W Gdańsku zacznie się wkrótce kolejny boom inwestycyjny.  Jak dar z nieba jest w związku z tym duża unijna dotacja, którą Gdańsk otrzymał dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Na zdjęciu, od lewej: prezes Jacek Skarbek; wiceprezydent Piotr Grzelak. Fot. Kazimierz Netka.

Wsparcie z NFOŚiGW pozwoli szerzej otworzyć stolicę województwa pomorskiego dla nowych biznesmenów, także zagranicznych i ułatwi tworzenie miejsc pracy, m.in. w gospodarce morskiej; poprawi komfort życia mieszkańcom. Powstają nowe, skanalizowane i zwodociągowane, tereny pod zabudowę.

Gdańsk tworzy instalacje miejskie pod ziemią. Po to, by na ziemi żyło się ludziom coraz lepiej.

Zarząd Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznającą dofinansowanie dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu, Gdańsk otrzyma na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizację infrastruktury ponad 68 milionów złotych. Stanowi to prawie 50 procent całego budżetu przeznaczonego na realizację projektu (137,6 mln PLN brutto).

 

Źródło ilustracji: GIWK

To wsparcie jest niezmiernie ważne dla rozwoju gospodarczego. Niebawem w Gdańsku rozpocznie się boom inwestycyjny. Wyposażenie terenów w urządzenia kanalizacyjne i wodociągi, doprowadzające zdrową wodę, jest bardzo ważne.

O szczegółach tego wydarzenia i jego następstw, poinformowali Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej i Jacek Skarbek – prezes zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (GIWK) oraz Monika Piotrowska-Szypryt – rzecznik prasowy GIWK.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pierwsze inwestycje GPWŚ etap III rozpoczęły się w 2014 roku, czyli zanim dotacja unijna została przyznana. Wybudowana została kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej oraz Świbnieńskiej, gdzie przebudowano także sieć wodociągową, powstała magistrala od ul. Wyzwolenia – do Ku Ujściu, zabezpieczono rezerwowe zasilanie ujęcia wody Lipce, przebudowano kolektory Sopot – Zaspa oraz w ulicy Chlebnickiej i Piwnej w centrum Gdańska, naprawiono i uszczelniono bioreaktory i przebudowano stację dmuchaw w oczyszczalni ścieków Wschód.

Te i inne inwestycje ujęte w ramach projektu są kontynuacją idei zakładanych już w pierwszym i drugim etapie Gdańskiego projektu wodno – ściekowego. Celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców Gdańska dostępu do dobrej jakości wody, podwyższenie stopnia skanalizowania miasta, poprawa przepustowości, bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania istniejącej infrastruktury, poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Realizacja wszystkich zadań w ramach Projektu potrwa do końca 2021 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Główne cele Gdańskiego projektu wodno – ściekowego, zarówno zrealizowanych już etapów I i II jak i realizowanego obecnie etapu III, to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Cel nadrzędny realizowany jest równolegle z następującymi celami szczegółowymi: zwiększenie stopnia skanalizowania miasta; poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę; optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kolektorów sanitarnych; poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III związane są m.in. z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej, ul. Świbnieńskiej, ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej, Rysiej, Olimpijskiej, Łyżwiarskiej, Charzykowskiej i Łapalickiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto zadania GPWŚ etap III do realizacji w 2018 roku: przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN 1000 o długości ok. 890m metodą bezwykopową (relining modułami rurowymi GRP); w rejonie ulic Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla; na terenie Gdańska (w ulicach Odrzańska, Balcerskiego, Kielnieńska, Sołdka, Szara, Kartuska, Pod Zrębem, Żabi Kruk, Zaułek Ormiański, Dyrekcyjna, Kupiecka, Wały Piastowskie, Katarzynki, Podwale Grodzkie, Mieszczańska, Krowia, Wełniarska, Teatralna, Na Piaskach, Targ Rakowy, Ogarna, Siedlicka); budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieskanalizowanym ulic Olimpijskiej, Łuczniczej, Saneczkarskiej, Łyżwiarskiej i Podleckiego przyczyni się do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 100 mieszkańców i umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych; przebudowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej. Realizacja zadania jest związana z optymalizacją funkcjonowania układu sieci wodociągowej (przebudowa i wymiana przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury); rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe. Realizacja zadania służy uzupełnieniu istniejącego systemu monitoringu o 13 nowych komór pomiarowych w związku z rozbudową systemu wodociągowego. System monitoringu zapewnia dysponowanie danymi o działaniu układu wodociągowego w różnych stanach operacyjnych, co umożliwia efektywne planowanie rozwoju, modernizację i eksploatację systemu wodociągowego.

Realizacja Gdańskiego Projektu Wodno Ściekowego ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju obszarów portowych, zwłaszcza w rejonie Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego: DCT (Deepwater Container Terminal) Gdańsk, dokąd dopływają największe kontenerowce świata, obsługujące linię Chiny – Gdańsk – Chiny.

 

Źródło ilustracji: GIWK

Miasto Gdańsk zamierza skomercjalizować tereny wokół portu. Pierwszym krokiem ku temu jest przetarg na I etap budowy układu drogowego na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Budowa Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego związana jest z intensywnym rozwojem Portu Gdańskiego, w tym terminala kontenerowego DCT. Terminal ten stanowi bramę handlową obsługującą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ na potrzebę rozbudowy układu drogowego ma również rozbudowa centrum logistycznego Goodman. Aby inwestycja mogła się rozwijać, musi zostać przygotowana odpowiednia infrastruktura.

Zadanie powierzono miejskiej spółce Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (investGDA), która wcześniej odpowiadała za zagospodarowanie miejskich gruntów przy ul. Kartuskiej, czyli Parku Przemysłowo – Technologicznego Maszynowa – wynika z informacji, które prxekazała nam Aneta Niezgoda – specjalista w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ważnym zdaniem jest te z budowa zdrojów w Gdańsku, a także fontann. Standard tych zdrojów ma być taki, żeby można było pić z nich wodę. Miasto Gdańsk namawia mieszkańców i turystów do picia w Gdańsku wody wprost z kranu, boi jest ona zdrowsza od sprzedawanej w plastikowych butelkach.

Gdańsk już przygotowuje się do realizacji IV etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Liczy, że na jego urzeczywistnienie też otrzyma unijną dotację.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.