Wielkie kultury Pomorza. Luteranie

Za dwa lata będziemy obchodzić 500-lecie reformacji w Kościele

Wiele zabytków w Gdańsku, na Pomorzu to dzieło protestantów. Oni maja do tych obiektów największe prawo…

Skąd się wzięło to, czym dzisiaj się zachwycamy: piękne zabytki, Żuławy, parki? Można powiedzieć, że stworzył je Pan Bóg. Oczywiście, do tego tworzenia zaangażował mieszkańców Ziemi, czyli ludzi. Zdziwiłby się ten, kto pomyśli, że np. piękny, dzisiejszy Gdańsk jest dziełem przede wszystkim katolików. Otóż wcale nie. Głównymi współtwórcami piękna stolicy województwa pomorskiego są… heretycy, jak kiedyś nazywano odszczepieńców od wiary rzymskiej. Luteranie.

IMG_1449

Na zdjęciu: Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Od lewej, siedzą: Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu; Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska; ks. biskup prof. Marcin Hintz – biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; dziekan Marynarki Wojennej RP ks. kmdr por. Marcin Pilch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; prof. Wiesław Długokęcki – dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Dzisiaj, o ich zasługach, zaczyna się w Europie wyraźnie i głośno mówić. Pół tysiąca lat od chwili, gdy to nowe wyznanie religii chrześcijańskiej zaczęło powstawać – od dnia (31 października 1517 roku), gdy ksiądz doktor Marcin Luter opublikował na drzwiach katedry w Wittenberdze swoje 95 tez dotyczących wiary, a zwłaszcza nadużyć w związku ze sprzedażą odpustów.

IMG_1452

Na zdjęciu: Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Od lewej, siedzą: prof. Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; dr Janusz Trupinda -kurator ds. Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; Małgorzata Buchholz-Todoroska – kurator Zbiorów Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Za niespełna dwa lata obchodzić będziemy 500-lecie tej reformy kościoła. W całym świecie, to znaczy również w Polsce, w na Pomorzu, w Gdańsku będą odbywały się różne uroczystości religijne, kulturalne, sesje naukowe; ma też powstać coś trwałego – Centrum Kultury Ewangelickiej w Gdańsku. W celebrowanie Jubileuszu zaangażują się kościoły niemal wszystkich wyznań, a także muzułmanie i wyznawcy judaizmu. Mają przecież wspólny punkt wyjścia, jakim jest Biblia, a konkretnie: Stary Testament.

logo KEA w Polsce_rgb

Róża Lutra – logo Kościoła E-A w RP. Źródło ilustracji: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

O przygotowaniach do obchodów 500-lecia Reformacji opowiedzieli w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska; ks. biskup prof. Marcin Hintz – biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; dziekan Marynarki Wojennej RP ks. kmdr por. Marcin Pilch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Jakub Szadaj – przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Oddział Gdańsk; prof. Wiesław Długokęcki – dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu; prof. Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; Małgorzata Buchholz-Todoroska – kurator Zbiorów Sztuki Dawnej Muzuem Narodowego w Gdańsku; dr Janusz Trupinda – kurator ds. Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; ks Marcin Rayss – wikariusz diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

LOGO500LATCOLOR

Logotyp 500 lat Reformacji. Źródło ilustracji: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Oto plan ramowy obchodów Europejskiego Jubileuszu 500-lecia Reformacji Gdańsk – Pomorze 2017. Przygotowywana jest wystawa reformacyjna we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku i Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Odbędzie się też dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Towarzystwem Naukowym, Gdańską Biblioteką PAN, Oddziałem Gdańskim PAN i Muzeum Narodowym w Gdańsku – zakończona wydaniem publikacji na temat Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Planowane są koncerty reformacyjne we współpracy z Polską Filharmonią Bałtycką oraz innymi podmiotami. Odbędzie się cykl prezentacji – lekcji dla młodzieży szkolnej w historycznych miejscach. Stworzony zostanie „Szlak Reformacyjny” w Trójmieście oraz w wybranych ośrodkach Pomorza. Przygotowywane jest wydanie książki – albumu ze zdjęciami miejsc związanych z Reformacją w Gdańsku i na Pomorzu. Zwieńczeniem obchodów 500-lecia Reformacji ma być Centrum Kultury Ewangelickiej na terenie Gdańska ze stałą ekspozycją i prezentacjami dla szkół trójmiejskich w roku 2018 – w związku z jubileuszem początku Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Ewangelicki kościół Zbawiciela w Sopocie_1

Ewangelicki Kościół Zbawiciela w Sopocie. Źródło ilustracji: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Kościoły luterańskie na świecie liczą około 80 mln wiernych. W Polsce jest około 70 000 obywateli tego wyznania. Kościół luterański posiada w RP 133 parafie, 187 kościołów, liczy 169 duchownych. Na Pomorzu Gdańskim jest około 500 luteran stale mieszkających.

Kazimierz Netka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *