Wojny handlowe, wojny rzeczywiste, brexit – na takie zagrożenia wskazują pomorscy biznesmeni  w rozpoczynającej się trzeciej dekadzie bieżącego tysiąclecia. Jednocześnie zachęcają do większego szacunku dla innych ludzi, ale też dla klimatu. O tym mówili uczestnicy spotkania noworocznego, 9 stycznia 2020 roku. Upamiętnili ś.p. Pawła Adamowicza – zmarłego niespełna rok temu, prezydenta Gdańska

Fot. Kazimierz Netka

Rok 2020 powinien wyróżnić się w działaniach przedsiębiorców szacunkiem dla ludzi oraz szacunkiem dla planety – podkreśla Tomasz Limon – prezes Pracodawców Pomorza

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji państwowych, samorządowych naukowcy, ludzie kultury, a przede wszystkim biznesmeni i wynalazcy uczestniczyli 9 stycznia 2020 roku w Noworocznej Lampce Szampana Pomorskich Przedsiębiorców. Na tę uroczystość mógł przyjść niemal każdy, a zapraszali na nią: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pracodawcy Pomorza oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Noworoczny toast wzniesiono w Centrum Hevelianum przy ulicy Gradowej 6 w Gdańsku, w budynku Wozowni Artyleryjskiej. Uroczystość prowadziła Maria Piotrowska.

Miejsce spotkania było nieprzypadkowe, bowiem organizatorom zależało na upamiętnieniu ś.p. Pawła Adamowicza – byłego prezydenta Gdańska. O tym Człowieku mówili wszyscy wygłaszający przemówienia i składający noworoczne życzenia. Dlaczego Góra Gradowa, zwana też Grodziskiem jest na to upamiętnienie dobrym miejscem?

Sławomir Halbryt – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza wspominając poprzedniego prezydenta Gdańska, powiedział, że Pawłowi Adamowiczowi zawdzięczamy rewitalizację Góry Gradowej. Z tej góry n można podziwiać piękny Gdańsk.

Spotykamy się w innym miejscu niż rok temu, w Centrum Hevelianum, które jest jednym z projektów prezydenta Gdańska i jego ekipy – mówił Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.. Z Góry Gradowej możemy obserwować wspaniałą panoramę Gdańska, miasta, które prezydent Paweł Adamowicz przez ponad 20 lat rozwijał.

Gdyby był z nami dzisiaj, to również życzyłby, byśmy byli ludźmi wytrwałymi; dziękowałby nam za wkład jak zawsze, za to, że może z nami współpracować na różnych płaszczyznach i ten duch współpracy kooperacji współdziałania powinien z nami pozostać na zawsze.

Chcę powiedzieć, że wchodząc dzisiaj na spotkanie wiele osób wspominało, że rozpoczynamy nową, dekadę, chcemy składać życzenia na 2020 rok, ale dzisiaj jesteśmy gotowi składać życzenia na więcej niż na 1 rok; myślę, że na całą dekadę.

Przypomnijmy sobie poprzednią, która zaczęła się w 2010 roku nieco przygasającym kryzysem z 2008 roku. Udało nam się przez całą tę dekadę być na ścieżce wzrostu, ale w kwietniu 2010 roku doszło do tragedii smoleńskiej. Było to dramatyczne przeżycie, które zmieniło oblicze Polski chyba na zawsze. Kolejne lata to był czas zmian, chyba też ustrojowych. Następne wybory i kolejny raz adaptowaliśmy się do nowej sytuacji. Całe minione 10-lecie to okres, w którym PKB myślę, że wzrósł o 40 procent i to jest wynik naprawdę znakomity.

Możemy mówić, że regulacje prawne, zmiany polityczne wpływają na nasze osiągnięcia, ale z drugiej strony jest przekonanie, że to my, przedsiębiorcy swą siłą woli wypracowaliśmy te 40 procent wzrostu krajowego produktu brutto.

Skończyła się dekada lat 2010 – 2019 i w jakiej jesteśmy sytuacji? Ogromnej zmienności i niepewności na rynku. Myślę, że wszyscy obserwujemy co dzieje się na świecie. Jesteśmy pod wrażeniem skutków wojny handlowej i wojny rzeczywistej – militarnej i zmian ustrojowych w niektórych krajach. Niepokoje są praktycznie na każdym kontynencie Tak się kończy druga dekada tego wieku. Jaka będzie trzecia dekada – tego chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Myślę, że mamy tę siłę woli. Która pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chcę państwu życzyć tej siły woli na trzecią dekadę tego wieku, a także życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności, harmonii życia, dostatku i obfitości, aby wasze biznesy rosły tak samo wspaniale jak przez ostatnia dekadę. Lata dwudzieste XXI wieku mogą być również wspaniałe i tego państwu życzę – powiedział Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Warto podkreślić, że rodzice ś.p. Pawła Adamowicza pochodzą z Kresów – z Wileńszczyzny. A to właśnie Kresowianie odbudowali Gdańsk, który teraz możemy podziwiać z Góry Gradowej.

Pracodawcy Pomorza od kilku lat koncentrują swe przedsięwzięcia na konkretnych działaniach. w 2018 roku przyświecało im hasło: Biznes dla kultury, kultura dla biznesu, a przedsiębiorcy byli zachęcani do inwestowania w kulturę – powiedział Tomasz Limon – prezes zarządu stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza”. W 2019 roku właściciele firm koncentrowali się na tym, by dbać o mediacje przy rozstrzyganiu sporów. W bieżącym roku pomorskim biznesmenom przyświeca hasło: Szacunek dla ludzi, szacunek dla planety.

– Wypracowaliśmy sobie taką zasadę, by rok dedykować jakimś przedsięwzięciom. 3 lata temu powstał projekt Biznes dla kultury. Kultura dla biznesu – mówił Tomasz Limon – prezes zarządu stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza”. W 2018 roku zachęcaliśmy przedsiębiorców do inwestowania w kulturę; do współpracy z kulturą poprzez promocje młodych twórców, wspieranie imprez w naszym województwie. Udało się wypracować szablon do dalszych działań.

Następny rok: 2019 poświęcony był mediacjom w biznesie. Wdrożyliśmy projekt, który realizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, związany z Centrum Arbitrażu i Mediacji. Uważamy, że mediacje są niezwykle ważne w praktyce biznesowej i do tego chcemy dążyć, omijając sądy.

Podjęliśmy decyzje, że ten rok – 2020 – będzie przebiegał pod hasłem: Szacunek dla ludzi i szacunek dla planety. Bez szacunku dla drugiego człowieka, bez wypracowania konsensusu, bez dialogu z drugim człowiekiem, ze współpracownikami, z kontrahentami biznesowymi, a nawet z konkurencją, daleko nie zajdziemy. Powinniśmy podjąć koncyliacyjne działania i krzewić etykę biznesową – powiedział Tomasz Limon – prezes zarządu Pracodawców Pomorza.

Zastępca prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Zbigniew Stencel zwrócił uwagę na coraz większe trudności w znajdowaniu wykwalifikowanych pracowników. Te trudności są powodowane między innymi przez zmiany technologiczne, ale też demograficzne – podkreślił prezes Zbigniew Stencel. Dodał, że prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Życzył, by wystarczyło przedsiębiorcom determinacji także w dalszym wzmacnianiu potencjału Pomorza.

Mamy za sobą rok, który przyniósł wydarzenia trudne i smutne – mówił Zbigniew Stencel – zastępca prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. -Dziękuję panu prezesowi Sławomirowi Halbrytowi za wspomnienie o prezydencie Pawle Adamowiczu.

Rok 2019 zakończyliśmy na Pomorzu dobrymi wynikami, z bardzo niskim bezrobociem, ze wzrostem zarobków i wysokimi wynikami w przedsiębiorczości. To są w głównej mierze efekty aktywności władz samorządowych i przedsiębiorców. Jednak musimy zmagać si,e z różnymi problemami, z nowymi regulacjami prawnymi, z rosnącymi kosztami, z trudnościami w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, z wyzwaniami jakie niosą ze sobą zmiany technologiczne ale też demograficzne. Dobrze wiemy, że prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Zaczęliśmy nowy rok z obawami związanymi z sytuacją gospodarczą, polityczną i bezpieczeństwa naszego kraju ale tez Europy i świata. Oby wystarczyło nam sił i determinacji w umacnianiu potencjału Pomorza.

Cieszę się, że spotkanie przedsiębiorców, władz państwowych, samorządowych, świata polityki, biznesu, nauki, kultury, mediów, partnerów zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, stało się naszą dobrą tradycją integrującą środowisko – powiedział Zbigniew Stencel – zastępca prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Do zmian klimatycznych nawiązał Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska, przekazując pracodawcom życzenia także w imieniu Aleksandry Dulkiewicz – prezydent Gdańska, która nie mogła przybyć na noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami, gdyż przygotowuje uroczystości upamiętniające ś.p. Pawła Adamowicza – zmarłego w zeszłym roku prezydenta Gdańska. Prezydent Piotr Borawski podkreślił, że Paweł Adamowicz był wizjonerem i wskazywał na konieczność dostosowywania się do zmian klimatu.

– Dziękuję za zaproszenie na państwa wydarzenie; dziękuję także za poruszające wspomnienie ostatniego państwa spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem – mówił Piotr Borawski. – Pragnę usprawiedliwić panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, która całą swą energię koncentruje na najbliższych dniach – na upamiętnieniu tego tragicznego wydarzenia, jakim była śmierć prezydenta Pawła Adamowicza.

Piotr Borawski podkreślił, że prezydent Paweł Adamowicz był wizjonerem. Wielokrotnie zdarzało się, że patrzył na pewne rzeczy bardzo do przodu i widział, co może spotkać nasze miasta, nasz region, Europę, świat. Moje ostatnie z nim spotkanie dotyczyło zmian klimatycznych – powiedział.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *