Wideonarada Marcina Horały – ministra infrastruktury i Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego, z  samorządowcami. Dopłaty do funduszu autobusowego zwiększą się do 3 zł za km. Trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych punktów wymazowych „drive-thru”, w Słupsku i Chojnicach

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Stopniowe odmrażanie gospodarki  i pomoc w dobie COVID

Tematyka zakażeń COVID-19 w DPS-ach i większe dopłaty do funduszu autobusowego zdominowały tematycznie wideokonferencję Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego z prezydentami miast i starostami pomorskich powiatów. W wideonaradzie uczestniczył także Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. Powiat Lęborski reprezentowała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – wynika z informacji, które przekazała nam Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

428 przypadków potwierdzonych zakażeniem SARS-CoV-2 z dwoma dużymi ogniskami zakażeń w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku (69 przypadków) i Domu Seniora w Koleczkowie (ponad 80 przypadków) – to stan zakażeń w województwie na czwartkowy poranek. Jednocześnie, jak powiedział Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, od środy przybyły tylko 4 przypadki. W całym województwie w DPS-ach prowadzone są badania przesiewowe. Aktualnie przebadanych zostało 31 ośrodków. Trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych punktów wymazowych „drive-thru”, w Słupsku i Chojnicach. Rozważane jest rozwiązanie by wszystkie punkty obsługiwało jedno, już działające call-center, co usprawniłoby obsługę wszystkich osób korzystających z tych punktów.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Samorządowcy zgodnie dopytywali o konkretne wytyczne określające zasady przygotowania placówek przedszkolnych i żłobków do przyjęcia dzieci od 6 maja w związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, w tym ile powinno przypadać metrów kw. na jedno dziecko, ponieważ ogólne zasady pozostawiają wiele możliwości interpretacyjnych przerzucając odpowiedzialność decyzyjną na organy prowadzące. Ze środków budżetu państwa organy prowadzące żłobki i przedszkola mają otrzymać płyny dezynfekujące i środki ochrony.

Tematyki zdrowia dotyczyła też działalność gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spośród których znaczna część ograniczyła obsługę pacjentów właściwie wyłącznie do konsultacji telefonicznej, przerzucając zakres swych działań na szpitale, co zdaniem samorządowców jest niewłaściwe i szkodliwe. W związku z taką sytuacją można się spodziewać, że wkrótce POZ otrzymają z NFZ przypomnienie o ich obowiązkach i zakresie do jakiego obligują je zawarte z funduszem kontrakty.

Kolejną ważną sprawą, tym razem związaną z komunikacją publiczną i groźbą zapaści finansowej jednostek świadczących usługi komunikacji publicznej były straty ponoszone przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, PKS, ale również kolej. W Gdańsku strata finansowa za dwa minione miesiące sięgnęła już astronomicznej kwoty 20 mln zł. PKS rzadko przekracza 20 proc. dochodów w stosunku do okresów sprzed pandemii, ponieważ 70-80 proc. wpływów stanowią bilety okresowe i usługi przewozów szkolnych. Drastycznie spadła liczba pasażerów na kolei: SKM odnotowała stratę miliona podróżnych, zaś koleje regionalne 340 tys. Minister Marcin Horała zapewnił, że dopłaty do funduszu autobusowego zwiększą się do 3 zł za km, jednak rozwiązanie to ma objąć okres od 1 kwietnia br., czyli jeden z dwóch miesięcy, w których wystąpiły straty.

Aby ograniczyć postęp kłopotów finansowych przewoźników, samorządowcy zaproponowali, by dotychczasowy zapis o dostępności dla pasażerów połowy miejsc siedzących w środkach komunikacji, zmienić na zapis zezwalający na wykorzystanie 30 proc. całości dostępnych miejsc, ponieważ wiele środków transportu posiada znaczną liczbę miejsc stojących, a niewiele siedzących, w efekcie czego „wożą powietrze”. Rozwiązanie spotkało się z przychylnością wojewody i wiceministra infrastruktury, jako sprzyjające działaniom odmrażającym gospodarkę, jednak zanim zapadną konkretne decyzje w tej sprawie, będzie wymagało konsultacji, zwłaszcza w zakresie zagrożeń epidemicznych – poinformowała Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *