Wirus zabija, a ludzie spotykają się by porozmawiać o kulturze łączenia społeczności. Ogólnopolski webinar poświęcony przybyszom z innych państw zorganizował Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Na zdjęciu: Muzeum Emigracji w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka

Szanowanie bogactwa kulturowego w metropolii nad Zatoką Gdańską. Nauka projektowania i realizacji działań integrujących społeczności

Pandemia szaleje, ale ludzie się kontaktują… za pośrednictwem internetu. W piątek, 3 kwietnia 2020 roku, ten system łączności został wykorzystany do podzielenia się wiedzą na temat opiekowania się imigrantkami i imigrantami. Webinarium, czyli seminarium zdalne, z wykorzystaniem sieci internetowej (web – sieć), zorganizował Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mieliśmy okazję przysłuchiwać się wypowiedziom podczas tego internetowego spotkania, skorzystawszy z zaproszenia wystosowanego przez Obszar Metropolitalny. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób, z różnych stron kraju oraz z zagranicy.

Na zdjęciu: Europejskie Centrum Solidarności. Fot. Kazimierz Netka

„W czasach pandemii kultura przenosi się do sieci. Stan nadzwyczajny zmusił Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot do przełożenia terminu 3. Metropolitalnego Forum Kultury. W związku z tym zapraszamy na dyskusję o kulturze online podczas webinarium pt. Jak projektować działania integrujące? Spotykamy się 3 kwietnia o godz. 12:00” – napisał Jarosław Maciejewski – specjalista ds. komunikacji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). – „Porozmawiamy o tym, jakie bariery i jakie szanse stwarzają duże instytucje kultury we włączaniu nowych mieszkańców w swoje działania. O dobrych praktykach i swoich doświadczeniach opowiedzą Bartek Rief  i Marta Otrębska – działający w dwóch instytucjach z największych miast metropolii – w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni. Poznamy szczegóły projektów skierowanych do migrantów: Program Cześć oraz Gdynia Language Swap”.

Jak poinformował Jarosław Maciejewski, program CZEŚĆ!, realizowany w Europejskim Centrum Solidarności, skierowany jest do nowych mieszkańców i mieszkanek miasta. Pozwala im nauczyć się języka polskiego, poznać kulturę i społeczność Gdańska. Szczegóły: www.ecs.gda.pl/czesc

Projekt  Gdynia Language Swap urzeczywistniany w Muzeum Emigracji, to punkt wymiany językowej stworzony w maju 2018 roku, jako miejsce rozmów, spotkań i twórczego spędzania czasu. Szczegóły: www.polska1.pl/pl/dzialania/gdynia-language-swap – zachęca Jarosław Maciejewski.

Oto główni realizatorzy projektów:

Marta Otrębska. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalistka ds. edukacji w Muzeum Emigracji w Gdyni, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Na co dzień zajmuje się koordynacją działań skierowanych do migrantów, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży, a także współtworzeniem oferty edukacyjnej muzeum skierowanej do różnych grup odbiorców. Wcześniej zajmowała się współpracą międzynarodową w gdyńskim stowarzyszeniu Centrum Współpracy Młodzieży, gdzie koordynowała projekty wymian międzynarodowych, wolontariatu europejskiego oraz wizyt studyjnych dla osób z Europy Wschodniej.

Bartosz Rief. Z wykształcenia inżynier ochrony środowiska, ale z pasji i praktyki osoba zaangażowana w działalność społeczną. Pracował jako trener, mentor oraz koordynator projektów w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywnością społeczną, edukacją, współzależnościami globalnymi oraz zaangażowaniem obywatelskim. Współtworzył oddolne Alternatywne Centrum Kultury Zebra. Interesuje się miejscami kultury i aktywności społecznej tworzonymi przez mieszkańców i mieszkanki, gotuje, czyta oraz słucha i tworzy muzykę. Ciągle wierzy, że może zmieniać świat.

Spotkanie – webinarium – prowadziła Alicja Jelińska – Koordynator ds. kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Ważnym zagadnieniem w działalności OMGGS jest w bieżącym roku integracja. Powstał przewodnik pt. „Integracja imigrantek i imigrantów” autorstwa Marty Siciarek – mówiła Alicja Jelińska.

Podczas webinarium, 3 kwietnia 2020 roku, przybliżono dwa działanie w zakresie integracji imigrantek i imigrantów ze stałymi mieszkańcami Trójmiasta. Przedstawione zostały projekty: „Gdynia Language Swap” – o którym mówiła Marta Otrębska – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalistka ds. edukacji w Muzeum Emigracji w Gdyni:

oraz „CZEŚĆ!”, realizowany w Europejskim Centrum Solidarności, a przedstawiło go podczas webinarium Bartosz Rief – z wykształcenia inżynier ochrony środowiska, ale z pasji i praktyki zaangażowany w działalność społeczną:

Realizatorzy ww. projektów przedstawili swe doświadczenia w pracy na rzecz imigrantek i imigrantów, przebieg rozwoju projektów, sposoby ich doskonalenia, mocne i słabe strony. Odpowiadali na pytania uczestników webinarium.

Oto niektóre z pytań: Jak Muzeum Emigracji docierało z informacją o spotkaniach? Czy uczestnicy polecali innym udział w wydarzeniach? Jak dużą grupę odbiorców obu programów/projektów, stanowili studenci? Czy ich potrzeby, zaangażowanie jest bardzo różne w porównaniu do pozostałych uczestników? Ja mam bardziej prośbę niż pytanie do Marty – czy można prosić o spis „lektur”, publikacji z badaniami, o których wspominałaś w prezentacji? Badanie może być upowszechnianie na zasadzie open source? Czy myśleliście, aby program Cześć rozszerzyć na inne miasta?

W przyszłym tygodniu kolejne interesujące webinaria, z zakresu: Marketingowa wiedza dla kultury; 7 i 8 kwietnia 2020 roku. Daty nie są przypadkowe, bo to pierwotny termin Konferencji Marketing w Kulturze. „Komunikacja – trendy – praktyka” to spotkanie organizowane przez Instytut Kultury Miejskie w Gdańsku. Nowa data wydarzenia to 28 i 29 września 2020. Spotkania „live” są bezpłatne i odbędą się w grupie Marketing w Kulturze na Facebooku – poinformowała Marta Bańka – kierownik Działu Komunikacji Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Źródło ilustracji: Prezentacje, pokazane podczas webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *