Wielki sukces Gdańska w Brukseli: stolicę województwa pomorskiego uznano za Europejską Gwiazdę Rewitalizacji

Na zdjęciu: Rewitalizowana ul. Łąkowa. Fot. Kazimierz Netka.

RegioStars 2016 zdobyte! Zwycięstwo pomorskiego projektu!

Projekt pt. „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, został tegorocznym zwycięzcą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji” – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na ceremonii wręczenia nagród zwycięzcy otrzymali puchar RegioStars oraz certyfikat, który wręczony został przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury konkursu. Nagrodę za rewitalizację Dolnego Miasta odebrali Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wiesław Bielawski – zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej – informujeDariusz Wołodźko – inspektor w Referacie Prasowym Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

– Gdańsk kolejny raz najlepszy! W prestiżowym konkursie RegioStars zdobyliśmy nagrodę za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta. W naszej kategorii „Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”, gdański projekt pokonał: Brukselę, region Westfalii, Wrocław oraz region w Walonii. Zapraszam wszystkich na spacer w najbliższy weekend po Dolnym Mieście, na którym każdy z nas będzie mógł się przekonać, że nagroda jest w pełni zasłużona! – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Przygotowany i zrealizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury –  Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku (obecnie Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska) projekt kosztował blisko 35 milionów złotych. Co istotne, równolegle z działaniami infrastrukturalnymi na Dolnym mieście realizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy (szczegóły poniżej).

– Głównym założeniem i receptą na sukces projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku” było zaangażowanie we wszystkie jego działania lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były drogowskazem dla realizacji całego projektu – podkreśla Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej.

Komisja Europejska gmach 2020Na zdjęciu: Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii  (1. Inteligentny wzrost gospodarczy, 2. Zrównoważony wzrost gospodarczy, 3. Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu,  4. CityStar,  5. Skuteczne zarządzanie) otrzymali puchar RegioStars oraz certyfikat.

IMG_3551Na zdjęciu: Spotkanie w sprawie rewitalizacji – w CSW „Łaźnia”. Fot. Kazimierz Netka.

Celem konkursu, organizowanego od 2008 roku przez Komisję Europejską, jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów mogących stać się wzorem dla innych regionów. W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych.

Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w swej informacji, przytacza słowa marszałka Pomorskiego:

– Nagrody przyznawane w ramach RegioStars są niezwykle prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów realizujących projekty unijne oraz instytucji zarządzających funduszami europejskimi. To potwierdzenie, że fundusze europejskie są dla nas nie tylko szansą na wyrównywanie dysproporcji pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi regionami Europy. Nasze pomysły i sposób ich realizacji są wzorem dla innych krajów UE w jaki sposób rozwijać miasta, zarówno w kwestiach infrastrukturalnych, jak i społecznych – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” zrealizowano m.in.:

IMG_3537Na zdjęciu: Wejście do Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Fot. Kazimierz Netka.

– adaptację historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, połączonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;

– adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Dobrej 8 AiB w Gdańsku na prowadzenie działalności Świetlicy dla dzieci i młodzieży;

– remont elementów 31 budynków mieszkalnych;

– remont przestrzeni publicznych przy ul. Łąkowej i ul. Wróblej oraz ulic przyległych.

Równolegle z działaniami infrastrukturalnymi zrealizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy m. in. przeprowadzono warsztaty i zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stworzono Klub Seniora, zorganizowano konkursu małych grantów pobudzających lokalną inicjatywę obywatelską oraz wiele innych działań i akcji społecznych.

IMG_7631Na zdjęciu: Jeden ze zrewitalizowanych budynków na Dolnym Mieście w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Głównym założeniem i receptą na sukces projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku” było zaangażowanie we wszystkie jego działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były głównym wyznacznikiem i drogowskazem dla realizacji tego projektu.  Łączna wartość projektu to: 8,27 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 5,79 mln euro.

pomnik euro IMG_5247Na zdjęciu: Pomnik euro przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Dzięki dotacjom liczonym w euro, rewitalizowane jest m.in. Dolne Miasto w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Przypomnijmy, że dwa lata temu, w 2014 r. laureatem konkursu RegioStars Award 2014 został projekt „Rozwoju proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

IMG_7684Na zdjęciu: Rewitalizowana ul. Łąkowa. Fot. Kazimierz Netka.

Główną ulicą Dolnego Miasta w Gdańsku jest Łąkowa, zwana kiedyś Aleją Jarzębinową. Unikatem jest Opływ Motławy – element fortyfikacji.

Oto oficjalny komunikat, jaki otrzymaliśmy z Brukseli:
Zwycięzcy konkursu REGIOSTARS 2016
We wtorek, 11 października 2016 roku wieczorem w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się coroczna ceremonia wręczenia nagród RegioStars.
Tegoroczna edycja tego unijnego konkursu skupia się na najbardziej innowacyjnych i inspirujących projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Ukazując konkretne przykłady zrealizowanych projektów, pokazuje w jaki sposób polityka spójności sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.
Oprócz nagrodzenia wybranych projektów celem konkursu jest zwiększenie wymiany dobrych praktyk pomiędzy osobami związanymi z polityką spójności, jak również zainspirowanie innych kierowników projektów oraz instytucji zarządzających.
Spośród 104 uczestników jury składające się z niezależnych ekspertów wyłoniło najpierw 23 finalistów. Następnie, w drugim etapie konkursu wybrano pięć zwycięskich projektów, nagrodzonych prestiżową statuetką RegioStars. Nagrody zostały wręczone przez komisarz UE do spraw polityki regionalnej — Corinę Creţu oraz przewodniczego jury RegioStars — Lamberta van Nistelrooija. Dodatkowo w tym roku projekt, który otrzymał największą liczby głosów oddanych przez uczestników wydarzenia, został nagrodzony nagrodą publiczności Public Choice Award. Zdobywcą nagrody Public Choice Award został projekt Circular Ocean.
W tym roku projekty rywalizowały w 5 kategoriach: wsparcie przedsiębiorstw działających w gospodarce światowej, strategie sprzyjające włączeniu społecznemu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz nowa kategoria dedykowana projektom poszukującym innowacyjnych rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania funduszami UE.
Zwycięzcy:
KATEGORIA 1 IINTELIGENTNY WZROST GOSPODARCZY: Pojawiające się możliwości w gospodarce światowej
KOPENHASKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII (Dania / Region Stołeczny Danii).
KATEGORIA 2 ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY: Gospodarka o obiegu zamkniętym
CENTRO BIO: BIOPRZEMYSŁ, BIORAFINERIE I BIOPRODUKTY (Portugalia / Region Centralny).
KATEGORIA 3 WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: Lepszy standard życia — tworzenie społeczności sprzyjających włączeniu społecznemu, wolnych od segregacji AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ (Polska / Małopolska).
KATEGORIA 4 CITYSTAR: Zrównoważony rozwój miast
REWITAIZACJA DOLNEGO MIASTA W GDAŃSKU (Polska / Województwo pomorskie).
KATEGORIA 5 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE: Uzyskiwanie pozytywnych rezultatów poprzez zarządzanie w niekonwencjonalny sposób
INICJATYWA NA RZECZ PRZEJRZYSTOŚCI JONVABALIAI (ŚWIETLIKI) (Litwa).

Więcej wiadomości jest na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2016/10/10-11-2016-winners-of-the-regiostars-awards-2016 .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *