Urząd górniczy blisko uranu i Bałtyku

W rejonie naszego morza mamy nie tylko ropę, gaz, ale też uran. Dlatego w Gdańsku utworzono Okręgowy Urząd Górniczy

Polskie górnictwo odważniej wkracza na Bałtyk

Ponad 33 000 kilometrów kwadratowych na Bałtyku będzie podlegało nowemu, Okręgowemu Urzędowi Górniczemu, który od 1 kwietnia 2015 roku zacznie funkcjonować w Gdańsku. Rozporządzenia, dotyczące utworzenia tego urzędu, podpisał, 27 marca 2015 roku, Maciej Grabowski, minister środowiska.

Dotychczas zasoby górnicze województwa pomorskiego były pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Czuwać on musiał na około jedną czwartą powierzchni kraju, czyli miał największy obszar pod nadzorem. Skarby geologicznej na terenie Pomorskiego nie byłoby dotychczas należycie doceniane

Nic dziwnego, że Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, nie krył radości podczas podpisywania rozporządzeń przez ministra środowiska.

IMG_9272

Na zdjęciu: Konferencja po podpisaniu w Gdańsku rozporządzenia przez Macieja Grabowskiego, ministra środowiska. Od lewej: Piotr Kaczyński – szef Gabinetu Politycznego ministra środowiska, Michał Kowalski – geolog wojewódzki w Pomorskiem, Maciej Grabowski – minister środowiska, Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Mirosław Koziura – prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

– To bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna decyzja dla Pomorza – mówił wicemarszałek Ryszard Świlski. – Górnictwo na Pomorzu to nie tylko ropa i gaz ze złóż konwencjonalnych. Mamy spore zasoby w łupkach i w piaskowcach.

Dzięki nowym rozporządzeniom ministra środowiska, będzie większy nadzór nad skarbami pod Bałtykiem. Na mocy podpisanego 27 marca 2015 roku rozporządzenia, Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku, będzie sprawował nadzór nad firmami górniczymi działającymi na terenie województw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego oraz na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polskiej.

– Prace poszukiwawcze prowadzone w ostatnich latach na Kujawach i Pomorzu oraz w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku, pokazały, że te tereny kryją pod ziemią jeszcze wiele skarbów – węglowodory konwencjonalne, sól kamienną i potasowo – magnezową, gaz łupkowy, od niedawna wiemy, że także tzw. gaz zamknięty – powiedział Maciej Grabowski, minister środowiska. – Cieszę się więc, że nowy urząd górniczy powstaje właśnie w Gdańsku. Dzięki temu nadzór nad przedsiębiorcami górniczymi będzie skuteczniejszy.

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku będzie sprawował nadzór i kontrolę nad 880 zakładami prowadzącymi prace poszukiwawczo – wydobywcze. Na terenie kontrolowanym przez nowy urząd ważnych jest obecnie 35 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (głównie węglowodorów, ale też soli potasowo-magnezowej, wód termalnych itp.); 18 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (węglowodorów, soli kamiennej, kruszywa naturalnego, wód leczniczych i termalnych itp.); 3 koncesje na magazynowanie ropy i gazu.

Zawór solanki Krynica

Na zdjęciu: zawór odwiertu w Krynicy Morskiej. Tu szukano uranu, a znaleziono również wody solankowe.

Mówi się też m.in. o zasobach miedzi. Pod ziemią w Pomorskiem znajduje się również rudę pierwiastka promieniotwórczego – uranu, czyli mamy paliwo do elektrowni jądrowej.

W Polsce funkcjonuje dziś 10 okręgowych urzędów górniczych (OUG) z siedzibami w: Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie i we Wrocławiu. Gdański będzie 11 takim urzędem.

IMG_9275Źródło mapy: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

– W Gdańsku będzie zatrudnionych 16 osób – poinformował Mirosław Koziura, prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach. – Urząd swoim nadzorem obejmie ok. 880 zakładów górniczych oraz firm prowadzących rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych. Niektórzy pracownicy zostaną przeniesieni do nowego urzędu z innych jednostek nadzoru górniczego. Wkrótce rozpocznie się też nabór na nowo tworzone stanowiska zgodnie procedurą rekrutacji pracowników do służby cywilnej. Ogłoszenia o wymaganych kwalifikacjach i terminach składania aplikacji będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUG www.wug.bip.info.pl .

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku zajmie piętro w w budynku we Wrzeszczu, przy ul. Białej. Kierować tym OUG będzie Lidia Król, obecnie zastępca dyrektora OUG w Warszawie. Razem, 5 osób zostanie przeniesionych do Gdańska z innych urzędów. Do obsadzenia, do końca roku, pozostanie 11 etatów. To służba cywilna; a nabór do niej – konkursowy.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *