W Gdańsku powstanie Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowe

Spotkanie przedświąteczne w SWISSMED

Rozbudowę SWISSMED-u Centrum Zdrowia SA Prywatnego Szpitala i Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wileńskiej w Gdańsku, zapowiedziano podczas spotkania opłatkowego.
Fot. W+éodzimierz Amerski 039
Prezes Swissmed Roman Walasiński powiedział, że ta placówka medyczna pozyskała nowy teren pod budowę Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego dla osób 50+. Zostanie wybudowana wioska dla seniorów, wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną, wraz z basenem i ogrodem. Już jest opracowywany projekt techniczny i architektoniczny, który zostanie poddany ocenie, w tym i pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej. Plan przewiduje oddanie do użytku nowego centrum już za dwa lata. Będzie to wówczas unikatowe miejsce na mapie Polski.
Fot. W+éodzimierz Amerski 027
Uczestnicząca w spotkaniu wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń wspomniała o zaleceniach WHO, aby każdy pacjent był zadowolony ze służby zdrowia. Takie zadowolenie mają pacjenci przebywający w hospicjach, w których jest życie i troskliwa opieka. Personel hospicjów ma pomóc w zaprowadzeniu takiej atmosfery w wytypowanych pięciu gdańskich zakładach opiekuńczych. Poszerzono też szpitalny wolontariat dla osób 60 plus, gdyż jest już odczuwalny brak personelu pielęgniarskiego. Tacy wolontariusze za swoją pracę zasługują na kwiatki bratki, bo są one symbolem pomocy bezinteresownej.

Pełnomocnik prezydenta Miasta Gdańska ds. seniorów Gabriela Dudziak, pogratulowała Swissmedowi uformowania w okresie jednego roku, tak znakomicie działającej grupy seniorów. Warto też pomóc w podobny sposób dzieciom i młodzieży. Stwierdziła również, że tylko nieliczne grupy niesformalizowane są w naszym mieście dobrze zarządzane.
Fot. W+éodzimierz Amerski 024
Dyplomy uznania wręczono wolontariuszom Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Swissmed: „Za Waszą obecność, mądre i pełne poświęcenia działanie. Dzięki Waszej obecności życie człowieka potrzebującego staje się łatwiejsze, pełniejsze i radośniejsze”.

Dyplomy uznania otrzymały następujące osoby: Barbara Kula (na powyższym zdjęciu), Alicja Tarkowsla-Szczerba, Lilia Trambowicz, Elżbieta Zubel, Adrian Żukowski.
Fot. W+éodzimierz Amerski 026
Wśród wyróżnionych był też Stanisław Butrymowicz (na powyższym zdjęciu), który jako stomatolog zdeklarował się przebadać uzębienie wszystkim członkom klubu seniora.

Fot. W+éodzimierz Amerski 096
Koordynujący zajęcia w centrum Andrzej Urbański, rozdając wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego prezenty w postaci m.in. jabłek, powiedział, że w 2015 roku odbyło się 60 różnotematycznych spotkań. Działa kilka sekcji, nauki języka obcego, nowych technologii oraz klub filmowy i inicjatyw seniora.

Fot. W+éodzimierz Amerski 064
Po części oficjalnej, staropolskim zwyczajem podzielono się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
Fot. W+éodzimierz Amerski 069
Opłatkiem podzieliła się m.in. Maria Lewandowska, gdańska restauratorka (na powyższym zdjęciu).
Fot. W+éodzimierz Amerski 047
Oklaskami nagrodzono prowadzącego spotkanie Andrzeja Urbańskiego, który dziękując seniorom za udział w opłatkowym spotkaniu, powiedział:

– Niech każdy dobry uczynek, każdy dobry gest wraca do Was i dodaje Wam siły.

Na powyższym zdjęciu z prawej Barbara Biżewska, która na spotkanie przyniosła własnego wyrobu kruche ciastka francuskie. Z delicji były najsmaczniejsze, bo domowego wypieku.
Fot. W+éodzimierz Amerski 001
Każdy z uczestników spotkania opłatkowego miał za zadanie przynieść coś do konsumpcji własnego wyrobu. Największą salaterkę przepysznej sałatki jarzynowej, która w mig zniknęła ze wspólnego stołu, przywiozła Teresa Malinowska z gdańskiej dzielnicy Zaspa Rozstaje. Na zajęciach w Swissmedzie – jak powiedziała to publicznie – wreszcie nauczyła się obsługi komputera i korzystania z internetu, co umożliwia jej na liczne kontakty ze znajomymi. Teraz będzie chodziła na zajęcia nauki pisania własnych życiowych wspomnień.

Fot. W+éodzimierz Amerski 118
Spotkanie urozmaicił występ trio z Koła Naukowego I Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w składzie: Gabriela Pliszka-Kraska, Magdalena Narkiewicz i Piotr Jędrzejczyk. Z nimi raźniej było śpiewać wspólnie kolędy.

Wła-49 (amerski49@wp.pl); Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *