W Gdyni oficjalnie zainaugurowano pogłębianie portu. W  uroczystości uczestniczyła wnuczka inż. Tadeusza Wendy – budowniczego portu w Gdyni. Po zakończeniu prac będą mogły do tego portu zawijać największe kontenerowce, jakie zdołają wpłynąć na Bałtyk.

Fot. Tadeusz Urbaniak.

Ponad pół miliarda złotych na modernizację

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju Morskiego Portu w Gdyni. Są to inwestycje o bardzo dużym znaczeniu dla Polski i ważne dla transeuropejskich sieci transportowych. W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał znaczące dofinansowanie do inwestycji dotyczącej tych istotnych elementów rozwoju portu, pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

Fot. Tadeusz Urbaniak

Podczas spotkania 3 lipca 2019 r., w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., podpisano umowę z firmą Wuprohyd Sp. z o.o. dotyczącą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Firma Wuprohyd ma na wykonanie zadania 40 tygodni i musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych. Całkowity koszt realizacji projektu pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 000 000 zł. – napisano w komunikacie, który przekazał nam Dział Marketingu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. Hanna Wenda-Uszyńska  – wnuczka inż. Tadeusza Wendy – budowniczego portu w Gdyni oraz Rafał Szyndlauer  – doradca ds. politycznych i prawnych Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Fot. Tadeusz Urbaniak

Dzięki funduszom unijnym realizowane inwestycje w infrastrukturę portową przynoszą nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale – co bardzo ważne – tworzą nowe miejsca pracy w regionie. Jedno miejsce pracy w porcie stymuluje zatrudnienie czterech osób w branży okołoportowej.

Ponadto, według administracji skarbowej, z działalności portu gdyńskiego do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld zł. Na tę kwotę składają się wpłaty ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe działające w Porcie Gdynia.

Projekt dotyczący pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia służy przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T.

Jego realizacja przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego będącego najbardziej przyjaznym środowisku.

Podstawowe cele pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia to: umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Prace przy realizacji inwestycji trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie obrotnicy nr 2 oraz pirsu nr III oraz wykonanie robót czerpalnych. W ramach prac zostanie przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

Podstawowe zadanie to rozbudowa obrotnicy nr 2 – zwiększenie jej średnicy z 400 m do 480 m. W celu poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

Fot. Tadeusz Urbaniak

– Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Inwestycja ta umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami.

– Z pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych: Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac, które zostaną wykonane, w trakcie realizacji głównych, hydrotechnicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a mam tu na myśli: pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III, jest olbrzymi – mówiąc wprost – poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa, będzie to szczególnie widoczne podczas przebudowy całego nabrzeża Helskiego. Należy pamiętać, że Port bez przerwy będzie obsługiwać przypływające jednostki, co stanowi dodatkowe wyzwanie związane z koordynacją robót budowlanych i ruchu statków – napisano w Komunikacie, który przekazał nam Dział Marketingu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Warto wiedzieć, że w bieżącym roku Morski Port Gdynia obchodzi 97-lecie początku narodzin. Przyjęcie ustawy o budowie portu w Gdyni 23 września 1922 przez Sejm RP uznawane jest za formalny początek portu Gdynia – napisano na stronie internetowej https://www.port.gdynia.pl .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *