W Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku budowany jest uniwersalny statek ratowniczy „Strażak-28”. Wzmocni ochronę przeciwpożarową w portach morskich Szczecin, Police i Świnoujście; będzie przystosowany do walki z pożarami także na zbiornikowcach LNG

Fot. z Archiwum ZMPSzŚ.

„Strażak-28” opuścił stoczniową halę

Budowany dla portów zachodniego wybrzeża statek pożarniczy „Strażak-28” już opuścił stoczniową halę w Gdańsku. Jeszcze w tym roku dołączy do floty statków w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSzŚ). W najbliższym czasie kadłub jednostki zostanie połączony z nadbudówką. Ze względu na brak możliwości montażu całości w hali, ta część prac zostanie wykonana na zewnętrznym placu – wynika z informacji, które przekazała nam Monika Woźniak-Lewandowska – specjalista ds. komunikacji i PR, Dział Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.:

„Strażak-28” będzie statkiem pożarniczym, z możliwością prowadzenia awaryjnego holowania w przypadku zagrożenia życia i mienia oraz pływania po zalodzonym akwenie dzięki odpowiedniej klasie lodowej, bez asysty lodołamacza. Będzie statkiem zwrotnym i szybkim, co zapewnią dwa pędniki azymutalne. Sprawią one, że jednostka będzie obracać się wokół własnej osi, a nawet płynąć bokiem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Obsługa: cztery osoby załogi oraz czterech strażaków Portowej Straży Pożarnej.

Fot. z Archiwum ZMPSzŚ.

„Strażak-28” będzie mierzyć 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwinie maksymalną prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory wodno – pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda.

Statek zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne, dając im ochronę przeciwpożarową; będzie przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG. Czuwać będzie też nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście.

Fot. z Archiwum ZMPSzŚ.

„Strażak-28” budowany jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu: Konsorcjum CELNET Sp. z o.o. S.K. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Fot. z Archiwum ZMPSzŚ.

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł. Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.

Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Fot. z Archiwum ZMPSzŚ.

Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26” – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska – Monika Woźniak-Lewandowska – specjalista ds. komunikacji i PR, Dział Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Warto wiedzieć, że Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku, zbudowała dla Szczecina lodołamacze. Zamówienie realizowano na podstawie zawartej w lipcu 2018 roku umowy pomiędzy wspomnianą Stocznią a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegóły zawiera temat tego zamówienia: „Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”. Realizacja projektu i unijne dofinansowanie odbyły się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, działanie 2.1: „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.