu, który nazywa się ‘Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu Offshore”.

To jest wielka gałąź gospodarki, wielka gałąź morskiej gospodarki. Instytut Morski w Gdańsku dotąd, a od 2019 roku czyli od 5 lat Instytut Morski wchodzi w skład Uniwersytetu Morskiego w Gdyni tworząc swego rodzaju synergię do skomplikowanych projektów badawczych, do projektowania, do skomplikowanych prac związanych z badaniem środowiska morskiego ale nie tylko. Historia Instytutu, cofając się do do do korzeni to jest 3 marca roku 1950, więc w najbliższą niedzielę będzie 74. rocznica powołania tej placówki. Ona się początkowo nazywała Morski Instytut Techniczny, który w roku 1954 czyli 70 lat temu przyjął obowiązującą do dzisiaj nazwę Instytutu Morskiego, a od niedawna swoją główną siedzibę ma w pobliżu Twierdzy Wisłoujście przy nabrzeżu Wisłoujście, w miejscu optymalnym dla prowadzenia statutowych działań związanych przecież z badaniami morza. To nabrzeże w znakomity sposób ułatwia komunikację ze statkami badawczymi – zresztą dzisiaj specjalnie tutaj pojawiła się flota, na którą pragnę zwrócić państwa uwagę to jest Horyzont II – statek badawczy Uniwersytetu Morskiego o bardzo interesującej historii ale to nie czas na to aby o nim odpowiadać.

Fot. Kazimierz Netka.

Za rufą Horyzonta II znajduje się Imor – taki bardzo ciekawy choć mniejszy nieco stateczek Instytutu Morskiego. Sama nazwa zresztą wskazuje kto jest armatorem, właścicielem tej jednostki Imor; ciekawy ze względu na swoją konstrukcję on jest zbudowany w układzie katamarana czyli takich dwukadłubowiec. Jako trzeci taki pomarańczowy jest to statek Amber Agata, którego armatorem jest MEWO – firma spółka, która jest partnerem tego całego projektu, który w tej chwili dzisiaj będziemy inaugurowali.

Proszę państwa mówiłem tutaj o tej synergii, która występuje od 5 lat po połączeniu czy wejściu w skład Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Instytutu Morskiego w Gdańsku, który w bardzo przemyślany sposób zamienił Złotą Kamienicę – bo proszę siedzibą główną Instytutu Morskiego w Gdańsku była właśnie Złota Kamienica, sąsiadująca z Dworem Artusa.

Tu nie chodzi o prestiż i pokazywanie się w tym oknie wystawowym starego Gdańska, tu chodzi przede wszystkim o badania, o prestiż naukowy tej instytucji, a ten prestiż zbudował sobie Instytut przez dziesięciolecia. Przypomnę tylko, że wszelkie prace hydrotechniczne związane z oceanografią, z badaniami morza, otoczenia ale również z prawodawstwem, ekonomiką morską – tam wszędzie znajdujemy logo Instytutu Morskiego ponieważ badacze od dziesięcioleci prowadzący tutaj wszelkiego rodzaju zintegrowane i z wielu dziedzin badania środowiska morskiego – oni budowali podwaliny pod wiele inwestycji, które dzisiaj nam tworzą jak gdyby tę infrastrukturę morską, poczynając od Portu Północnego do modernizacji wielu inwestycji morskich – powiedział dyrektor Aleksander Gosk.

– Dziękuję, że państwo znaleźliście czas żeby być dzisiaj z nami. Jest to chwila historyczna. Wysoki Senacie, dostojni goście! Szanowni państwo! Cieszę się niezmiernie że możemy dzisiaj tutaj w Gdańsku wspólnie świętować uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które będzie – mam nadzieję – wykorzystywane do prowadzenia kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych dla innowacyjnego przemysłu morskiego zarówno w kraju jak i za granicą – powiedział, witając przybyłych, prof. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

– Pragnę podkreślić, że inwestycja ta swoim przeznaczeniem w pełni wpisuje się w cele strategiczne Uniwersytetu Morskiego. Otwierane dzisiaj Centrum staje się nową siedzibą Instytutu Morskiego, a także Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które wspierać będzie sektor offshore poprzez kształcenie kadr menedżerskich, udostępnienie nowoczesnej wiedzy branżowej oraz integrowanie środowiska morskiej energetyki wiatrowej.

Ambicją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest aby Centrum Offshore stało się zalążkiem większego organizmu: Polskiej Doliny Offshore. Pragnę przypomnieć, że od marca 2021 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzone są pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie studia Executive Offshore Wind MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Fakt ten  został odnotowany i doceniony przez Kapitułę Konkursu Baltexpo 2023, która zdecydowała o przyznaniu Uniwersytetowi Morskiego w Gdyni prestiżowej nagrody Złotej Kotwicy Baltexpo 2023 w kategorii Offshore za edukację i badania na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, nagrodę, którą w październiku ubiegłego roku miałem przyjemność odebrać w imieniu naszej uczelni.

Szanowni państwo, Centrum Offshore to wspólny sukces zarówno władz uczelni zaangażowanych od początku w proces jego powstania poprzez kompleksowy zarówno nadzór finansowy oraz merytoryczny inwestycji jak i wsparcie czcigodnych gości we właściwym dla siebie zakresie. Z tego miejsca, zanim oddam głos dostojnym gościom, chciałbym na wasze ręce złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wsparcie polskiego rządu oraz realizacji inwestycji jaką była budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Pragnę serdecznie podziękować symbolicznie dzisiaj wojewodzie pomorskiej pani Beacie Rutkiewicz. Inwestycja ta nie powiodłaby się, gdyby nie nieocenione wsparcie marszałka województwa pomorskiego pana Mieczysława Struka, który także jest dzisiaj z nami na otwarciu Centrum Offshore. Panie marszałku nie mam z panem kontaktu wzrokowego, ale serdecznie dziękuję!

Fot. Kazimierz Netka.

Szanowni państwo, projekt „Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”, w ramach którego powstało Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, to inwestycja realizowana w latach 2021-2023 za blisko 64 000 000 złotych. Realizacja przedsięwzięcia na taką skalę była możliwa dzięki współfinansowaniu w wysokości jednej trzeciej kosztów pochodzących z funduszu Unii Europejskiej, to jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy także do obecnego na dzisiejszym wydarzeniu przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury – wiceministra pana Arkadiusza Marchewki. Dziękuję za wieloletnie wsparcie przez nasze Ministerstwo projektów oraz inicjatyw prowadzonych przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

Chciałbym także podziękować partnerowi projektu, w ramach którego powstało Centrum Offshore – firmie MEWO S.A. – przedsiębiorstwu rynku offshore reprezentowanemu na dzisiejszym wydarzeniu przez zarząd firmy. Szczególne podziękowanie składamy ręce pana prezesa Pawła Gajewskiego. Firma MEWO to nasz sprawdzony partner, z którym prowadzimy wiele wspólnych ambitnych projektów.

Pragnę także podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości otwarcia, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Centrum Offshore Uniwersytetu: byłej i obecnej dyrekcji Instytutu Morskiego oraz pracownikom wszystkich szczebli, a zwłaszcza kanclerzowi Uniwersytetu Morskiego panu Filipowi Malacie, pani wicekanclerz Małgorzacie Bielskiej, wicekanclerzowi Maciejowi Zalachowi, panu Arturowi Nowakowi oraz kierowanym przez nich zespołom. Serdecznie dziękuję!

Za początek budowy Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni można symbolicznie przyjąć datę 15 czerwca 2021 – w tym dniu podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – firmą Budimex S.A. Szczególnie chciałbym podziękować panu Sebastianowi Sarbiewskiemu – kierownikowi kontraktu, któremu zawdzięczamy obecny kształt obiektów, w którym się dzisiaj znajdujemy. Proszę wierzyć że podjęcie decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji nie należało do tych łatwych. Argumentów „za” było niemal prawie tyle samo co za tym aby na razie wstrzymać się z tą decyzją. Może dzisiaj już tego nie pamiętamy albo nie chcemy o tym pamiętać ale to był sam środek pandemii – choroby zakaźnej covid-19, wywołanej przez koronawirusa sars cov 19. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wówczas wspierali. Rok później 15 miesięcy licząc od rozpoczęcia prac budowlanych, dokładnie 15 września 2022, miała miejsce uroczystość zawieszenia wiechy nad budynkiem – z udziałem znamienitych gości czynnie zaangażowanych na rzecz budowania sektora offshore zarówno w regionie jak i w kraju. Podczas uroczystości nastąpiło istotne dla naszego dalszego rozwoju branży offshore, podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni, firmą MEWO oraz PGE Baltica, dotyczącej projektu, który pozwala na korzystanie z szerokich kompetencji i doświadczenia pracowników Uniwersytetu.

Należy przypomnieć, że jest to jedna z największych umów realizowanych przez naszą uczelnię. Dotyczy przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Fot. Kazimierz Netka.

Szanowni państwo, obiekt w którym się znajdujemy to dowód, że Uniwersytet Morski to uczelnia, która nieustannie się rozwija i posiada ogromny potencjał badawczy. Nowo otwarty budynek ma aż 5,5 tysiąca metrów kwadratowych łącznej powierzchni użytkowej i docelowo przewidziany jest na około 200 stanowisk pracy. Ponadto w Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajdą państwo najwyższej najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ekologiczne oraz elektroniczne. W Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajduje się także magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o łącznej powierzchni powierzchni 440 metrów kwadratowych i wysokości 7,5 m oraz nowoczesna macierz dyskowa o pojemności 1 TB.

Nie bez znaczenia dla tego typu inwestycji pozostaje także bezpośredni dostęp do wód gdańskiego portu. Pragnę przypomnieć, że obiekt znajduje się tuż przy nabrzeżu o długości 500 m z czego 200 m stanowi uzbrojone nabrzeże przeładunkowe, umożliwiające postój i obsługę statków badawczych chociażby pływającego laboratorium morskiego IMOR należącego do Instytutu Morskiego, które mogli państwo zauważyć wchodząc do Centrum, jak również statków szkoleniowych i serwisowych zarówno Uniwersytetu jak i jego kontrahentów. Dzisiejszej uroczystości towarzyszy postój statków szkolnego UMG Horyzont 2 oraz statku Amber Agata.

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego to również miejsce lokalizacji odpowiednich instalacji oraz urządzeń niezbędnych do funkcjonowania szkoleń i edukacji realizowanych w naszym Uniwersytecie.

Szanowni państwo, jestem przekonany, że oficjalnie otwarte dzisiaj za chwilę centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wraz z całą swoją infrastrukturą stanie się ważnym zapleczem badawczo – edukacyjnym dla krajowego sektora offshore.

Więcej wraz z upływem czasu, a dziś jeszcze nowa na mapie offshore północnej Polski jednostka badawczo – edukacyjna stanie się oknem na świat dla osób związanych z branżą i znacząco przyczyni się do jej rozwoju. Jestem co do tego przekonany. Gwarantem tego są naukowcy, którzy obecnie współpracują z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, a także i przyszli badacze. Być może znamienita ich większość będzie wywodzić się z grona absolwentów naszej uczelni, która realizuje studia w zakresie offshore.

Pragnę przypomnieć, że mając na względzie potrzebę dywersyfikacji źródeł energii w naszym kraju, na wszystkich czterech wydziałach Uniwersytetu, uruchomiliśmy studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz studia MBA, które mają kształcić przyszłe kadry zarządzające sektorem morskiej energetyki wiatrowej. Zapotrzebowanie rynku jest ogromne. Przewiduje się, że już w najbliższych latach potrzebować będziemy kilkadziesiąt tysięcy specjalistów w branży offshore.

Szanowni państwo, dostojni goście, bierzemy udział w wydarzeniu historycznym. Otwierany dzisiaj budynek ma bowiem do odegrania istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki morskiej ukierunkowanej na energetykę wiatrową. Nie jest przypadkiem, że inwestycja składa się z renomowanych jednostek Uniwersytetu jakimi są Instytut Morski oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Synergia edukacji i badań, nauki i biznesu, teorii i praktyki jest w stanie dać najlepsze efekty, z których będziemy dumni my wszyscy tutaj obecni, reprezentujący gospodarkę morską w różnych jej aspektach nauki, badań, gospodarki, biznesu, regulacji rządowych i samorządowych. Jak państwo wiecie, nie jesteśmy nowicjuszami w branży. Prowadziliśmy bądź prowadzimy obecnie badania środowiskowe na zdecydowanej większości akwenów przeznaczonych pod budowę przyszłych farm wiatrowych pracując od wielu lat na rzecz takich spółek kapitałowych jak PGE, Orlen czy Equinor, przedstawicieli obecnych tutaj firm obszarowych zapraszam i gorąco zachęcam do dalszej bliskiej współpracy i rozważenia ewentualnego wsparcia przy rozbudowywaniu i wyposażaniu tej unikatowej inwestycji w sprzęt badawczy najnowszej generacji, w wyrafinowane narzędzia laboratoryjne i laboratoria, przy – nietrudno to przewidzieć – obopólnych korzyściach z takiej inwestycji. Liczymy także na współpracę przy budowie nowych jednostek pływających Uniwersytetu Morskiego, w tym następcy Daru Młodzieży i jednostki badawczej nowej generacji wyposażonej w nowoczesne urządzenia badawcze. Życzmy sobie wzajemnie wytrwałości i sukcesów w działaniach dla dobra naszej ojczyzny, które wspólnie będziemy podejmować i realizować, z których będziemy dumni i usatysfakcjonowani iż były one naszym wspólnym dziełem – zaapelował prof. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– Magnificencjo szanowny panie rektorze, wysoki Senacie, państwo parlamentarzyści, szanowna pani prezydent, panie marszałku, dostojni goście! – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Arkadiusz Marchewka:

Fot. Kazimierz Netka.

 – W imieniu ministra infrastruktury pana Dariusza Klimczaka oraz własnym chcę państwu pogratulować i złożyć szczere wyrazy uznania za zrealizowanie tak dużego i ważnego przedsięwzięcia jakim jest budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowo wybudowane centrum jest siedzibą Instytutu Morskiego, który swoimi działaniami aktywnie współtworzy sektor offshore i stanowi ważny ośrodek naukowo-badawczy odpowiadający potrzebom i priorytetem naszej gospodarki morskiej.

Morska energetyka wiatrowa to prężnie rozwijająca się dziedzina oraz strategiczny kierunek transformacji energetycznej, który – trzeba powiedzieć jasno – wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jestem przekonany, że dzięki nowoczesnym certyfikatom, laboratoriom i dobrej kadrze, Centrum stanie się wyjątkowym zapleczem badawczo – edukacyjnym i umożliwi kształcenie wielu specjalistów i ekspertów w tej branży, którzy będą posiadali unikatowe umiejętności i kwalifikacje uznawane międzynarodowo.

Chciałbym państwa zapewnić, że priorytetem Ministerstwa Infrastruktury są ciągłe starania o dalszy rozwój potencjału Uniwersytetu oraz wzmacnianie jego pozycji jako ośrodka, który jest renomowanym ośrodkiem akademickim szkolącym przyszłe kadry, które będą nieocenionym wsparciem dla Polski oraz światowej gospodarki morskiej.

Branża offshore jest czymś co stanowi dla nas wielką szansę. To jest nowa dziedzina gospodarki morskiej, którą – można powiedzieć wprost – odkrywamy i dlatego centrum offshore – jestem przekonany że będzie stanowiło bardzo ważną rolę w realizacji założonych przedsięwzięć, w zdobywaniu kompetencji, kształcenia odpowiedniego środowiska i ludzi, którzy po prostu dobrze znają się na swojej robocie, co będzie wpływać na to że w Polsce gospodarka morska stanie się jeszcze silniejsza i będzie stanowiła istotny element bezpieczeństwa również naszego kraju. Życzę państwu wszystkim powodzenia i dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz podkreślam, że jako sekretarz stanu odpowiedzialny za kwestie związane z gospodarką morską, jestem do państwa dyspozycji i możecie liczyć na pełne wsparcie Ministerstwa Infrastruktury – zachęcał minister Arkadiusz Marchewka.

– Magnificencjo rektorze, panie ministrze, drodzy parlamentarzyści, szanowni państwo. To rzeczywiście dla Uniwersytetu Morskiego ale także dla Pomorza, dla kraju jest niezwykle ważna chwila – zaakcentował Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Pamiętam, że przed laty kiedy z panem rektorem i z panem kanclerzem rozmawialiśmy na temat realizacji tego tego wielkiego przedsięwzięcia nikt z nas jeszcze wtedy nie wiedział jaki będzie ostateczny jego jego kształt, co się będzie dziać tutaj w Gdańsku, przy tych nabrzeżach i w jakim kierunku nasz kraj będzie w istocie się otwierał na odnawialne źródła energii, w tym na energię wiatrową. Dziś już wiemy, że zostały podjęte liczne już decyzję o lokalizacji farm wiatrowych.

Nikt z nas nie chciałby aby Polacy byli wyłącznie drobnymi usługodawcami tych wielkich przedsięwzięć. Chcielibyśmy być ważnymi aktorami i ważnymi realizatorami wielkich inwestycji służących polskiej gospodarce, służących polskiej energetyce. Tę rolę w pewnym stopniu w tym zakresie naukowo-badawczym wypełnia Uniwersytet Morski. Dlatego chcę panu rektorowi, kanclerzowi, senatowi gorąco pogratulować podjęcia tego wielkiego ryzyka, bo to było rzeczywiście ryzyko. Dzisiaj wiem o tym, że jest decyzja, że są decyzje dotyczące budowy farm wiatrowych. Nie borykamy się już ze skutkami pandemii i wiemy, że środki europejskie – a korzystamy dalej dobrodziejstwa naszego członkostwa w Unii Europejskiej – zasiliły ten wielki projekt. Naprawdę jestem przekonany, że to była bardzo ważna decyzja, że samorząd województwa, Zarząd Województwa, ja też osobiście mogłem się włączyć – może panie rektorze niezbyt wysoką kwotą bo 23 000 000 zł to nie jest jakaś gigantyczna kwota – ale na tyle znacząca, że pozwoliła panu rektorowi i Senatowi podjąć trudną decyzję o realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. Chciałbym życzyć sobie, państwu również, żeby to było takie centrum, w którym studenci, naukowcy będą mogli wnieść znaczący wkład w rozwój nauki ale także w rozwój różnego rodzaju praktycznych rozwiązań, które będą służyć energetyce wiatrowej czy też w ogóle całego systemu tej części gospodarki, która jest otwarta na offshore. Jestem absolutnie przekonany, że Uniwersytet Morski spełni oczekiwania środowisk gospodarki morskiej, także regionu i naszego kraju.

Panie rektorze jeszcze raz panu serdecznie gratuluję i jestem dumny, że mogliśmy uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

– Szanowni państwo, panie rektorze, panie ministrze, drodzy parlamentarzyści -wszyscy, którzy kochacie gospodarkę morską bo pewnie z tego powodu przede wszystkim tutaj jesteście – mówiła Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska:

Fot. Kazimierz Netka.

– Mi zabrakło tylko jednego słowa: metropolia bo zobaczcie: Uniwersytet Morski w Gdyni, a jesteśmy w Gdańsku. Nie da się zaprzeczyć, to w ubiegłym tygodniu właśnie na ręce parlamentarzystów pomorskich złożyliśmy projekt ustawy metropolitalnej, w której między innymi także są dotyczące innowacyjności i promowania współpracy, która ma służyć temu żeby Gdańsk, Pomorze, także Pomorze Zachodnie – myślimy szeroko panie ministrze – żebyśmy byli naprawdę prawdziwą konkurencją i dogonili tych, którzy są już trochę przed nami.

Dzisiaj innowacyjność przede wszystkim w sektorze offshore jest czymś, czego bardzo, bardzo potrzebujemy. Ale do tego jak wiemy potrzeba także wykwalifikowanych kadr. My już po raz drugi wspólnie z samorządem województwa pomorskiego, marszałkiem za parę dni będziemy organizowali w Gdańsku targi edukacyjne Edu Offshore. To oferta skierowana naprawdę do młodych ludzi z całego Pomorza, którzy mogą poznać zarówno uczelnie ale też różne firmy pracujące także w tej branży żeby także widzieli tutaj swoją przyszłość, więc ja bardzo liczę na współpracę, innowacyjne zmiany, które są tutaj na Pomorzu bo jak wiecie my potrafimy zmieniać świat. Trzymam kciuki, powodzenia panie rektorze – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska.

– Magnificencjo, panie ministrze, państwo parlamentarzyści, szanowni państwo, marynarze profesorowie akademicy! – powiedział poseł Kacper Płażyński – przewodniczący Sejmowej Komisji Morskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

– Rzeczywiście ta lista znamienitych gości, którzy przybyli na to wydarzenie chyba jest najlepszym potwierdzeniem tego jak ważne jest to wydarzenie i że nie jest to panie rektorze tylko strategiczna decyzja uczelni ale śmiem twierdzić, że jest to też taki fundament gospodarki morskiej w wymiarze offshoru, który bez wątpienia jest jednym z głównych narzędzi napędzających polską gospodarkę, a na pewno taką będzie. Czasami szanowni państwo zapominamy o skali tych inwestycji, które nas czekają. Te koncesje, które zostały wydane, te decyzje lokalizacyjne dla farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim to w perspektywie najbliższych 15 lat są setki, setki miliardów złotych wydane w gospodarkę i co słusznie zauważył pan marszałek Struk: najważniejsze jest to żeby jak najwięcej z tego tortu, z tych pieniędzy, które będą pompowane w tę niewątpliwie innowacyjną, potrzebną z różnych względów branżę, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostawało również w Polsce. Oczywiście to jest jedna rzecz, tak trywializując: wiatraki, ale przecież z tymi wiatrakami wiąże się tak naprawdę cała gospodarka morska i przemysł stoczniowy, i stocznie, i porty I – widzę profesora Grzybowskiego – przecież Bałtyk wiemy w jakim jest stanie – tam na samym dnie, tam są różne dziwne rzeczy, pozostałości po I i II wojnie światowej – to wszystko przy tak wielkich inwestycjach trzeba będzie wyciągnąć, zutylizować, a takie centrum, które tutaj powstało, już funkcjonuje bo przecież przechodząc obok zaglądałem przez okna i widziałem, że pomieszczenia są wypełnione dokumentami, działaniami bardzo dobrze. To wszystko potrzebuje rzeczywiście kadry na najwyższym poziomie, która jest sprofilowana, przygotowana i bardzo się cieszę że Uniwersytet Morski ma taki swój wkład w rozwój Polski, imponujący wkład – jesteśmy jego przykładem tutaj i możemy się z tego cieszyć.

Szanowni państwo, panie rektorze, panie marszałku, panie ministrze, bardzo się cieszę, że jest taka kontynuacja tego co się działo przez ostatnie lata, przez poprzedni rząd, że państwo też widzicie wagę tych inwestycji i że ta współpraca do tej pory w tym wymiarze przynajmniej układała się bardzo dobrze. Oby tak dalej. Polska górą. Jeszcze raz bardzo gratuluję! – powiedział poseł Kacper Płażyński – przewodniczący Komisji Morskiej w Sejmie RP.

– Szanowny panie ministrze, szanowny panie marszałku, magnificencjo rektorze, szanowni państwo parlamentarzyści szanowni państwo! Proszę pozwolić mi przede wszystkim na początek dołączyć do podziękowań dla pana marszałka, a z mojej strony do pana rektora – za to że zechcieliście państwo zaufać projektowi Centrum Offshore i doprowadzić do jego szczęśliwego zakończenia – tak zaczął swe wystąpienie prof. Krzysztof Czaplewski – dyrektor Instytutu Morskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Ponadto chciałbym podziękować osobie – przepraszam to nie jest żadna prywata tylko relacje tutaj służbowe – bez której ciągłego zainteresowania realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

Tą osobą jest pani Małgorzata Bielska. Pani Małgosia była na pierwszej linii frontu z jednej strony z Budimeksem w stałym kontakcie, z odpowiedzialnym za projektu ale również z drugiej strony – myślę, że ten kontakt był cięższy: z nami i starała się godzić nasze oczekiwania związane z tym projektem. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję i szczególnie przepraszam za chwile napięcia, które były w ostatniej fazie realizacji projektu. W imieniu wszystkich pracowników i moim własnym bardzo dziękuję firmie Budimex za realizację tej imponującej inwestycji no i tutaj muszę się powtórzyć jeszcze raz za panem rektorem ale jesteśmy dumni z tego centrum bo do centrum to dwa budynki o powierzchni 5,5 tysiąca metrów kwadratowych dla potrzeb laboratoryjnych i biurowych; to około 200 miejsc pracy, to hala magazynowa 440 metrów kwadratowych o wysokości 7,5 m. Dzięki uprzejmości Zarządu Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku, który zakończył w 2020 roku przebudowy nabrzeża Wisłoujście, mamy bezpośredni dostęp do obszarów morskich jak widzicie państwo po mojej prawej stronie. Pracownicy Instytutu również mają tutaj możliwość korzystania z serwerów, jak pan rektor stwierdził o pojemności 1 petabajta. Mam nadzieję że będzie więcej. Dzięki tej inwestycji Instytut może dalej funkcjonować i rozwijać się w jednej lokalizacji – to jest dla nas bardzo istotne, bo do lutego 2024 roku funkcjonowaliśmy w 5 lokalizacjach: 4 lokalizacje w Gdańsku, 1 lokalizacja w Gdyni. Mamy jeszcze tak to określę: mały problem – z przeniesieniem jednego zakładu z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – to wyzwanie, które stoi przed nami i mam nadzieję, że z pomocą osób nam życzliwych ten problem zostanie rozwiązany w ciągu roku lub dwóch.

Fot. Kazimierz Netka.

Jak już wspomniałem o pracownikach to bardzo proszę mi pozwolić na kilka słów o osobach dla których obiekt ten został zbudowany. Centrum Offshore jest dzisiaj miejscem pracy dla 120 osób – to jest załoga Instytutu Morskiego, która od 2019 roku jest jedną z pięciu – oprócz wydziałów akademickich – podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O historii wcześniej żeśmy dzisiaj usłyszeli, a historia Instytutu jest starsza, bo instytut bo ma 74 lata – taką ma historię. Stan aktualny przedstawia się następująco: tych 120 pracowników zatrudniopnych jest w pięciu zakładach: Zakład Ekologii Wód, Zakład Ekonomiki Prawa, Zakład Geotechniki Morskiej, Zakład Hydrotechniki Morskiej, Zakład Oceanografii Operacyjnej, Zakład Ochrony Środowiska oraz dwóch pracowniach: Pracownia Elektroniki Morskiej i Pracownia Polityki Przestrzennej.

Fot. Kazimierz Netka.

Ponadto w strukturze Instytutu funkcjonują trzy jednostki zabezpieczające pracę zakładów i pracowni – to jest Centrum Obsługi Projektów, Dział IT, Zespół QHSE.

Instytut jest liderem w zakresie badań środowiskowych i wykonywaniu dokumentacji środowiskowej tak geofizycznej, geologicznej jak i geotechnicznej dla inwestycji morskich. No i dzisiaj wiemy – patrząc na Centrum Offshore – szczególnie w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej, Instytut to również centrum kompetencji wiedzy jako ośrodek przetwarzania i wartościowania informacji dotyczącej potrzeb i priorytetów gospodarki morskiej, jak również wykorzystania zasobów morza w tym przestrzeni morskiej. To w Instytucie były i są opracowywane plany przestrzennego zagospodarowania obszarów morskich. Zapewniamy wiedzę ekspercką z planowania i zarządzania obszarami morskimi. Prowadzimy również projekty badawcze oraz rozwojowe w obszarze ochrony środowiska na morzu i lądzie oraz ekologii wód i zasobów morskich w tym rybołówstwa morskiego, wdrażamy innowacyjne rozwiązania w transporcie w celu optymalizacji procesu przewozowego oraz wspierania ekologicznych rodzajów transportu – co dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to bardzo istotne – szczególnie dla potrzeb transportu morskiego i rzecznego. Świadczymy usługi badawcze oraz analityczne przy wykorzystaniu dedykowanego sprzętu i aparatury badawczej, w tym laboratoriów oraz z wykorzystaniem statków badawczych, o których dzisiaj pan rektor już mówił.

Fot. Kazimierz Netka.

Do największych projektów realizowanych przez Instytut Morski w ostatnich latach też dzisiaj już to było powiedziane – możemy zaliczyć projekty związane z budową farm wiatrowych, gdzie realizujemy badania aktualnie na rzecz spółek grup kapitałowych PGE i Orlen. Instytut tak naprawdę w swojej historie i współcześnie dzisiaj może powiedzieć, że jesteśmy obecni na większości akwenów z 11, które zostały przeznaczone do budowy farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. Ponadto na zlecenie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe realizujemy monitoring hydrologiczny wód morskich dla potrzeb oceny lokalizacji elektrowni jądrowej czy też na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ubiegłym roku zakończyliśmy monitoring polskich obszarów morskich w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Jak widzicie szanowni państwo, to nie tylko farmy wiatrowe, to cała gama projektów, cała gama przedsięwzięć, które są realizowane dla potrzeb gospodarki morskiej, na polskich obszarach morskich. Realizujemy dużo projektów dla Urzędów Morskich w Gdyni w Szczecinie oraz innych podmiotów gospodarczych.

Oprócz działalności komercyjnej pracownicy Instytutu realizują się również w obszarze naukowym dyscyplin nauk o Ziemi środowisku. Tylko w ubiegłym roku dwóch pracowników uzyskało stopień naukowy doktora. Szanowni państwo, za chwilę zaprosimy was do oglądnięcia wybranych laboratoriów i statków naszych. Mam nadzieję że przygotowana przez nas krótka trasa wycieczkowa potwierdzi moje słowo o rozwoju Instytutu w strukturach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Bardzo dziękuję za uwagę – powiedział prof. Krzysztof Czaplewski – dyrektor Instytutu Morskiego.

– Szanowni goście, patrząc na to, że stoicie i na to, że przed nami wycieczka czyli najciekawsza część pewnie dzisiejszego spotkania to ja powiem w krótkich słowach: rozwój energetyki na Pomorzu jest naszym wyzwaniem, ciężką pracą na przyszłość ale również takim wiatrem zmiany – stwierdziła Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska:

Fot. Kazimierz Netka.

– To jest niewątpliwie nowe otwarcie dla wszystkich nas tutaj, dla naszych mieszkańców, dla wszystkich instytucji, przedsiębiorców. To jest bezpieczeństwo kraju i to bezpieczeństwo kraju będzie realizowane właśnie tutaj w regionie pomorskim.

Przed nami dużo pracy ale też dużo dialogu bo jak wiecie, nie wszystkie inwestycje spotykają się z całkowitą aprobatą naszych mieszkańców ale dialog, rozmowa pewnie też dużo większe zaangażowania ze strony instytucji rządowych na pewno przyniosą nam pozytywne rezultaty. Ja ze swojej strony gwarantuję państwu otwartość, rozmowę, wsparcie bo czuję się przedłużeniem rządu i takim nośnikiem informacji również do ministerstw, więc możecie na mnie liczyć. Drzwi są otwarte, zapraszam do tej współpracy ale również liczę na was.

Bardzo gratuluję tego Centrum. To jest duże przedsięwzięcie, duży krok naprzód, wykorzystanie pozytywne środków unijnych to też jest ważne – podsumowała Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska.

Obiekt o randze międzynarodowej

– Centrum Offshore otwierane jest we właściwym czasie i we właściwym miejscu, ponieważ rusza u nas cała seria projektów związanych z offshorem – powiedział prof. Marek Grzybowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Niewątpliwie, z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, że będą one potrzebowały wsparcia związanego z badani naukowymi i badaniami związanymi z posadowieniem farm wiatrowych, a teraz dodatkowo związanych jeszcze z bezpieczeństwem fizycznymi cyberbezpieczeństwem. Dlatego dobrze, że takie Centrum Offshoru powstanie i dobrze, że jest już skompletowany zespół zarówno naukowców jak i techników i praktyków i jednocześnie jest zaplecze w postaci statków badawczych. A więc jest kompletne wyposażenie i kompletny zespół, który gwarantuje, że strategia rozwoju offshore w Polsce także w rejonie Morza Bałtyckiego będzie miała wsparcie techniczne i naukowe.

To jest obiekt o charakterze międzynarodowym i przez to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest w grupie uniwersytetów światowych i w tym zespole oferuje całkiem nową jakość. Zasadniczo Uniwersytety Morskie i Szkoły Morskie koncentrują się na kształceniu marynarzy i oficerów w różnych obszarach aktywności. Natomiast jeśli chodzi o offshore, to jest to unikatowa jednostka wśród uniwersytetów morskich w świecie – powiedział prof. Marek Grzybowski.

Nie tylko inżynierowie są potrzebni

– Przede wszystkim takie centrum ma służyć temu, żeby kształcić kadry pod przyszłe farmy, które będą na terenie polskiej wyłącznej strefi ekonomicznej na Bałtyku – powiedział Tomasz Limon – prezes zarządu Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza”:

Fot. Kazimierz Netka.

– W tej chwili tych kadr nie ma. Takie centrum ma uczyć studentów.

Ja bym sobie życzył, żeby to Centrum było również takim hubem kompetencji nie tylko na poziomie kształcenia kadr inżynierskich, ale le również tych niższych, technicznych. Będziemy potrzebowali serwisantów, osoby, które będą obsługiwały farmy wiatrowe na Bałtyku, więc nie tylko inżynierowie, ale też technicy powinni być kształceni.

Mam nadzieję, że Centrum Offshore będzie spełniać tę role i dalej się rozwijało. Tego sobie trzeba życzyć – powiedział prezes Tomasz Limon.

Fot. Kazimierz Netka.

Obiekt został poświęcony przez ojca Edwarda Pracza – krajowego dyrektora Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza:

Fot. Kazimierz Netka.

Nowoczesny budynek Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zbudowano niedaleko Twierdzy Wisłoujście, przy ulicy Roberta de Plelo 20 w Gdańsku. Kluczowym atutem lokalizacji tej inwestycji jest bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście który umożliwia postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, należących do Uniwersytetu, i jego partnerów.

Fot. Kazimierz Netka.

Nowa siedziba Instytutu Morskiego i Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni została umieszczona w Gdańsku, na prawym brzegu Martwej Wisły, niedaleko ujścia tej rzeki do Zatoki Gdańskiej.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *