W Gdańsku zainaugurowano projekt unijny pt. „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Region ten przygotowuje się do stawienia czoła światowemu spowolnieniu gospodarczemu. Przystąpił, w drodze konkursu, do rządowego projektu pt. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, przetestowanego w woj. warmińsko – mazurskim.

Fot. Kazimierz Netka

Inwestorzy – cenne skarby polskich regionów

Nie srebro, nie złoto, nie bursztyn, ale inwestorzy są w obecnych czasach najbardziej wartościowi dla jednostek samorządu terytorialnego. Biznesmeni, pragnący lokować swe pieniądze, tworzący miejsca pracy, to bowiem ludzie, rozwijający gospodarkę nie tylko regionów, a nawet małych gmin. Znaczenie lokowania biznesów w gminach, powiatach, województwach, jest coraz większe. Inwestycje to bowiem skuteczny sposób rozwoju, wzrostu gospodarczego, a w obecnych czasach – łagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego, które już daje o sobie znać na całym niemal w świecie. Najbardziej poszukiwani są twórcy przemysłu – tacy biznesmeni, którzy są w stanie dokonać reindustrializacji regionu, czyli przywrócenia w nim przedsiębiorstw przemysłowych. O inwestorów trzeba więc zabiegać, przyciągać ich atrakcyjnymi ofertami.

O tym, jak bogatych przemysłowców zachęcać do budowania swych zakładów – mówiono w Gdańsku, 26 listopada 2019 roku, podczas konferencji pt. „Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora”. Konferencje prowadziła Katarzyna Moszczyńska – kierownik projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”.

Zapraszając na konferencję, Agencja Rozwoju Pomorza informowała: Projekt jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie, szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej, wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych, udział w seminariach oraz budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami.

Gminy, które wezmą udział w projekcie, zyskają zarówno kadry przeszkolone do obsługi inwestorów, jak i profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów. Będą mogły liczyć także na pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych i dodatkową promocję gminy. Projekt będzie służył również wymianie doświadczeń i budowaniu lokalnych sieci współpracy.

Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na potencjał inwestycyjny Pomorza w kontekście rozwoju gospodarczego, wskazanie wyzwań związanych z obsługą inwestora oraz wymiana doświadczeń i kontaktów. Kluczowe jest uświadomienie potrzeby podniesienia standardów obsługi inwestora przez gminy, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych i całego regionu oraz będzie dodatkową zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Podczas konferencji zaprezentowano między innymi założenia i planowane działania w ramach projektu oraz atrakcyjność inwestycyjną Pomorza. Formuła konferencji miała służyć zachęcie do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłym kształtem obsługi inwestora w naszym regionie.

Projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Wstępem do zasadniczej części spotkania był warsztat pt. „Praktyczne podejście do obsługi inwestora”, który prowadził Mikołaj Trunin – zastępca dyrektora Invest In Pomerania. Chodzi o to, by właściwie zatroszczyć się o inwestora, który zainteresował się naszym regionem: województwem, powiatem, gminą. Ważne jest więc, by zaopiekował się takim biznesmenem, odpowiednio przygotowany człowiek – pracownik samorządowy. Musi on znać dobrze otoczenie, biegle posługiwać się językiem angielskim, a jeśli nie ma takiej znajomości języka, trzeba zatrudnić tłumacza. Ważna jest też odpowiednia analiza zapytania inwestycyjnego. Trzeba zastanowić się dlaczego firma zainteresowała się daną gminą, miejscem.

Podczas warsztatu zostały przeanalizowane konkretne RFI – Request for information, czyli prośby o informacje. Trzeba tez odpowiednio przygotować wizytę studyjną – mówił dyrektor Mikołaj Trunin, przedstawiając przykładowe programy wizyt studyjnych.

Ważna jest też opieka poinwestycyjna, czyli pomagać biznesmenowi równie,z po tym, gdy już zbuduje zakład w gminie, regionie.

W warsztacie uczestniczyło około pół setki osób. Potem, nastąpiła inauguracja części konferencyjnej spotkania.

Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, powitał senatora RP Ryszarda Świlskiego oraz poprzedniego wicemarszałka województwa pomorskiego – Krzysztofa Trawickiego.

Mieczysław Struk zaakcentował, że trzeba się troszczyć nie tylko o inwestorów zagranicznych i nie tylko o dużych. Zaapelował, by zainteresować się również małymi i średnimi firmami, pragnącymi rozwijać biznes na terenie gmin. Nie tylko zagranicznymi propozycjami trzeba się zająć, ale również polskimi. Przykładami mogą być miasto i gmina Pruszcz Gdański, gdzie swe oddziały otworzyły duże polskie firmy: LPP i Poczta Polska – one zostawiły w tych samorządach olbrzymie pieniądze. Bill Gates też kiedyś zaczynał – mówił marszałek Mieczysław Struk. W Pomorskiem takim przykładem może być firma Drutex, zaczynająca od produkcji drutu, a obecnie będąca europejskim potentatem w produkcji okien i płacąca duże podatki miastu Bytów.

Dlaczego tak ważne we współczesnych czasach jest dbanie o inwestorów? O tym mówił Łukasz Żelewski – prezes zarządu Agenci Rozwoju Pomorza. Pan prezes zaakcentował, że rozpoczynany jest nowy projekt wspólnie z Pomorska Agencją Rozwoju Regionalnego. Inwestycje to klucz do sukcesu. Dobrostanu nie da się bez nich osiągnąć. Jeśli ktoś myśli inaczej, to katastrofa jest już na wstępie.

O wspólnej realizacji projektu mówił też Mirosław Kamiński – prezes zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Pan prezes podkreślił, że bardzo ważne jest wprowadzenie jednolitych standardów obsługi inwestorów na terenie całego Pomorza. Powstanie w tym celu specjalny informator, dotyczący m.in. wsparcia inwestycji pomocą publiczną. Prezes Mirosław Kamiński przypomniał, że rok temu skończył się model ustalania specjalnych stref ekonomicznych. Teraz strefa może być w każdej gminie. Mirosław Kamiński powiedział też, że zbudowanie trasy kaszubskiej wpłynie na otwieranie się nowych terenów inwestycyjnych.

O tym jaki jest potencjał inwestycyjny i inny w województwie pomorskim, mówił Wojciech Tyborowski – dyrektor Invest in Pomerania. Pan dyrektor w swym wystąpieniu zatytułowanym: „Analiza atrakcyjności i potencjału inwestycyjnego Pomorza” przypomniał, że Invest in Pomerania powstała w 2011 roku. Efekty jej działalności, czyli przyciągania inwestorów do województwa pomorskiego, to między innymi stworzenie 15 000 miejsc pracy. Niektóre firmy, znacząco już się rozwinęły w Pomorskiem. Na przykład jedna deklarowała na początku, ze zatrudni 50 osób Teraz ju,z stworzyła miejsca pracy dla 800 osób.

Dyrektor Wojciech Tyborowski wiele mówił o atutach województwa pomorskiego, dla inwestorów. Wskazał też na mankamenty; np. za mało jest przepraw przez Wisłę, co sprawia, że nie jest najlepsza spójność komunikacyjna regionu. Nie napawa nas optymizmem prognoza demograficzna, mimo że Pomorskie jest jednym z „najmłodszych” regionów w kraju. Maleje też liczba studentów w województwie; teraz jest ich około 90 000, a było ponad 100 000. Trzeba wzmocnić uczelnie w pozyskiwaniu kandydatów na studentów.

Pomorskiem określane jest w skali europy jako przeciętny innowator. Jednak duża jest siła pomorskich klastrów. Nadzieja tkwi w inteligentnych specjalizacjach Pomorza (ISP) Nie mamy jednej specjalizacji regionalnej. A to znaczy, że nie jesteśmy uzależnieni od jednego sektora.

Jaki jest projekt pt. „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” którego realizację rozpoczęły oficjalnie Agencja Rozwoju Pomorza z Gdańska i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ze Słupska? O tym mówiła Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza. Celem tego ma być powstanie profesjonalnego regionu w obsłudze inwestora. Pani dyrektor Katarzyna Matuszak przypomniała, że pilotażowo projekt ten, o nazwie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” realizowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Grupa PFR, w województwie warmińsko – mazurskim, na terenie 45 gmin. Okres pilotażu trwał od 1 sierpnia 2016 do końca lutego 2019 roku.

– Nie zastanawialiśmy się ani 2 minuty czy do tego projektu przystąpić – mówiła pani dyrektor.

Oczywiście, trzeba było wygrać konkurs. To się Pomorskiemu udało. Projekt formalnie zaczął się w październiku 2019 roku i potrwa do końca września 2021 roku. Gminy, które są zainteresowane przejściem „ścieżki” tego projektu, powinny się zgłaszać. Celem jest podniesienie kompetencji pracowników samorządowych – kompetencji w zakresie obsługi inwestorów. Niestety, nie wszystkie gminy województwa pomorskiego, będą mogły z tego skorzystać. Przewiduje się w pierwszym etapie przeszkolenie w 60 gminach (na 123 istniejące w Pomorskiem). Trzeba więc zgłaszać się jak najszybciej. 30 gmin wdroży standardy obsługi – dzięki kompleksowemu wsparciu w ramach projektu.

Kierownikiem projektu jest Katarzyna Moszczyńska z Agencji Rozwoju Pomorza. Z ramienia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku projekt koordynuje Ewelina Kamińska-Płaczek i obejmuje swym zasięgiem gminy znajdujące się w granicach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Resztą województwa zajmie się Agencja Rozwoju Pomorza.

Podczas konferencji w Gdańsku podano też wiele bardziej szczegółowych informacji. Paweł Skotarek z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił temat: „ Generator ofert inwestycyjnych jako narzędzie promocji ofert”.

Według programu spotkania, o „Polskiej strefie inwestycji” mówił Bartosz Świtała z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Konkurs grantowy na przygotowanie, w tym uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedstawił Maciej Silarski – kierownik projektu w Invest in Pomerania.

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *