W Pomorskiem do sprawdzenia jest około 1600 porozumień związanych z tarczami antykryzysowymi. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku  podsumował swe działania w czasach pandemii. Poinformował, co będzie robił w 2021 roku. Wiodącym tematem będzie egzekwowanie świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Realizowane będą szkolenia, programy prewencyjne i konkursy

Fot. Kazimierz Netka.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku skoncentruje się w 2021 roku na kontroli gospodarki morskiej i branż jej pokrewnych

Trwający już rok paraliż gospodarki, spowodowany wielce zaraźliwą choroba, odbił się na sytuacji materialnej firm oraz ich właścicieli, a także na osobach zatrudnionych. W nowej sytuacji znalazły się również instytucje, czuwające nad prawidłowym przebiegiem toku działalności w zakresie usług, produkcji, One też musiały dostosować się do nowych warunków, tak, by nie narazić na zachorowanie zatrudnionych u siebie osób, a jednocześnie pomagać poszkodowanym pracownikom innych podmiotów. Jak to udało się zrobić – mówiono 9 marca 2021 roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Odnośnie działalności w roku 2020 i planów na 2021 rok, swą wiedzą służyli m.in.: Mariusz Pokrzywinski – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku; Agnieszka Dobrodziej – p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, Nadinspektor Aleksander Zając – Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Dokonania w 2020 roku

Pandemia spowodowała zmiany w postępowaniach Inspekcji Pracy, w warsztacie inspektora utrwalony i wypróbowany, sprawdzony latami schemat kontroli. Dwukrotnie ogłoszony lockdown spowodował, że zmalała liczba kontroli, ale również trzeba było zmodyfikować sposoby postępowania. Plan działania na 2020 roku wykonano w 83 procentach, co jest wskaźnikiem godnym pochwały, zważywszy na trudności i obostrzenia związane z zagrożeniami ze strony covid-19. Na zaplanowanych 5600 kontroli, przeprowadzono ich w 2020 roku ponad 4300. Działania były nakierowane przede wszystkim na ochronę ludzi, na eliminowanie wypadków przy pracy; na zapobieganie takim zdarzeniom.

Fot. Kazimierz Netka

Pandemia spowodowała, że przedsiębiorcy zamykali swe działalności gospodarcze, a w następstwie pojawiały się skargi na rozwiązywanie stosunku pracy, na niewypłacanie wynagrodzeń na czas – zwłaszcza wtedy, gdy zamykano galerie handlowe, gdzie zatrudnienie mieli pracownicy na stałe, ale również np. studenci.

Sprawdzano legalność zatrudnienia, zwłaszcza cudzoziemców. Budowy bowiem były i są prowadzone, mimo pandemii i zimy. Z analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że w okresie pandemii zarejestrowano najwięcej oświadczeń dotyczących powierzenia pracy cudzoziemcom, zwłaszcza Ukraińcom. Lockdown nie miał pod tym względem negatywnego wpływu, a wręcz przeciwnie. Na budowach sprawdzano techniczne zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Rozpatrzono 3400 skarg o różnym charakterze, ale też związanych z covid-19, dotyczących np.: zapewnienia środków ochrony osobistej, zapewnienia dystansu między pracującymi, porozumień antykryzysowych, wypłaty zaniżonych wynagrodzeń, legalności zatrudnienia, niezawierania umów, niewypłacania stawki minimalnej.

Inspektorzy gdańskiego OIP wydali ponad 7000 decyzji dotyczących technicznego zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ponad 9 000 wniosków w wystąpieniach inspektorskich. Inspektorzy wydawali też decyzje dotyczące wypłacania świadczeń.

Ludzie potrzebowali wiedzy. Dlatego, było wiele pytań. Pomorski Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku udzielił w 2020 roku prawie 25 000 porad. Zwykle, w ciągu roku takich porad jest około 20 000.

Plany na 2021 rok

Jakie w związku z pandemią i doświadczeniami zdobytymi w ubiegłym roku będą działania Pomorskiego OIP w Gdańsku w bieżącym, czyli 2021 roku? Wiodącym tematem będzie egzekwowanie świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W związku z tym będą przeprowadzane rekontrole. Pracodawcy, często z powodu trudnej sytuacji, zmieniają formę organizacyjną przedsiębiorstwa, zawieszają działalność, rozwiązują zakład, przenoszą go do innych województw. Dlatego OIP pragnie wzmocnić nadzór nad firmami w tym zakresie.

W bieżącym roku Pomorski Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku skoncentruje się na kontroli w gospodarce morskiej i w branżach pokrewnych. W zakresie zainteresowań inspektorów znajdą się np. agencje zatrudnienia, stosowanie outsourcingu – czyli funkcjonowanie ukrytych agencji pracy tymczasowej. Powstają nielegalne zagraniczne agencje zatrudnienia obsługujące np. Białorusinów, Ukraińców. W tym zakresie OIP w Gdańsku podejmie kontrole we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej, z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Sprawdzane będą też podmioty mające zawarte porozumienia antykryzysowe na podstawie tarcz; skontrolowane zostanie prawidłowość zagospodarowania środków uzyskanych z tarcz antykryzysowych – pod kątem ich spożytkowania zgodnie z przepisami.

Ze względu na sytuację pandemiczną, w bieżącym roku ścisłą kontrola zostaną objęte firmy, które zawarły porozumienia kowidowe. W Pomorskiem takich porozumień jest ponad 1600, zawartych przez pracodawców i zgłoszonych do OIP w Gdańsku. Warto wiedzieć, że w Pomorskiem zarejestrowanych jest około 300 000 firm.

Pomoc pracownikom i pracodawcom

Fot. Kazimierz Netka

Oczywiście, OIP w Gdańsku nie tylko kontroluje, ale też pomaga przedsiębiorcom i nagradza najlepszych. Tym kierunkiem działalności Pomorskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku zajmuje się przede wszystkim Sekcja Prewencji i Promocji. W planach pracy tej Sekcji jest m.in. kampania pt. „Prewencja dostosowana do potrzeb” – zaproponowana przez minister Katarzynę Łażewską-Hrycko – Głównego Inspektora Pracy.

W Gdańsku w marcu i w kwietniu zostaną podpisane deklaracje dotyczące prowadzenia szkoleń i porad prawnych. Takie deklaracje maja być złożone wzajemnie z organizacjami pracodawców, np. ze Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza, z Pomorską Izbą Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, z Cechem Rzemiosł Różnych w Słupsku; ze związkami zawodowymi: „Solidarność”, OPZZ, FZZ, a także z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP. Szkolenia będą dotyczyły m.in. wykorzystywania tarcz antykryzysowych, bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii; obejma też problematykę wypadków, a także mobbingu i dyskryminacji. U Partnerów Pomorskiego OIP w Gdańsku będą prowadzone osobiście przez inspektorów pracy porady prawne. To bowiem sprzyja rozwojowi dialogu społecznego i służy polityce otwartości Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontynuowane będą 2 2021 roku konkursy, np. Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, Buduj Bezpiecznie, Najatrakcyjniejszy Społeczny Inspektor Pracy, Najaktywniejszy Pracownik BHP.

Realizowane będą programy prewencyjne, np.: Zdobądź Dyplom PIP, Prewencja Wypadkowa, Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród uczniów i studentów. W ubiegłym roku od września do listopada przeprowadzano takich szkoleń 60 w ciągu tygodnia.

Program Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy jest przeznaczony dla mikro i małych firm zatrudniających do 10 osób. Z doświadczeń Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wynika jednak, ze ten program prewencyjny powinien zostać rozszerzony i warto nim objąć również większe przedsiębiorstwa, ale decyzję w tym zakresie podejmie Główny Inspektor Pracy.

Jak widać, Inspekcja Pracy działa nie tylko represyjnie, ale też bardzo pomaga. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie: https://gdansk.pip.gov.pl/pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.