Uwolnienie polskiej części Zalewu Wiślanego dla statków morskich różnych bander staje się coraz bardziej realne.

Na ilustracji: Wizualizacja kanału w poprzek Mierzei Wiślanej. Źródło: Urząd Morski w Gdyni.

Morze Wiślane doczeka się połączenia z Bałtykiem. Ważne wydarzenie w Warszawie.

Specjalna ustawa kanałowa

W bieżącym tygodniu Sejm uchwalił specjalną ustawę dotyczącą budowy kanału żeglugowego, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Dokument precyzuje zasady finansowania przedsięwzięcia. Zadaniem ustawy jest usprawnienie procesu przygotowania oraz realizacji inwestycji.

Na ilustracji: Propozycje miejsc przekopania Mierzei. Źródło: Urząd Morski w Gdyni.

Połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.
Ponadto realizacja projektu umożliwi swobodny i nieograniczony dostęp jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego. Budowa drogi wodnej będzie gwarantem bezpieczeństwa morskiego naszego kraju – informuje Biuro Prasowe MGMiŻŚ.

Fot. Urząd Morski w Gdyni

Gdzie dokładnie kanał żeglugowy powstanie – jeszcze nie wiadomo. Okaże się to po przeanalizowaniu warunków. Dokonają tego dwa przedsiębiorstwa: Mosty Gdańsk i BPBM Projmors, które wykonają dokumentację budowy kanału żeglugowego. Umowę w tej sprawie podpisano w siedzibie inwestora, to jest Urzędu Morskiego w Gdyni. Dokument na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (potocznie zwaną Przekopem Mierzei) ze strony Urzędu Morskiego parafowali dyrektor Wiesław Piotrzkowski i Andrzej Kajut, główny księgowy. Tomasz Michnowicz podpisał umowę jako reprezentant konsorcjum firm: Mosty Gdańsk i Biura Projektów Budownictwa Morskiego Projmors.

Wizualizacja kanału, w rejonie osiedla Nowy Świat, w gminie Sztutowo. Zalew Wiślany jest z prawej strony. Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Wynagrodzeniu wykonawcy wyniesie 4,27 mln zł netto.
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chodzi o projekty śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego. Ponadto w zakres prac dokumentacyjnych wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym – informuje Biuro Prasowe MGMiŻŚ.

Na zdjęciu: Widok na Zalew Wiślany w gminie Sztutowo. W okolicy tego miejsca może powstać kanał żeglugowy w poprzek Mierzei. Fot. Kazimierz Netka.

Zrobienie przekopu w poprzek mierzei budzi wiele obaw, ale też szans, Pożytek z tego upatrują np., mieszkańcy Krynicy Morskiej, ale pragną by rząd stworzył na części mierzei za kanałem specjalną strefę turystyczną. Takie strefy na świecie istnieją. Mieszkańcy Krynicy na Zalew mówią: Morze Wiślane. I rzeczywiście, jest to fragment naszych wód morskich. Zarządza nimi Urząd Morski w Gdyni.
Nie będzie to pierwsze przerwanie Mierzei Wiślanej (zaczyna się ona w rejonie Sopotu, a kończy na Cieśninie Pilawskiej w Rosji, zbudowana została przez morze i wiatr). W 1840 roku Wisła przerwała to piaszczyste pasmo, a teraz ten przesmyk nazywany jest Śmiałą Wisłą. W 1895 roku ludzie zbudowali Przekop Wisły.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *