W metropolii – w Trójmieście – nie zdołano wprowadzić wspólnego biletu na różne środki lokomocji, a ma się to udać na terenie całego województwa? W Pomorskiem trzeba jeszcze wiele zrobić w rozwoju komunikacji.

Na zdjęciu: Sygnatariusze listu intencyjnego. Fot. Kazimierz Netka.

Już za 3,5 roku na Pomorzu – jeden pobór opłat za przejazdy, nawet z przesiadkami, np. z pociągu, na tramwaj, autobus, SKM…

Źródło: www.kurier.pap.pl

W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To główna idea treści podpisanego 4 stycznia 2017 roku, z inicjatywy władz województwa pomorskiego listu intencyjnego i realizacji programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

Fot. Kazimierz Netka

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85 proc.

– Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim tego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności Aglomeracji Trójmiejskiej.

Fot. Kazimierz Netka

Jednym z elementów wspomnianej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego było wybudowanie przez Województwo Pomorskie całkowicie nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz „tzw. korytarzem kościerskim”. Towarzyszące temu inwestycje miast w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w komunikacji miejskiej, powodują, iż wspólny cel samorządów staje się realny, ale…

– Jeszcze wiele pozostaje do realizacji – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Obecnie, przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planuje się realizację inwestycji dotyczących węzłów transportowych na terenie zarówno Gmin Obszaru Metropolitalnego oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa. Jednocześnie chcemy pozyskać środki ujęte w tzw. „programach krajowych”, a dotyczące jakże ważnych dla rozwoju województwa: zakupu taboru kolejowego, elektryfikacji linii PKM oraz dalszej modernizacji podstawowej sieci linii kolejowych.

Fot. Kazimierz Netka

Naczelnym celem uruchamianego Programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników – systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej. W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe znacznie podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie.

Fot. Kazimierz Netka

Niestety istniejący system transportu zbiorowego w pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2 500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

Źródło: UMWP

mp/Serwis Informacyjny PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Na zdjęciu: Krzysztof Rudziński. Fot. Kazimierz Netka

W 2020 roku, pasażer, rozpoczynając podróż różnymi środkami lokomocji w Pomorskiem, nie będzie się musiał martwić tym, że u następnego przewoźnika, z którego usług zechce skorzystać, jest inna taryfa. Przyłoży kartę do czytnika po wejściu do pojazdu i przed wyjściem. To samo zrobi w następnym środku lokomocji. O godzinie 24 system podliczy, ile powinien podróżny zapłacić za przejazd i obciąży konto pasażera.
Tak będzie można płacić nie tylko w Pomorskiem, w Polsce, gdy cały kraj znajdzie się w owymsystemie. Być może w 2020 roku będziemy mogli podróżować wokół Bałtyku, płacąc w ten sam sposób polską kartą np. w Tallinnie, Helsinkach, Sztokholmie.
Naszym zamierzeniem jest włączenie pomorskiego systemu w tzw. pętlę komunikacyjną Morza Bałtyckiego. Rozmawiamy na ten temat m.in. z Estończykami, z Finami, ze Szwedami. Wsparcie finansowe ma pochodzić z zasobów m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, a także z pieniędzy przewidzianych w unijnym programie Interreg Południowy Bałtyk – mówi Krzysztof Rudziński – kierownik Biura Integracji Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

List intencyjny dotyczący wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego jednego biletu, podpisali 4 stycznia 2017 roku m.in.: marszałkowie województwa; przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot; miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew, Starogard Gdański, Słupsk, Chojnice, Ustka; Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozów Regionalnych Jak widać, nie wszystkie samorządy złożyły swe podpisy pod Listem. Jednak, system ten jest otwarty – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Każdy może do tworzenia tego układu przystąpić.

Pilotażowe, praktyczne wdrażanie wspólnego biletu zacznie się w przyszłym roku, w Starogardzie Gdańskim i w Słupsku.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *