W Gdańsku skonstruowano najdokładniejszy kosmiczny zegar świata. Teraz wracają tu nauki o wykorzystywaniu przestrzeni międzyplanetarnej do ułatwiania życia Ziemianom.

 Inauguracja w Politechnice Gdańskiej nowych, miedzyuczelnianych studiów magisterskich

Ruszyły Technologie Kosmiczne i Satelitarne


Uroczystość inaugurująca studia magisterskie na międzyuczelnianym kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS). odbyła się 21 lutego 2017 w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Nowy kierunek będzie prowadzony przez trzy trójmiejskie uczelnie oprócz PG również dwie gdyńskie – Akademię Morską i Akademię Marynarki Wojennej. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających na Pomorzu i w całej Polsce firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

Studia potrwają trzy semestry, a naukę w sumie podjęło 60 studentów. W tym Katarzyna Króżel, studentka Texas A&M University, która aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na nowym kierunku przyjechała aż ze Stanów Zjednoczonych.

Uroczystości inauguracyjnej przewodniczył prof. Edmund Wittbrodt (na powyższym zdjęciu pierwszy z lewej) z Wydziału Mechanicznego PG, były minister edukacji, który wraz z prof. Andrzejem Stepnowskim (na powyższym zdjęciu pierwszy z prawej) z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, podjęli inicjatywę utworzenia kierunku TKiS. W ocenie prof. Stepnowskiego, będą szerokie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS wobec dynamizującego się w ostatnim okresie rozwoju sektora kosmicznego polskiej gospodarki, związanego z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku oraz powołania Polskiej Agencji Kosmicznej w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku.
Zwracając się bezpośrednio do studentów rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr prof. Tomasz Szubrycht (na powyższym zdjęciu drugi z lewej) powiedział: – Macie możliwość korzystania z najlepszych elementów naszych trzech uczelni. Do waszej dyspozycji będą najlepsze laboratoria i specjalistyczne symulatory, pozwalające zdobyć wiedzę, której inni nie mają jak posiąść. Nasza uczelnia prowadzić będzie specjalność aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa.
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski (na powyższym zdjęciu czwarty od lewej) powiedział, że Wydział Elektryczny jego uczelni będzie prowadzić specjalności morskie w zakresie systemów satelitarnych i kosmicznych.

– Innowacyjne technologie kosmiczne chcielibyśmy wykorzystać również do rozwiązywania problemów nawigacji, jak i obronności, ale także w sprawach cywilnych wiążących się z zanieczyszczeniami, ogólnie pojętą ekologią czy kontrolą linii brzegowej Morza Bałtyckiego – powiedział prof. Edmund Wittbrodt. Nowy kierunek otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieco ponad dwa miliony złotych dofinansowania, mającego służyć dostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku pracy. Wittbrodt wyjaśnił, że dzięki temu grantowi będzie można zapraszać do prowadzenia zajęć kadrę z pomorskich firm sektora kosmicznego, które zapewnią też możliwość odbywania praktyk.

Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik (na powyższym zdjęciu) stwierdził, że region pomorski ma dużą szansę stać się jednym z liderów rozwoju krajowego programu kosmicznego. Poszerzenie oferty kształcenia o technologie kosmiczne i satelitarne wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tej elitarnej i wysoce specjalistycznej dziedzinie. Na PG nauka na nowym kierunku będzie prowadzona na dwóch wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (specjalność: technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej) oraz Mechanicznym (specjalność: technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej). TKiS gwarantują ciekawą i dobrze płatną pracę.

W imieniu władz miasta głos zabrał wiceprezydent Gdańska ds. społecznych Piotr Kowalczuk, który stwierdził, ze ukończenie tego nowego kierunku studiów, to swoisty „paszport” do wykonywania zawodu na poszukiwanych stanowiskach pracy w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą i to bez konieczności nostryfikacji.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska droga w kosmos” wygłosił prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru PG.
Włodzimierz Amerski

Najdokładniejszy kosmiczny zegar

Konstruktorzy z Gdańska i z Torunia zbudowali najdokładniejszy zegar na świecie.

Jako pierwsi wykorzystali do tego charakterystyczne tętnienie pulsarów. „Mechanizm” zegara, to m.in. anteny i urządzenia znajdujące się na dachu kościoła i w wieży św. Katarzyny. „Tarcza” umieszczona została w Parlamencie Europejskim w Brukseli – czytamy na stronie internetowej http://www.gdansk.karmelici.pl/zegar-pulsarowy-250 .
(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *