Wiosenne spotkanie Trójmiejskich Kociewiaków.

Fot. Kazimierz Netka.

Gdańsk zawdzięcza swe powstanie i rozwój wielu narodom. Niezwykłe zasługi dla tego miasta mają Kociewiacy – mieszkańcy regionu znajdującego się na pograniczu województw: Pomorskiego i Kujawsko – Pomorskiego. Najwybitniejszy jak dotychczas nadburmistrz Gdańska – Leopold von Winter – urodził się właśnie na Kociewiu, w mieście Świecie, nad Wisłą. Nadburmistrz Winter uczynił Gdańsk, w II połowie XIX wieku, jednym z najnowocześniejszych miast w Europie.

Fot. Kazimierz Netka

Warto więc Kociewiakom poświęcać nieco więcej uwagi. Reprezentanci tej społeczności, mieszkający w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, utworzyli Trójmiejski Klub Kociewiaków (TKK) im. Króla Jana III Sobieskiego.

W niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku, odbyło się drugie już w tym roku spotkanie TKK, pod przewodnictwem Przemysława Kiliana – prezesa zarządu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Powitani zostali m.in.: Hanna Śliwa-Wielesiuk – prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, Lech Zdrojewski – prezes zarządu Fundacji Okolice Kultury, dr Michał Kargul – prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, artysta Bartłomiej Jankiewicz, Państwo Kowalkowscy, Państwo Sulewscy, Zbigniew Toczek – prezes zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

Fot. Kazimierz Netka

Artysta Bartłomiej Jankiewicz przedstawił „Studium haftu kociewskiego”.

Fot. Kazimierz Netka

Unikatowe dzieła artystyczne można było podziwiać na ekspozycji, którą przygotowali: Dorota, Marta i Jarosław Piechowscy.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Michał Kargul – prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, omówił 12 numer „Tek Kociewskich”, a wiadomości na temat Tek znajdują się na stronie

https://issuu.com/skarbnicakociewska/docs/teki_kociewskie_z._xii_7aa8461eb27e01 .

Podkurek fuńdnyli Elżbieta Kilian zes Gdóńska oraz Ryszard Morawski zes Malenina.

Kociewiacy dali stolicy województwa pomorskiego bardzo wiele; więcej niż Kaszubi. W bieżącym roku przypada 140. rocznica wyposażenia Gdańska w wodociągi – dzięki inicjatywie nadburmistrza Leopolda von Wintera, urodzonego w mieście Świecie na Kociewiu.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *