W Gdańsku powstaje hermetyczna kompostownia odpadów – pierwsza taka w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenia to przedsięwzięcie. Dofinansowanie jest już prawie zagwarantowane. Nieprzyjemne odory nie wydostana się z pomieszczeń przetwórni.

Fot. Kazimierz Netka.

Za ponad 48 milionów złotych raz wydanych, fermentacja 40 000 ton odpadów rocznie nie będzie tak uciążliwa pod względem zapachów, jak dotychczas.

Rozpoczął się ważny etap w życiu mieszkańców dzielnic, znajdujących się blisko Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Jest szansa, że nieprzyjemne zapachy nie będą się z tego zakładu wydostawać. Lepiej ma być już za rok, gdy powstanie hermetyczna kompostowania odpadów biodegradowalnych. Jej budowę uroczyście, oficjalnie rozpoczęto 19 czerwca 2018 roku, ale prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu.

Tak więc, 19 czerwca 2018 roku dla mieszkańców gminy Kolbudy oraz dzielnic stolicy województwa pomorskiego w otoczeniu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach, jest dniem nadziei na lepsze życie. Nic więc dziwnego, że na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod nowoczesną kompostownię przybyli reprezentanci Rady Interesariuszy i sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego, jednak z oceną inwestycji wolą się wstrzymać do jej zakończenia i sprawdzenia, jak funkcjonuje w praktyce. Uroczystość prowadziła Iwona Bolt – rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Informację o szczegółach wspomnianej inwestycji, przekazała nam Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W swym komunikacie podała też wypowiedzi uczestników uroczystości w dniu 19 czerwca.

 

Fot. Kazimierz Netka

Minimalizowanie niedogodności zapachowych dla mieszkańców osiedli znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz dopasowanie do potrzeb gdańszczan mocy przerobowych zakładu, to dwa podstawowe cele jakie zostaną zrealizowane dzięki budowie nowej hermetycznej kompostowni. 19 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod jej budowę. Hermetyczna kompostownia ma zacząć pracę w II kwartale 2019 r. i jest kolejnym – po zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych – projektem, z zakresu ochrony środowiska, realizowanym w obecnym okresie finansowania inwestycji ze środków unijnych (w latach 2014 – 2020.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oficjalnego podpisania podpisanie aktu erekcyjnego dokonali, m.in.: Aleksandra Dulkiewicz – wiceprezydent Gdańska ds. polityki gospodarczej; Piotr Grzelak – wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej; Michał Dzioba – prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego sp. z o. o.; Marcion Zeszutek – przedstawiciel konsorcjum wykonawczego Ekonova, Aquacoms i Eko Tech; Maciej Jakubek – członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o.; Wojciech Głuszczak – członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o.

Akt erekcyjny został umieszczony w kapsule czasu, a następnie wmurowany w miejscu budowy kompostowni. Podczas uroczystości zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, który podkreślił znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców okolicznych osiedli i dla rozwoju miast.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Rozwój cywilizacji i rosnąca konsumpcja generują wiele wyzwań w obszarze zarządzania miasta w szczególności w obszarze gospodarki odpadowej. W Gdańsku opieramy się na osobnych przetargach na odbiór odpadów i osobnych na ich zagospodarowanie. Dzięki temu nie tracimy kontroli i bierzemy odpowiedzialność za cały system. Równie ważne jest tworzenie warunków do rozwoju w czystym i przyjaznym dla mieszkańców środowisku. Budowa hermetycznej kompostowni jest potrzebna ludziom i miastu, i jak wszystkie inwestycje, których celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, jest integralną i ważną częścią strategii rozwoju naszego miasta.

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Ograniczenie niedogodności zapachowych dla mieszkańców osiedli znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu było najważniejszym celem postawionym przed projektantami nowej inwestycji.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Hermetyczna kompostownia to dla naszego zakładu kolejny krok na drodze do przekształcania w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. Dzięki tej instalacji, nie tylko wzrosną moce przerobowe, ale też zwiększy się odzysk surowca organicznego. To oznacza, że większą część odpadów biodegradowalnych, które gdańszczanie segregują coraz bardziej uważnie, będziemy mogli zamienić na kompost, do dalszego wykorzystania, a to wszystko w pełni hermetycznych warunkach z myślą o bliskim sąsiedztwie osiedli w gminie Kolbudy i w Gdańsku – podkreślił Michał Dzioba prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

 

 Fot. Kazimierz Netka

Kolejna inwestycja dofinansowana ze środków unijnych

Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” będzie realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość projektu netto wynosi: 48.260.000 z czego 32.816.800 zł, czyli 68% sfinansowane będzie ze środków unijnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Uzyskaliśmy pozytywną decyzję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jesteśmy w przededniu podpisania umowy o dofinansowanie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej .

Proces w pełni hermetyczny

Nowy obiekt będzie składał się z hali przyjęcia odpadów, 16 żelbetowych komór, hali dojrzewania kompostu oraz kilkustopniowego systemu oczyszczającego powietrze poprocesowe, które wydobywać się będzie z instalacji. Projektanci kompostowni postawili na rozwiązania, które pozwolą na zamknięcie procesów w hali i jego hermetyzację, co z kolei przełoży się na minimalizację uciążliwości zapachowych. W tym celu cały proces kompostowania jest zhermetyzowany, wydłużony z 3 do 8 tygodni, oparty o intensywne napowietrzanie komór z frakcją bio a załadunek i rozładunek odpadów odbywać się będzie w tzw. hali manipulacyjnej, bez konieczności otwierania hali budynku. Odpady po pierwszych pięciu tygodniach kompostowania będą przekazywane łącznikiem operacyjnym – w odizolowaniu od otoczenia – do hali dojrzewania kompostu, na kolejne 3 tygodnie. W miarę potrzeby, czas ten będzie mógł być wydłużany.  Zastosowany zostanie wielostopniowy proces oczyszczania powietrza – oprócz biofiltra instalacja zostanie wyposażona w płuczki wodne i chemiczne – wynika z informacji, które przekazała nam Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kompostowani będzie wyposażona w system odzysku ciepła – mówił Maciej Jakubek – członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Ta odzyskana energia będzie ponownie wykorzystana do ogrzewania. Unikatowa na skalę kraju jest hala dojrzewania kompostu. Takich obiektów, już funkcjonujących, jeszcze u nas nie ma – mówił Maciej Jakubek. Ostatnim etapem będzie doczyszczanie kompostu, przy pomocy sita w hali dojrzewania, czyli w warunkach hermetycznych. Pełnowartościowy kompost będzie można wykorzystywać nawet przy uprawach roślin wykorzystywanych do produkcji żywności. Drugim produktem będzie polepszacz gleby – co doprowadzi do znacznego wzrostu recyklingu odpadów biodegradowalnych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kompostownia ma być gotowa w II kwartale 2019 roku – potwierdził Marcin Zeszutek – dyrektor kontraktu budowy hermetycznej kompostowni w Gdańsku. Do jej zbudowania zostanie zużytych 6000 metrów sześciennych betonu, ponad 800 toin stalki zbrojeniowej, trzeba będzie wmontować ponad 200 ton konstrukcji stalowych. Jeden dźwig już stoi na placu budowy i dobiega końca wzmacnianie gruntu. Wkrótce zaczną się roboty żelbetowe. Marcin Zeszutek zapewnił, że kompostownia zostanie oddana do eksploatacji w terminie, będzie działała bez zarzutu i spełni oczekiwania mieszkańców.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nazwa projektu brzmi: „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie dla istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”, a zrealizuje go konsorcjum firm Aquacoms, Ekonova oraz Eko Tech.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *