Ważna dla Polski umowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia z filipińskim koncernem International Container Terminal Services. Kreowanie miejsca, w którym mogą prowadzić działalność dziesiątki innych firm, gdzie generowane są wpływy do budżetu państwa z tytułu ceł i podatków. Gdynia może liczyć na przychylność Portu

Fot. Kazimierz Netka.

Sto lat to dopiero początek? Dzisiaj te słowa się urzeczywistniły. W Morskim Porcie Gdynia

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki Zarządowi Morskiego Portu, miasto Gdynia znowu staje się silniejsze, bardziej prestiżowe, bardziej umiędzynarodowione. Tak się stało m.in. 19 grudnia 2022 roku. W Morskim Porcie Gdynia umocnił się globalny operator portowy z Filipin International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)

Fot. Kazimierz Netka.

Wśród gości byli m.in.: Jej Ekscellencja Panią Leah M. Basinang-Ruiz – ambasador Republiki Filipin w Polsce; Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej; Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego; Hans-Ole Madsen – wiceprezydent International Container Terminal Services, Inc. – ICTSI; Wojciech Szymulewicz – prezes zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni; prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Fot. Kazimierz Netka.

Uroczystość prowadził Aleksander Wicka – kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

– Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowym czasie – powiedział, witając gości, Jacek Sadaj – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia:

Fot. Kazimierz Netka.

– Długa i skomplikowana procedura wyboru dzierżawcy terminala kontenerowego w Gdyni, w dniu dzisiejszym będzie ukończona. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym jubileuszowym dla portu roku, kiedy Port obchodzi swe setne urodziny, i kiedy wielokrotnie mieliśmy przyjemność wypowiadać słowa, że sto lat do dopiero początek. Dzisiaj będziemy przekuwali te słowa w czyn.

Jest to największa i najdłużej trwająca umowa, jaką będziemy mieli przyjemność podpisać w Porcie Gdynia

Ta umowa cementuje stabilny, bezpieczny rozwój dla Portu dla całej społeczności, wszystkich spółek, które zorganizowane są wobec naszego przedsiębiorstwa. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim państwu, którzy braliście udział w realizacji tego trudnego zadania. Przede wszystkim chciałbym podziękować Ministerstwu Infrastruktury, z panem ministrem Markiem Gróbarczykiem, który jest tutaj obecny z nami, za wsparcie podczas tego trudnego zadania. Dziękuję panu ministrowi Marcinowi Horale, którego wsparcie było odczuwalne przy realizacji zadania, a który trwale trwa przy Porcie Gdyni, dopingując i realizując różne zadania, zmierzające do tego, żeby poprawić dostęp do Portu w Gdyni. Dziękuję!

Chciałbym serdecznie podziękować całej społeczności portowej, która mocno trzymała za nas kciuki podczas tego trudnego procesu, dopingując do tego, żeby wybór wykonawcy był możliwy w tym okresie, dzięki czemu kolejne inwestycje, które będą realizowane tutaj w porcie będą możliwie, Przypomnę, że tej chwili Port Gdynia realizuje największą w historii inwestycję związaną z pogłębieniem basenów portowych do rzędnej 16 metrów:

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki właśnie tej inwestycji, przy Nabrzeżu Helskim, przy kei nieopodal nas, już za dwa lata będą mogły cumować największe statki handlowe, które dzisiaj mają możliwość wpłynięcia na Morze Bałtyckie. To z kolei determinuje stały, trwały rozwój gospodarki morskiej w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka.

Szanowni państwo, szczególne podziękowania i dowody uznania dla całej załogi Zarządu Morskiego Portu Gdynia, która swą pracą, determinacją doprowadziła do dnia dzisiejszego, ale w tym miejscu chciałbym szczególne ukłony przekazać panu dyrektorowi Januszowi Mrozowi, który swoją ciężką pracą udowodnił, że ten ponadnormatywny udział w zadaniu opłacił się i bardzo dziękuję panie dyrektorze.

Bardzo chciałbym podziękować naszemu partnerowi ICTSI i BCT. To dowód dobrej współpracy, który stanowi podpisanie dzisiejszej umowy i jest dla nas wyjątkowo ważne, że ten stabilny kontrahent zdecydował się na przystąpienie do postępowania przetargowego, dzięki czemu jesteśmy przekonani, że jest to sygnał również dla innych kontrahentów, którzy współpracują z nami tutaj w Porcie Gdynia, że Gdynia jest dobrym stabilnym miejscem dla prowadzenia swoich biznesów.

– Szanowni państwo, powtórzę raz jeszcze słowa: Sto lat to dopiero początek – stwierdził Jacek Sadaj – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

– W zasadzie to bardzo się cieszę, że się nic nie zmieniło i nic się nie zmieni, bo BCT i ICTSI Group Company świetnie realizuje swoje zadanie, jest niezwykle istotnym wsparciem w ramach funkcjonowania Portu w Gdyni – powiedział Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej:

Fot. Kazimierz Netka.

Przede wszystkim teraz odgrywa bardzo ważną rolę w obszarze militarnym, a przede wszystkim wsparcia dla sił związanych z obroną i walką na Ukrainie. Ta współpraca układa się bardzo dobrze i tutaj ogromne podziękowania dla ICTSI, że tak świetnie nawiązaliście państwo współpracę. Zresztą, mocno to wspieramy i chcemy dalej kontynuować, ale myślę, że jednak core biznes, który jest podstawą funkcjonowania BCT, a więc przeładunki odgrywają niezwykle istotną rolę. Polska w zeszłym roku przekroczyła 3 mln TEU przeładunków kontenerów w portach. To jest ogromny skok. Przypomnę, że w 2009 roku oparci byliśmy tylko na BCT i przeładowaliśmy raptem 600 000 TEU, więc widać tę progresję i myślę, że nie zatrzymamy się na tym. Wszystkie te inwestycje, o których mówił pan prezes Sadaj, przede wszystkim w obszarze pogłębieniowym ale i modernizacji nabrzeży będą służyć temu, aby Gdynia rozwijała się, a przy tym cały czas zwiększała przeładunki w zakresie kontenerów.

Myślę, że dzisiaj ogromne gratulacje dla państwa, choć wiem, że było bardzo nerwowo, ale wszystko dobrze się kończy i dzisiejsze podpisanie umowy cementuje współpracę z niezwykle ważnym operatorem i myślę, że w wielu zadaniach , które chcemy realizować, również pozostaniecie partnerami,

Oczywiście podziękowania dla prezesa Sadaja i całego zespołu, dla Rady Nadzorczej – w obecności pana Macieja, wszystkich państwa, którzy uczestniczyliście w tym procesie. Myślę, że odbywa się bardzo mocny związek teraz Polski z Filipinami. Serdecznie dziękuję pani ambasador za obecność tutaj i wszyscy życzmy sobie poza tym wesołych świąt – powiedział minister Marek Gróbarczyk.

– Panie ministrze, pani ambasador, tak tutaj rozmawialiśmy z panem ministrem i wspominałem, że przychodziłem tu do pracy i wyszło mi, że to 18 lat temu – wspominał Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

Fot. Kazimierz Netka.

– To się nadaje do uczczenia minutą ciszy, ale szanowni państwo, terminal BCT wówczas na początku lat dwutysięcznych, to można powiedzieć był terenem nowej formuły zarządzania infrastrukturą portową w Polsce. To był pierwszy z terminali, który wchodził w taką formułę, że firma zewnętrzna, prywatna zarządza terminalem, a infrastruktura pozostaje w zarządzie spółki państwowej: Zarządu Portu. On odpowiada za rozwój infrastruktury, a poszczególne kolejne terminale – pierwszym z nich był BCT – na podstawie, z wykorzystaniem tej infrastruktury prowadzą swą działalność gospodarczą. Można powiedzieć, z perspektywy czasu, i to zwłaszcza najbardziej BCT, że ten wówczas eksperyment nie jest już eksperymentem, jest dominującym modelem tego, jak są zorganizowane porty i że po prostu się sprawdził i to, że – przechodzę już do gratulacji – przede wszystkim serdeczne gratulacje dla ICTSI, dla zarządu, dla BCT, dla wszystkich pracowników, bo to państwo pracą pokazaliście, że te różne cele – najważniejsze dla prywatnej firmy przynoszenia zysku udziałowcom, co jest oczywiste – ale również kreowanie pewnego miejsca, gdzie mogą prowadzić swój biznes dziesiątki innych firm powiązanych z przeładunkami w porcie, miejsca, gdzie generowane są wpływy do budżetu państwa z tego tytułu: ceł i podatków, gdzie ludzie mają miejsca pracy, że te wszystkie cele można łączyć, łączyć z sukcesem. Dowodem tego jest to, że ta współpraca będzie przedłużona, że będzie BCT, że ta firma może inwestować, może patrzeć w przyszłość w perspektywie kolejnych dekad i tak, jak do tej pory dobrze się rozwijać.
Ogromne podziękowania dla pana ministra najpierw za przychylność – najpierw w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, teraz w Ministerstwie Infrastruktury, zawsze Gdynia na tę przychylność może liczyć. Podziękowania dla zespołu Zarządu Portu z panem prezesem na czele, że te wszystkie trudne, niełatwe, nieraz emocjonujące – powiem poetycko – rafy dopłynięcia do tej umowy przepłynęliśmy i umowę można podpisać.

Fot. Kazimierz Netka.

Jestem przekonanym, że tu, w tym miejscu ta historia jest długa, dopiero się zaczyna. Jeszcze wiele wspaniałych osiągnięć przed Portem w Gdyni i jego partnerami, takimi jak Bałtycki Terminal Kontenerowy i może nawet i na w tym podobnym może w innym gronie przyjdzie się tutaj nieraz spotykać z powodu ważnych wydarzeń. Ważnych dla Portu Gdynia i ważnych dla całego kraju, tak jak wspomniany chociażby niedawno transport sprzętu militarnego, sprzętu wojennego dla Polski – to pokazuje, że znaczenie portów, ogromne znacznie gospodarcze wykracza poza znaczenie – nie tylko kwestii gospodarczej dotyczy. Jeszcze raz dla wszystkich gratulacje, podziękowania i czekamy na dalsze sukcesy. Dziękuję – powiedział minister Marcin Horała.

– ICTSI to międzynarodowy operator – poinformował Aleksander Wicka – kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia:
Fot. Kazimierz Netka.

– Działa w ponad 30 lokalizacjach, w 20 krajach, na 6 kontynentach. W Porcie Gdynia obecny jest od 19 lat, bo od 2003 roku, gdzie prowadzi swoje operacje poprzez zależną, współpracująca spółkę BCT czyli Bałtycki Terminal Kontenerowy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać Jej Ekscellencję Panią Leah M. Basinang-Ruiz – ambasador Republiki Filipin w Polsce. Ze strony BCT są: pan Wojciech Szymulewicz – prezes zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni oraz reprezentujący zarząd ICTSI Hans-Ole Madsen w randze senior wiceprezydenta, jednocześnie członek zarządu, którego teraz chcielibyśmy bardzo serdecznie poprosić o zabranie głosu:Fot. Kazimierz Netka.

Wiceprezydent International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), Hans-Ole Madsen wyraził radość z tego, że za chwilę zostanie podpisana umowa. Panowie ministrowe, pani ambasador, zarządzie portu Gdynia, szanowi goście. Gdynia od prawie 20 lat jest miejscem dla ICTSI. Do tej pory rozwój był bardzo pełen sukcesów, także dla miasta i polskiej gospodarki. Baltic Containter Terminal jest mały miejscem, ale niezwykle istotnym. Chcę podziękować polskiemu rządowi za pośrednictwem panów ministrów.

My mamy współpracę nie tylko z portem Gdynia, w regionie województwa pomorskiego jako zaplecza, ale również duże znaczenie ma dla nas Szczecin, a także połączenie drogowe – autostradowe z południem Europy.

Pan Wiceprezydent ICTSI: Hans-Ole Madsen podziękował Pani Ambasador, Zarządowi Portu Gdynia i na zakończenie złożył życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Oficjalne podpisanie umowy na dzierżawę terminalu:

Fot. Kazimierz Netka.

Po podpisaniu umowy odbyła się miła uroczystość, wręczenia medali. Zacnych Zasłużonych udekorował Jacek Sadaj – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka.

– To nie natura chciała, żeby w tym miejscu powstał por – powiedział inaugurując tę część uroczystości, Aleksander Wicka – kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Sprawili to fachowcy; to była wizja i determinacja. Od 100 lat kolejni portowcy którzy rozwijają, budują. Część tych osób jest tu dzisiaj z nami. Serdecznie dziękujemy, bo jest to ogromne wsparcie. Port, stanowiący serce miasta, regionu, też dostępu drogowego, drogi czerwonej, o której często wspominamy, która ma stanowić arterię komunikacyjną miasta, dzięki której miasto i port mają się rozwijać. Dlatego, w tym wyjątkowym dniu, chcieliśmy uhonorować oraz odznaczyć Medalem Jubileuszowym 100-lecia Portu Gdynia za pracę i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i Portu Gdynia.

Medale, z rąk prezesa Jacka Sadaja, odebrali: dyrektor Janusz Mróz – dyrektor ds. Nieruchomości i Umów Zarządu Morskiego Portu Gdynia; Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej; Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Fot. Kazimierz Netka.

W poniedziałek 19 grudnia 2022 w Porcie Gdynia podpisano umowę pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a International Container Terminal Services, Inc.

Dzierżawcą gruntów, na których znajduje się Bałtycki Terminal Kontenerowy ponownie została firma International Container Terminal Services z Filipin. ICTSI będzie zarządzało terminalem kontenerowym przez następne 30 lat.

Fot. Kazimierz Netka.

Wyłonienie nowego operatora terminalu BCT było jedną z najważniejszych zadań Zarządu Morskiego Portu Gdynia w 2022 – roku stulecia Portu Gdynia. Zawarta dziś umowa wytyczy bowiem rozwój terminalu BCT na następne dekady. Nowy operator będzie dzierżawił działki o łącznej powierzchni około 60 hektarów. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ZMP Gdynia zaakceptował ofertę złożoną przez ICTSI i dzięki zawartej dziś umowie, spółka ta będzie od 1 czerwca będzie dzierżawcą terenów przy Nabrzeżu Helskim.

Fot. Kazimierz Netka.

– Długa i skomplikowana procedura wyboru dzierżawcy Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni zakończyła się – podkreślał Jacek Sadaj, prezes Portu Gdynia.– Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym, jubileuszowym dla Portu roku, w którym obchodzimy swoje setne urodziny, mogę z całą stanowczością powiedzieć, że sto lat to dopiero początek i dzisiaj przekuć te słowa w czyny. To największa i najdłużej trwająca umowa, którą mieliśmy przyjemność podpisać w Porcie Gdynia. Ta umowa cementuje stabilny i bezpieczny rozwój dla Portu Gdynia. To dla nas bardzo ważne, że tak stabilny kontrahent jak ICTSI zdecydował się na przystąpienie do przetargu. Jesteśmy przekonani, że to sygnał, również dla innych kontrahentów, że Gdynia jest dobrym i stabilnym miejscem dla prowadzenia swoich biznesów.

Fot. Kazimierz Netka.

Bałtycki Terminal Kontenerowy ma szczególne znaczenie dla Portu Gdynia, gdyż jego uruchomienie 29 października 1979 i było początkiem rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz umożliwiło powstanie w Trójmieście silnego ośrodka nowoczesnego sektora logistycznego. Gdyński port był wówczas jednym z pionierów konteneryzacji transportu w skali globalnej.

ICTSI obecnie działa w ponad 30 lokalizacjach, w 20 krajach, na 6 kontynentach. W Porcie Gdynia prowadzi działalność od 2003 roku – poinformował Aleksander Wicka – kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Port podwójnego przeznaczenia będzie się rozwijał

Fot. Kazimierz Netka.

– Podpisanie tej umowy, to jest istotny moim zdaniem sygnał, że globalna firma, światowa, docenia to, że Port Gdynia, mimo że jest w cieniu Portu Gdańskiego, będzie się rozwijał – powiedział prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. – Są perspektywy i będziemy mogli tutaj zwiększać obroty, zakładając, że terminal BCT będzie terminalem podwójnego przeznaczenia: zarówno do celów cywilnych jak i celów wojskowych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.