W Pomorskiem powstaną kolejne szlaki turystyczne, łączące jedne z najatrakcyjniejszych świątyń.  Jednocześnie, wzmocniona zostanie ochrona dziedzictwa kulturowego Pomorza, Polski, Europy. Umowy w sprawie unijnego dofinansowania tych przedsięwzięć – głównie remontowych, rewitalizacyjnych i promocyjnych – podpisano w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka.

Kościoły wzmocnione będą dla celów religijnych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych.

Niezwykle są ważne dla kultu; chętnie odwiedzane przez pielgrzymów w celach ściśle religijnych. Mają ogromną wartość dla historii, kultury; podziwiane są przez wędrowców. Za kilka lat będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystyki. Tak się stanie, po zrealizowaniu dwóch projektów, dotyczących wzmocnienia, rewitalizacji. A chodzi o kilkanaście kościołów w Pomorskiem. Pięć z nich stworzy „Szlak kościołów książąt pomorskich”, a sześć: „Szlak sanktuariów maryjnych Pomorza”. W sumie, na osiągnięcie zamierzonych celów potrzeba będzie około 40 milionów złotych. Realizacja tworzenia obydwu szlaków wsparta zostanie dotacjami z Unii Europejskiej, sięgającej 60 procent kosztów. Umowy, w sprawie wykorzystania unijnych dotacji, zawarto 3 sierpnia 2018 roku, w Tczewie, na placu przy kościołach: Św. Stanisława Kostki i Podwyższenia Krzyża Świętego – w obecności m.in. biskupa diecezjalnego pelplińskiego – ks. Ryszarda Kasyny. Uczestników uroczystego podpisania dokumentów powitał ks. Adam Gadomski – proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Generalnie – chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego Pomorza. O unijnym wsparciu remontów, rewitalizacji świątyń objętych dwoma wspomnianymi projektami, zadecydował Zarząd Województwa Pomorskiego – instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowę dotycząca pierwszego z projektów – utworzenia Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich, podpisali: ks. Tadeusz Brzeziński – proboszcz Parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie – lider projektu oraz Mieczysław Struk – marszałek i Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto zakres prac w kościołach: Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Pelplinie – m.in. renowacja dwóch rokokowych konfesjonałów; Kościół pw. św. Barbary w Kokoszkowach – m.in. prace konserwatorskie dwóch drewnianych, złoconych i srebrzonych feretronów (przenośnych, obustronnie namalowanych obrazów w ozdobnych ramach); Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Czersku – m.in. wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu, konserwacja elewacji kościoła; Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – m.in. wymiana pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji szkieletu dachu, konserwacja i renowacja ścian; Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie – m.in. wymiana pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji szkieletu dachu, wzmocnienie fundamentów i ścian – wynika z informacji, które przekazali nam Martyna Sawicka – kierownik i Marcin Twardokus z Referatu Informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wartość projektu to 19,6 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 11,7 mln zł.
Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie realizować będzie działania mające na celu promocję nowo utworzonego produktu turystycznego wśród potencjalnych odwiedzających. Zadba m.in. o zapewnienie obsługi przez przewodników turystycznych, zamontowanie tablic informacyjnych, przygotowanie wirtualnego spaceru, opracowanie strony internetowej Szlaku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowę, dotyczącą unijnego wsparcia drugiego z projektów: utworzenia Szlaku Sanktuariów Maryjnych Pomorza, podpisali: ks. Andrzej Ossowski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie – lider projektu oraz Mieczysław Struk – marszałek i Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa Pomorskiego. Dofinansowanie obejmie 6 sanktuariów, a inwestycje koordynowane i realizowane będą pod egidą parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie. W ramach projektu odwiedzającym sanktuaria zapewniona zostanie atrakcyjna oferta turystyczna: oznakowanie szlaku, mapy wielkoformatowe (przebieg Szlaku), gra terenowa, obsługa przewodników turystycznych, wirtualny spacer, zbieranie pamiątkowych pieczątek (atrakcja dla dzieci i młodzieży). Realizowane będą także działania promujące Szlak: materiały informacyjne (np. przewodnik, pocztówki), film promocyjny, reklama internetowa, strona internetowa, zaplanowano wizytę studyjna dla dziennikarzy i menedżerów biur pielgrzymkowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto wykaz świątyń i prac budowlanych, renowacyjnych i konserwatorskich, które zostaną tam wykonane: Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Swarzewie – Królowej Polskiego Morza – konserwacja witraży kościoła; Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie – m.in. montaż systemów bezpieczeństwa; Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Piasecznie – m.in. konserwacja trzech rokokowych ołtarzy, ambony, chrzcielnicy oraz ławek; Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim – m.in. wymiana pokrycia dachu, naprawa elementów stropu wraz z wymianą belek stropowych, konserwacja ścian ceglanych, konserwacja witraży, renowacja wieży: wymiana pokrycia, wzmocnienie konstrukcji; Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja – Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu – m.in. konserwacja dekoracji malarskich w prezbiterium i na ścianach kościoła, ołtarza głównego i czterech ołtarzy bocznych; Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie – m.in. wymiana pokrycia oraz wzmocnienie szkieletu dachu.

Wartość projektu to 19,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 11,7 mln zł.

Wyżej opisane 2 nowe przedsięwzięcia uzupełniły listę projektów wybranych w konkursie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Razem, w naborze dotację otrzymało 19 projektów o łącznej wartości 207,2 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 114,2 mln zł – dowiedzieliśmy się od Martyny Sawickiej – kierownika i Marcina Twardokusa z Referatu Informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *