W Gdyni powstało pierwsze w kraju Laboratorium Edukacji Przyszłości – szkoła ćwiczeń.  Utworzyło je XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, wspólnie z Urzędem Miasta Gdynia, wygrywając konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorska edukacja, dzięki Gdyni, staje się krajowym liderem w kształceniu ludzi dla gospodarki 4.0.

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Gdynia aplikowała o środki na dofinansowanie działań związanych z utworzeniem w XVII Liceum Ogólnokształcącym tzw. „szkoły ćwiczeń”. Gdyński projekt jako pierwszy w Polsce otrzymał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej od grudnia 2018 roku do października 2020 roku – wynika z informacji, które przekazała nam Agata Grzegorczyk – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Oficjalna nazwa projektu brzmi: „Laboratorium Edukacji Przyszłości” Jego celem jest utworzenie i wdrożenie do systemu edukacji szkoły ćwiczeń ukierunkowanej na rozwijanie u uczniów kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności, w tym m. in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, pracy zespołowej. O szczegółach poinformowali, w poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, podczas konferencji prasowej: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni; Monika Kończyk – pomorski kurator oświaty; Oktawia Gorzeńska – dyrektor 17. Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez realizację szeregu komplementarnych działań, tj. m. in. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (z naciskiem na metody eksperymentalne oraz zindywidualizowane podejście do ucznia), doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół współpracujących w ramach szkoły ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele otrzymają szeroko rozumiane wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne u uczniów.

W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie do pracowni przedmiotowych (20 komputerów, 5 laptopów, 5 projektorów multimedialnych, 30 tabletów, interaktywne pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i nauk przyrodniczych, czujniki, mikroskopy, szalki do preparowania, zestawy eksperymentalne).

Koszt realizacji projektu: 659 901,25 zł (w tym poziom dofinansowania: 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Partnerem wiodącym jest Gmina Miasta Gdyni; Partnerem nr 1 – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; Partnerem nr 2 – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Grupa docelowa (90 osób): -nauczyciele XVII LO w Gdyni; nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół współpracujących (z województwa pomorskiego); studenci specjalności nauczycielskich. W projekt zaangażowane są szkoły m.in., z powiatów lęborskiego, sztumskiego, z Kwidzyna.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej upatruje w Szkole Ćwiczeń w Gdyni miejsca twórczego myślenia. W epoce rewolucji gospodarki 4.0 jest niezbędne. Tu w Gdyni, myśli się już w kategoriach gospodarki 4.0 – powiedziała pani kurator, Monika Kończyk.

Teraz, zadania szkoły ćwiczeń realizowane są przez nauczycieli z 17 LO na zasadzie wolontariatu. Uzyskanie pieniędzy na realizację projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” umożliwi wypłatę wynagrodzeń za tę działalność.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *