Uzdrowisko Sopot uzyskuje coraz większy potencjał. Nowa siedziba Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień. Inauguracja Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy. Uhonorowanie Straży Miejskiej za ratowanie życia na ulicy

Fot. Kazimierz Netka.

Najważniejsi są mieszkańcy, turyści i ich dobrostan psychiczny

Sopot doskonali się w usługach zdrowotnych i w dbaniu o kondycję ludzi. Tak się dzieje już od czasów Jana Józefa Haffnera, który stworzył z Sopotu uzdrowisko. Teraz nastał kolejny etap doskonalenia Perły Bałtyku – jak nazywany jest Sopot. Widać to nawet na ulicach, jak szybko reagują sopockie służby, ratując poszkodowanych.

Ciąg dalszy rozwoju systemu opieki leczniczej, zdrowotnej, terapeutycznej w Sopocie, miał miejsce 8 marca 2024 roku, akurat w Dzień Kobiet. Jednak Sopot w równym stopniu dba także o mężczyzn – co zostało potwierdzone właśnie 8 marca, podczas otwarcia Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień przy ulicy Czyżewskiego.

– Zapraszamy do nowej siedziby Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień przy ul. Czyżewskiego 6/1 w Sopocie – napisała Anetta Konopacka – główna specjalistka w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu. – Podczas briefingu mowa będzie o funkcjonowaniu oraz planach na przyszłość Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień. Drugim tematem będzie rozpoczęcie programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu, realizowanego przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie. Udział wezmą: Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu; Paweł Skrzywanek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot; Joanna Mendrzycka, kierowniczka Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot; Tomasz Augustyniak, prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Obecni będą także m. in. członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie.  Nagrodzeni zostaną funkcjonariusze sopockiej Straży Miejskiej. Podczas patrolu udzielili oni pomocy osobie, która doznała ataku epilepsji. Do zdarzenia doszło 5 marca, przed południem, na ul. Kościuszki w Sopocie.

Skorzystaliśmy z tego zaproszenia. Do nowe siedziby można łatwo trafić. I=dąć od dworca PKP, ulicą Monte Cassino, przy pomniku Wojtka – niedźwiedzia, który był żołnierzem w armii generała Władysława Andersa, trzeba skręcić w lewo, w ulicę Czyżewskiego.

W pełnym, ale jeszcze nie wiosennym słońcu, Sopot przygotowuje się do kolejnego sezonu wakacyjnego. Jednak usługi lecznicze to uzdrowisko świadczy przez cały rok. Także uroczystość, na której mówiono o nowych działaniach dla dobra zdrowia ludzi, była opromieniona słonecznie

Spotkanie prowadził Marek Niziołek – inspektor ds. informacji prasowych w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.

Fot. Kazimierz Netka.

– Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej w piękniej nowej siedzibie przy Czyżewskiego 6/1 w Sopocie gdzie dzisiaj gościmy, gdzie funkcjonuje Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień – powiedział Marek Niziołek. Dzisiaj dowiemy się jakie są plany związane z przyszłością ośrodka należącego do samodzielnego publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”. Drugi temat dotyczył rozpoczęcia Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy wśród mieszkańców gminy miasta Sopotu. Program jest realizowany przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie. Bardzo miły akcent na koniec – zapowiedział Marek Niziołek. – Chciałbym bardzo serdecznie przywitać obecnych, a są z nami dzisiaj Magdalena Czarzyńska- Jachim – pełniąca funkcję prezydenta miasta Sopotu, Paweł Skrzywanek – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”; Joanna Mendrzycka – koordynatorka Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień „Uzdrowiska Sopot”; Tomasz Augustyniak – prezes zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Fot. Kazimierz Netka.

Obecni są również członkowie Rasy Społecznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie z przewodniczącą Aleksandrą Gosk. Drodzy państwo, są z nami również Maciej Kisała – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu, Andrzej Czekaj – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Regina Osika – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie; Justyna Rozbicka-Stanisławska – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Agnieszka Nadratowska – kierownik Poradni Leczenia Uzależnień również w Gdyni, Aleksandra Chrupek – kierowniczka Ośrodka i Poradni Mrowisko w Sopocie, a także ksiądz Janusz Steć, jeśli dotarł – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Witam państwa bardzo serdecznie także tych, których nie wymieniłem i zwłaszcza wszystkie osoby, które przyczyniły się do do tego że ten ośrodek znalazł swoją siedzibę w tym pięknym miejscu – mówił Marek Niziołek.

Poproszę teraz o głos o przywitanie państwa pana dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie pana Pawła Skrzywanka.

– Szanowni Państwo, na ręce pani prezydentki Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim chciałbym pokłonić się wszystkim bez precedencji funkcji, wieku – powiedział dyrektor Paweł Skrzywanek:

– Jest mi niezmiernie miło że państwo zechcieli przybyć do nas, współdzielić naszą radość z faktu otwarcia tego przepięknego miejsca. Ważniejsi i mądrzejsi ode mnie będą mówili o tym jaką rolę to miejsce sprawuje w przestrzeni publicznej miasta. Jeżeli państwo pozwolą to chciałbym sobie pozwolić na takie trzy refleksje.

Po pierwsze dzisiaj jest Święto Kobiet, wprawdzie ja jako mężczyzna jestem jego przeciwnikiem, bo jestem zwolennikiem tego że święto kobiet jest przez cały rok, ale na ręce pani prezydentki chciałem złożyć pewne osobiste podziękowanie, bo przez fakt zaproszenia mnie do pełnienia funkcji dyrektora, otrzymałem szansę pracowania właściwie w całkowitym zespole kobiet i to jest wielka radość dla mężczyzny i chciałbym się z państwem tą radością w tym właśnie momencie podzielić. Druga refleksja, również osobista, jest taka, że miejsce takiego ośrodka, który zajmuje się terapią osób, którym z jakiegoś powodu w życiu się nie powiodło, a szczególnie dzieciom i młodzieży dla mnie ma wymiar osobisty jako ojca reżysera, który kilkanaście miesięcy temu wyreżyserował głośny spektakl „Spartakus – miłość w czasie zarazy”, który mówi właśnie o potrzebie dbałości o szczególnie młodych ludzi w przestrzeni wykluczenia i o potrzebie reformy psychiatrii dziecięcej. Pani prezydentko, szanowni państwo! Chciałbym serdecznie podziękować zespołowi terapeutów, psychiatrów, psychologów, którzy tworzą od wielu lat to miejsce, dzisiaj nowe miejsce i to co państwo widzą to jest ich, pań, sposób myślenia, bo to miejsce samo w sobie fizycznie jest terapeutyczne i piękne. Chciałbym podziękować moim pracownicom na ręce poprzedniej, a także obecnej pani Joanny Mendrzyckiej – koordynatorki tego zespołu, za pracę, która to została wykonana, również Działowi Technicznemu za to, że siłami własnymi to miejsce tak pięknie wyremontował i podziękować jeszcze raz władzom, że przychyliły się do prośby naszej o przeniesienie tego ośrodka w to miejsce przepiękne, które jest w zasobie komunalnym Miasta Sopot – co jest dla nas również ważne ekonomicznie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i wszystkim tym, których los, zdarzenia spowodują, że będą tu przychodzić po pomoc. Życzę dobrych chwil, dobrych terapii i ozdrowień – powiedział Paweł Skrzywanek – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”.

Bardzo dziękuję dyrektor Paweł skrzywanek – gospodarz miejsca. A teraz o głos poproszę gospodarz miasta: Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca funkcje prezydenta miasta Sopotu:

– Witam państwa bardzo serdecznie!. To jest dla mnie ogromna radość otwierać kolejne miejsce, które będzie służyło mieszkankom i mieszkańcom Sopotu – powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca funkcje prezydenta miasta Sopotu.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nie tak dawno otwieraliśmy niedaleko, na ulicy Haffnera, mieszkania chronione, gdzie osoby niesamodzielne mogą samodzielnie żyć i mieszkać – przy oczywiście profesjonalnym wsparciu. Ogłaszamy teraz w konkursach środki na dodatkowe wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przypomnę, że w tym roku miasto na ten cel przeznaczyło dodatkowo pół miliona złotych i teraz to miejsce, które zapewni wsparcie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz przede wszystkim także im bliskim i będzie tutaj także punkt już niedługo wsparcia właśnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szanowni państwo, dwa dni temu uczestniczyłam w dużej konferencji w Warszawie profesora Hausnera „Gospodarka i zdrowie”. I taka refleksja była podczas tej konferencji, że mówiąc o zdrowiu już coraz mniej może mówi się o potrzebie aktywności fizycznej, zdrowego żywienia, a coraz częściej mówi się o tym, że zdrowe społeczeństwo to jest społeczeństwo jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne – tu mamy najwięcej do zrobienia zarówno wśród osób młodych bo przypomnę, że statystyki samookaleczeń czy samobójstw są przerażające ale to co też widzimy w Sopocie, kryzys psychiczny dotyka także osób starszych, które niesamodzielne albo po prostu samotne i nie radzą sobie w otaczającym świecie. Stąd prosta droga do uzależnień czy jakiś dużych problemów ze zdrowiem psychicznym. Tak że ja się bardzo cieszę się, że kolejne miejsce w centrum miasta, takie piękne, będzie służyć pięknej idei, bo myśląc o zdrowiu coraz częściej na pierwszym miejscu stawiamy dobrostan i zdrowie psychiczne. Dlatego z tego miejsca dziękuję na ręce pana dyrektora Pawła Skrzywanka całemu zespołowi SP ZOZ Uzdrowisko za przygotowanie tego miejsca, urzędnikom – tu na ręce pana naczelnika Macieja Kisały i wszystkich osób także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pana dyrektora Czekaja – podziękowania za to, że ciągle dostajemy sygnały o takiej potrzebie wsparcia, o potrzebie wsparcia zdrowia psychicznego, o tym że czasami dużym problemem u osób starszych jest samotność, tak samo jak u osób młodych. Wydawałoby się, że wystarczy niewiele ale jest to bardzo dużo żeby tym osobom pomóc, żeby one były zaopiekowane. Ten program, który realizowaliśmy i realizujemy w Sopocie, te dodatkowe godziny dla osób młodych, został bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców. Skróciliśmy kolejkę do specjalistów i widzimy efekty. Mam nadzieję, zdradzając, że też na bazie tego ośrodka, który tutaj za chwilę się przeniesie, w oparciu o tych fachowców, będziemy dążyć do stworzenia dziennego oddziału psychiatrycznego dla osób młodych – po to żeby cała niezbędna terapia i wsparcie były jak najbliżej ich środowiska żeby w dopiero w ostateczności musieli trafiać do jakiejś instytucji.

Z drugiej strony rozszerzamy programy prozdrowotne i profilaktyczne – to jest ponad półtora miliona złotych rocznie. Pojawiają się nowości. W tym roku nowością jest badanie osteoporozy, wykrywanie – gdzie naszym partnerem jest Pomorskie Centrum Reumatologiczne – witam pana dyrektora. Szanowni państwo, tym projektem obejmiemy 3000 osób i pomimo że ten projekt jest dedykowany głównie paniom, bo to kobiety mają największe problemy z osteoporozą, nie zapominamy o panach i także grupa panów będzie tym projektem objęta. A z kolei u pana dyrektora Skrzywanka, czyli w Sanatorium Leśnik są turnusy dla seniorów rehabilitacyjne i pobytowe bo Sopot myśli o mieszkańcach i reaguje na realne potrzeby, które też się zmieniają: pandemia, wojna w Ukrainie – to wszystko postawiło nas w zupełnie nowej sytuacji. Czasami myślę, że z takich kryzysów należy wyjść silniejszym i bogatszym o pewne doświadczenia i teraz już wiemy, że bez wsparcia systemowego zdrowia psychicznego wszystkich grup mieszkańców: dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, seniorów to tak naprawdę żaden park, żadna inwestycja nie będzie nas tak cieszyć bo najważniejsi są mieszkańcy i ich dobrostan psychiczny. Tak że dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie i deklaruję, że te programy prozdrowotne i profilaktyczne, które czasami trochę łatają braki w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, będą dalej kontynuowane, będziemy robić także monitoring: co jest potrzebne bo te potrzeby też się zmieniają.

To jeszcze na koniec. W Sopocie nie było szkoły rodzenia, bo wydawało się że nie jest ona potrzebna bo wszystkie panie wolały mieć opiekę w szpitalu, ale w momencie kiedy zapytaliśmy przyszłe mamy czy obecne młode mamy z czym miały największy problem, okazywało się że problemem jest ta opieka w czasie połogu i wsparcie specjalistów po urodzeniu dziecka. W momencie, kiedy rozbudowaliśmy projekt szkoły rodzenia właśnie o ten aspekt, o takie wsparcie poporodowe, okazało się że mamy więcej chętnych niż miejsc. Tak że trzeba słuchać mieszkańców, trzeba reagować. Dziękuję wszystkim urzędnikom i jednostkom za to, że na te reakcje są bardzo otwarci i gotowi – powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca funkcje prezydenta miasta Sopotu.

– Proszę państwa jesteśmy w nowej pięknej siedzibie ośrodka ale ta placówka ma dużo dłuższą historię bo ona się datuje od roku 1981, a od 2004 roku w Sopocie jako Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień – przypomniał prowadzący spotkanie, Marek Niziołek. Specjaliści pracujący w ośrodku zapewniają profesjonalną pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, także ich bliskim. W ośrodku prowadzone są także działania edukacyjne dla specjalistów, dla instytucji i organizacji pomagających osobom uzależnionym, Nowa siedziba to kolejny krok do przodu, kolejny krok w rozszerzaniu, udoskonalaniu oferty jaką ma ta placówka. Jak będzie wyglądać najbliższa i dalsza przyszłość o kilka słów poproszę panią Joannę Mendrzycką – koordynatorkę Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień Uzdrowiska Sopot.

– Dzień Dobry wszystkim. Faktycznie ośrodek, w tym roku mija 20 lat, jak istnieje pod tą nazwą Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień. Mamy bogate doświadczenie pozwalające nam jakby widzieć perspektywy na przyszłość – powiedziała Joanna Mendrzycka – koordynatorka Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień Uzdrowiska Sopot.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dzięki temu miejscu i tak jak już pani prezydentka powiedziała, możemy tutaj poszerzyć naszą działalność, zaprosić do współpracy specjalistów, którzy będą zajmować się terapią psychiatryczną dzieci i młodzieży, która jest bardzo potrzebna. Natomiast my zapewniamy opiekę leczenia i wsparcia dla osób dorosłych od 18 roku życia i faktycznie mamy przekrój od 18 do 70. Nawet w wieku ponad lat 70 zdarzają się pacjenci i dla nich ta oferta jest przygotowana bardzo kompleksowo.

To co planujemy w najbliższym czasie to przede wszystkim kontynuacja tego co robimy od lat i to się sprawdza. Wiemy od pacjentów że to jest miejsce, do którego oni chętnie przychodzą. Szczególnie tak się staraliśmy żeby to było miejsce, o którym się mówi, że jesteśmy otwarci i przyjaźni i bardzo ciepło podchodzimy do naszych pacjentów, wiedząc jak trudną chorobą jest uzależnienie. To co przed nami to codzienna, ustawiczna praca w terapii indywidualnej i grupowej, w terapii par i rodzin, którą prowadzimy, w terapii dla osób z tak zwanym syndromem DDA – to jest praca poprzez różnego rodzaju warsztaty, maratony które organizujemy. A to co przed nami to na pewno w niedalekiej przyszłości Sympozjum, kolejne, już 10. Sympozjum, które w Sopocie organizujemy dla specjalistów żeby się dzielić, wymieniać wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, obserwacjami. Planujemy poszerzyć ofertę – jeśli będzie ku temu zainteresowanie, o taką formę której o tej pory nie było – w postaci oddziału dziennego też dla dorosłych osób uzależnionych bo takie oddział jest w Gdańsku, jest w Gdyni, a w Sopocie do tej pory go nie było. Myślę że jest potrzeba bo niestety w ogóle potrzeba w lecznictwie uzależnień jest coraz większa.

Ponieważ poszerzamy też naszą kadrę. nie tylko osoby które od wielu lat z nami współpracują ale też o nowych specjalistów to myślimy nad utworzeniem różnego rodzaju grup – to są wszystko pomysły, które też się nam rodzą w związku z tym, że nareszcie mamy przestrzeni więcej do tego, bo to miejsce naprawdę stwarzają możliwości żeby zaprosić większą liczbę osób też w takiej pracy grupowej nie tylko indywidualnej. Pewnie będziemy myśleć o różnego rodzaju być może grupie dla osób współuzależnionych i tutaj też wspierać nie tylko osoby uzależnione ale również rodziny bo widzimy też ogromną potrzebę na tym polu. Tutaj perspektywy nam się rozwijają. Na pewno to co najbliższe to już państwo zapraszam na sympozjum, które pewnie będzie w okolicach czerwca. Jesteśmy w fazie tworzenia i później dalszej ustawicznej pracy. Myślę sobie, że czas pokaże, w którą stronę nas poprowadzi nasze serce bo tym się kierujemy i nasza wiedza bo tę ustawicznie poszerzamy i możliwości które dostajemy. Naprawdę chciałabym podziękować też to udostępnienie tego lokalu, za pomoc bo to jest dla nas naprawdę ważne po tylu latach pracy w różnych warunkach – w tej chwili komfortowe dla pacjentów, komfortowe dla nas – powiedziała Joanna Mendrzycka – koordynatorka Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień Uzdrowiska Sopot.

Bardzo dziękuję. A teraz nastąpi ten symboliczny moment to co państwo widzicie z przodu to nie jest dekoracja tylko symbolicznie zawieszona tutaj wstęga którą właśnie przetniemy.

Fot. Kazimierz Netka.

Bardzo proszę, pani prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz pani Joanna Mendrzycka koordynatorka Ośrodka Pomocy i Terapii Uzależnień w Sopocie i pan dyrektor Paweł Skrzywanek.

– Drodzy państwo przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszej konferencji – do tematu osteoporozy to jest choroba która dotyka kobiety ale również mężczyzn – poinformował Marek Niziołek. Każdy, kto jest w grupie ryzyka powinien wykonać badanie zwane densytometrią. Profilaktyka osteoporozy w Sopocie będzie od dzisiaj dużo dużo prostsza, dużo łatwiejsza. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców gminy miasta Sopotu od dzisiaj – przypominam – realizuje Pomorskie Centrum Reumatologiczne imienia doktor Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. O tym jak ważny, jak potrzebny, jak oczekiwany to program opowie państwu Tomasz Augustyniak – prezes zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

– Szanowni państwo rzadko zdarza się, że programy profilaktyczne tak bardzo udaje się adresować, do faktycznie potrzeb mieszkańców danego miasta – powiedział Tomasz Augustyniak – prezes zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

Fot. Kazimierz Netka.

– W tym przypadku ten program, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy jest odpowiedzią na faktyczne potrzeby społeczności Sopotu. Pani prezydent wspomniała, że przede wszystkim jest to choroba kobiet. Rzeczywiście jeżeli chodzi o kobiety powyżej 50 roku życia, jedna na 3 kobiety tak naprawdę będzie chorować na osteoporozę. W przypadku mężczyzn w tej grupie wiekowej jest to co piąta osoba. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że to jest choroba, która rozwija się po cichu: blisko 50% osób chorych nie wie o tym, że cierpi na osteoporozę do momentu bardzo skomplikowanego złamania osteoporotycznego – związanego z tą chorobą, które zwykle też – co pokazują badania – bardzo mocno ogranicza dalszą egzystencję takiej osoby. Są badania, które potwierdzają, że 20 procent osób, które ulegają tym ciężkim złamaniom odchodzi w przeciągu pół roku, a 50% na przestrzeni kolejnego. Więc to wskazuje jak bardzo jest to ważne abyśmy mieli sprawnych i zdrowych seniorów tak długo zdrowych jak się da. Stąd też propozycja tego programu, propozycja programu, na który pieniądze przeznacza miasto Sopot przy współfinansowaniu ze środków centralnych, które będziemy kierować do populacji Sopockiej. Dziesięć spotkań informacyjno – edukacyjnych dla pacjentów się odbędzie. Pierwsze takie już 25 marca w budynku zwanym w Sopocie Balneologią – to jest Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy Molo. Kolejne – 18 kwietnia. Te terminy będą podawane państwu bardzo szeroko. Projekt będzie promowany tak aby w różnej formie ta informacja mogła trafić do grupy docelowej bo zależy nam na tym aby wskaźniki dość zresztą pieczołowicie wyliczone – biorąc pod uwagę epidemiologię mieszkańców Sopotu – były w tym programie zrealizowane po to, aby pomóc jak największej, jak najszerszej grupie osób – powiedział Tomasz Augustyniak – prezes zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

– Proszę państwa Przechodzimy teraz do trzeciego punktu o którym mówiłem. Miała być niespodzianka i bardzo miły akcent. Wielu z państwa to już pewnie wie, akto nie wie to przypomnę: we wtorek tutaj niedaleko na skrzyżowaniu przy przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki upadł człowiek – mówił Marek Niziołek. – To był atak epilepsji. Człowiek gwałtownie przewrócił się, zagrożone było jego życie i zdrowie. Rutynowy patrol, który przejeżdżał w tym miejscu Straży Miejskiej zareagował natychmiast. Temu mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc, a potem został on przekazany w bezpieczne ręce załogi karetki Pogotowia Ratunkowego w Sopocie. Ci bohaterowie tu z nami są, widzieli ich państwo już od dawna, bo stali tam gdzieś w kąciku. To nie jest naturalne, że strażnicy miejscy przychodzą żeby posłuchać o osteoporozie. Są właśnie w związku z tamtą sytuacją. Bardzo proszę: młodsza inspektor Angelika i inspektor Adam, Magdalena Czarzyńska-Jachim pełniąca funkcję prezydentki Sopotu i Tomasz Dusza – komendant Straży Miejskiej w Sopocie

– Szanowni państwo oczywiście ogromne wyrazy podziękowania, ale powiem, że to nie jest pierwszy raz, że takie sytuacje już miały miejsce więc tym większy szacunek i podziękowanie dla strażników miejskich – powiedziała prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Strażnicy też zaangażowani są w taki system „Szosa”, który wspiera seniorów jak państwo wiecie – w wyposażeniu zegarki czy opaski i jeżeli coś dzieje się złego to sygnał trafia do dyżurki Straży Miejskiej. Była już sytuacja, że pani, która nie mogła sobie poradzić, zagubiła się to właśnie przez strażników została znaleziona ale takich sytuacji pomocy na ulicy naprawdę jest bardzo dużo i tutaj podziękowania na ręce pana komendanta.

Fot. Kazimierz Netka.

To, że strażnicy są przeszkoleni i także jeżeli chodzi o właśnie kwestie pierwszej pomocy w takim bardzo rozszerzonym zakresie, że wiedzą jak reagować i w taki sposób reagują, to pani Angelice i panu Adamowi – specjalne podziękowania, bo naprawdę reakcja była natychmiastowa, taka myślę po prostu od serca. Był to odruch, a nie jakieś celowe działanie więc ogromne podziękowanie i zdecydowałam się oczywiście przyznać także nagrody finansowe bo warto takie przykłady pokazywać, nagradzać i jeszcze raz dziękuję strażnikom za to wszystko – powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca obowiązki prezydentki Sopotu.

Oto dodatkowe wiadomości, które przekazała nam Anetta Konopacka – główna specjalistka w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu:

Zdrowi sopocianie: Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w nowej siedzibie oraz start programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu

Nowa siedziba Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie została oficjalnie otwarta. 8 marca w lokalu przy ul. Czyżewskiego 6/1 spotkali się przedstawiciele różnych instytucji, środowisk, organizacji, które zaangażowane były w powstanie tego miejsca. Była to też okazja do zainaugurowania programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025, który realizuje Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Relacja z wydarzenia:

https://www.facebook.com/JachimSopot/videos/930658411702393

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień działa w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot. Wsparcie oferowane przez placówkę adresowane jest do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich, a także do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich.

– To dla mnie ogromna radość otwierać kolejne miejsce, które będzie służyło mieszkankom i mieszkańcom Sopotu – mówiła podczas uroczystości Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Nie tak dawno pierwsi lokatorzy wprowadzili się do Zespołu Mieszkań Chronionych przy ul. Haffnera, gdzie osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnościami, mają szansę przy wsparciu specjalistów prowadzić samodzielne życie. Na dodatkowe wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży miasto przeznaczyło w tym roku pół miliona zł. I teraz mamy to miejsce, które pomoże osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym oraz – co bardzo ważne – ich bliskim. Niedługo zacznie tu też działalność Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Wspierania Rodzin i Dzieci, bo coraz częściej mówi się, że zdrowe społeczeństwo to takie, którego kondycja psychiczna jest dobra – dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Podczas uroczystości głos zabrali także Paweł Skrzywanek, dyrektor SPZOZ Uzdrowisko Sopot oraz Joanna Mendrzycka, kierowniczka Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot.

Podstawowy zakres działań prowadzonych w Ośrodku ma na celu ambulatoryjną pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich bliskim. Oferuje:

– konsultacje lekarskie i psychoterapeutyczne, porady;

– postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne i lekarskie (z możliwością uzyskania wsparcia farmakologicznego, skierowań do oddziałów detoksacyjnych i ośrodków stacjonarnych);

– psychoterapię indywidualną (także intensywną, w wymiarze 2 sesji tygodniowo);

– psychoterapię grupową dla pacjentów uzależnionych, współuzależnionych i DDA;

– zajęcia psychoedukacyjne; programy terapeutyczne dotyczące ograniczania używania substancji psychoaktywnych i redukcji szkód – program ograniczania picia i program Candis dla użytkowników marihuany;

– terapię par i rodzin;

– maratony terapeutyczne i warsztaty umiejętności społecznych – weekendowe zajęcia dotyczące budowania obrazu siebie, uczuć, radzenia sobie ze złością czy regularnie realizowane treningi asertywnych zachowań abstynenckich.

Dzięki takiemu profesjonalnemu wsparciu osoby potrzebujące mogą lepiej pełnić swoje role społeczne, poprawić relacje z bliskimi, a przede wszystkim skutecznie radzić sobie z problemem uzależnienia, stresem, nauczyć się asertywności i komunikacji. W Ośrodku prowadzone są także działania edukacyjne, adresowane do specjalistów oraz instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób uzależnionych.

Nowa siedziba to kolejny krok w rozszerzaniu i udoskonalaniu oferty placówki. W planach jest bowiem uruchomienie grup dziennych jako dodatkowej formy pracy z osobami uzależnionymi.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień, ul. Czyżewskiego 6/1, Sopot.

Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8.00-20.00, piątek 8.00-15.00

Rejestracja: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00, tel.:  58 551 48 75, 606 974 899

e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl

***

Drugim tematem wydarzenia było rozpoczęcie programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025. Jego założenia przedstawił Tomasz Augustyniak, prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.  Pomorskie Centrum Reumatologiczne jest realizatorem programu.

Nie łam się! Wygraj z osteoporozą – sprawdź swoje kości

Osteoporoza to przewlekłe, podstępne schorzenie. Stopniowo ubywa nam masy kostnej, a struktury kości są coraz bardziej podatne na złamania. Warto więc sprawdzić, czy nie znajdujemy się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania. Jeśli jesteś kobietą po 40. roku życia lub mężczyzną po 75. roku życia, zgłoś się do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Sopotu.

Osteoporoza to choroba całego szkieletu, określana coraz częściej mianem choroby cywilizacyjnej. Może rozwijać się bezobjawowo nawet przez kilka lat, a wyraźne objawy dawać dopiero w zaawansowanym stadium.

Złamania osteoporotyczne występują u 30% kobiet i 8% mężczyzn po 50. roku życia. Tkanka kostna się degeneruje, czego efektem jest osłabienie wytrzymałości kości. W konsekwencji dochodzi do częstych złamań, np. kości kręgosłupa, kości udowej oraz promieniowej.

Podstawą w walce z osteoporozą jest dobra diagnoza, która pomaga ocenić zagrożenie złamania i szybko wdrożyć leczenie. Jeżeli:

– chorujesz na reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzycę,

– przewlekle przyjmujesz steroidy,

– któreś z rodziców miało złamane biodro,

– u Ciebie wystąpiło złamanie w wyniku lekkiego urazu,

– masz drobną budowę ciała

– możesz być w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na osteoporozę.

Osteoporoza postrzegana jest głownie jako choroba kobiet, tymczasem dotyka także mężczyzn, choć rzadziej i w późniejszym wieku. Dlatego każdy, kto znajduje się w grupie ryzyka, kobiety po menopauzie lub kto podejrzewa u siebie osteoporozę (zaobserwował zmniejszenie wzrostu, deformacje kręgosłupa w postaci garbu) powinien wykonać badanie, które pozwoli ocenić stopień zaawansowania ubytku masy kostnej, tzw. badanie densytometryczne.

Zachęcamy mieszkańców Sopotu do skorzystania z programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025.

Skierowany on jest do:

– kobiet w wieku ≥65 lat lub kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego,

– mężczyzn w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet).

Po zgłoszeniu się do programu przeprowadzony zostanie test dotyczący oceny wiedzy na temat osteoporozy. Następnie zostanie wykonana wstępna ocena ryzyka złamań przy zastosowaniu metody FRAX.

Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki osteoporozy. Uczestnicy uzyskają wiele informacji na temat jak uniknąć choroby, jak zapobiec złamaniom osteoporotycznym. Poznają odpowiednią dietę oraz nauczą się ćwiczeń, które są skuteczne w profilaktyce osteoporozy i w zapobieganiu złamaniom.

Do programu można zgłosić się:

– telefonicznie, nr 513 275 724

– mailem: osteoporoza@pcrsopot.pl

– lub osobiście: Przychodnia wielospecjalistyczna, ul. Grunwaldzka 1-3, Centrum Opieki Geriatrycznej, ul. 23 Marca 93

Program Profilaktyki i wczesnego wykrywanie osteoporozy u mieszkańców Gminy Miasta Sopotu realizuje Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Miasta Sopotu oraz Ministra Zdrowia w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki – w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy – poinformowała Anetta Konopacka – główna specjalistka w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *