W naszych gminach zapanuje gerontokracja? W Gdańsku, za niecałe dwa miesiące odbędą się wybory do Rady Seniorów. Po to, by wykorzystać talenty, umiejętności i doświadczenie ludzi starszych – mówi prezydent Paweł Adamowicz. Z prognoz naukowców wynika, że miastami starców mogą stać się m.in. Sopot, Hel, Krynica Morska.

Fot. Kazimierz Netka.

Mądrość i doświadczenie życiowe stają się coraz cenniejsze.

Mają olbrzymie doświadczenie, sporo wolnego czasu, są pracowici, wyrozumiali, życzliwi. Każdy marzy o takich przełożonych, a jeszcze bardziej – o takiej władzy: samorządowej, państwowej. Wprost doskonałymi kandydatami do takich stanowisk, funkcji, są seniorzy, czyli ludzie liczący 60 lat i więcej. Wielu z nich jest na emeryturach, a ich mądrość jest bardzo cenna. Nie można pozwolić na to, by ten zasób żywej wiedzy się marnował. Dlatego, najmądrzejsze samorządy postanawiają się gać do tej skarbnicy mądrości, jak,a są seniorzy. W Gdańsku, 10 października 2018 roku, odbędą się pierwsze wybory do Rady Seniorów. O szczegółach dowiedzieliśmy się podczas konferencji prasowej. Ponadto szczegółowe informacje w tej sprawie przysłała nam Olimpia Schneider – starszy inspektor w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku; w swym komunikacie przekazała też wypowiedzi uczestników konferencji:

– Chcemy zaangażować mieszkańców powyżej 60. roku życia, wykorzystać ich talenty, umiejętności i doświadczenie. Chcemy, aby sami seniorzy wybierali swoich reprezentantów. To pomysł na rozruszanie i zaangażowanie starszych mieszkańców. Do tej pory mieliśmy do czynienia z rozwojem uniwersytetów trzeciego wieku, następnie z rozkwitem klubów seniora, teraz czas na kolejny etap upodmiotowienia i włączenia seniorów w życie miasta – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

O powołaniu Rady Seniorów zadecydowała Rada Miasta Gdańska, podejmując 28 czerwca tego roku odpowiednia uchwałę. W skład Rady, która liczyć będzie łącznie 34 członkiń i członków, wejdą gdańszczanki i gdańszczanie w wieku 60 lat i więcej –  30 osób, oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych –  4 osoby. Wszyscy członkowie Rady będą realizować swoje obowiązki, wynikające z wyboru do Rady, nieodpłatnie – wynika z informacji, które przedstawił Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Rada jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który na podstawie zasobu wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Gdańska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej Miasta.

Kto może zgłaszać kandydatów na członków Rady Seniorów?

Zgłosić kandydatkę lub kandydata może grupa mieszkańców danego okręgu wyborczego w liczbie minimum 30 osób. Grupa mieszkańców może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata, a każdy mieszkaniec może poprzeć nie więcej niż jednego kandydata. Do zgłoszenia dołącza się listę mieszkańców popierających kandydata. Zgłaszającym może być również klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, Rada dzielnicy z danego okręgu wyborczego, co najmniej dwóch Radnych Miasta gdańska z danego okręgu wyborczego.

W ramach grupy 4 członkiń i członków rady zgłosić mogą kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, podmioty prowadzające uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz seniorów.

 Skąd można wziąć kartę do zgłoszenia?

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Karty zgłoszenia będą dostępne od 21 sierpnia do 10 września w kilku miejscach w mieście. Wypełnione karty będzie można składać od czwartku 23 sierpnia, albo osobiście w miejscu pobrania karty,  albo za pośrednictwem poczty, na adres: Biuro Rady Miasta Gdańska, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 lub Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. Co ważne, w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do adresata, a nie data nadania.

Kartę będzie można pobrać w:

Biurze Rady Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (sekretariat),

Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Sali Obsługi Mieszkańców (ZOM nr 3), Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1, Gdańsk, ul. Partyzantów 74,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2, Gdańsk, ul. Milskiego 1,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, Gdańsk, ul. Wilanowska 2.

Wybory członków Rady Seniorów odbędą się 10 października 2018 r.

Masz pytania – przyjdź na spotkanie

 

Fot. Kazimierz Netka

Dla tych mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić swoich kandydatów, a mają wątpliwości, jak to zrobić, mogą skorzystać z dwóch spotkań informacyjnych. Pierwsze z nich odbędzie się we wtorek 21 sierpnia, o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (sala obrad, I piętro). Drugie spotkanie zaplanowano na piątek, 28 sierpnia na godz. 16.30, w tym samym miejscu co spotkanie pierwsze.

Dodatkowych informacji na temat Rady Seniorów w Gdańsku udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, tel.: 58 526 80 71 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) oraz mailowo: seniorzy@gdansk.gda.pl lubbrm1@radny.gdansk.pl.

Jak powiedziała radna Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji w Radzie Miasta Gdańska, propozycja powołania w mieście rady seniorów, było inicjatywa oddolną. Taki wniosek zgłosili seniorzy ze Śródmieścia Gdańska.

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60. roku życia. To jedna czwarta mieszkańców miasta. Taka liczba wyborców jest ogromnie silna i może w znacznym stopniu decydować o tym, komu w mieście powierzyć władzę. Niewykluczone, że np. za 4 – 8 lat, we władzach miasta seniorzy będą stanowili zdecydowaną większość.

Zresztą, nie tylko w Gdańsku można się tego spodziewać. W niektórych miastach będzie to konieczność, bo młodszych kandydatów zabraknie. Wiele miast nie tylko w Polsce, ale też w Europie, będzie miało coraz więcej seniorów – mieszkańców. W Pomorskiem, bardzo starzeje się społeczeństwo Sopotu. Z prognoz naukowców wynika, że miastami starców staną się np. Hel i Krynica Morska.

 

Na zdjęciu: Slajd przedstawiający starzenie się mieszkańców Helu. Zmniejszać się będzie liczba młodzieży i ludzi w wieku produkcyjnym. Znacznie wzrośnie liczba seniorów. Źródło: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, dr Ewa Lechman, mgr Hanna Necel: „Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin. Koncepcja systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim – obszar gmin pozametropolitalnych”. Fot. Kazimierz Netka.

Potwierdzeniem tego mogą być wyniki badać dotyczących miasta Helu i przyszłości tej gminy. W 2050 roku odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w Helu wyniesie zaledwie niespełna 10 procent. Osoby w wieku produkcyjnym będą stanowić około 30 procent. Ponad 65 procent helan będzie w wieku poprodukcyjnym.

Wiele wskazuje, że w niektórych gminach zapanuje gerontokracja, czyli władza ludzi starszych. Gerontokracja to określenie nie tylko wymyślone w starożytności, ale też w tamtych czasach seniorzy rządzili, np. w Grecji, w starożytnej Sparcie.

Czytaj też na portalu netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *