Women can sea – nowy projekt wspierający kobiety pracujące w gospodarce morskiej lub zamierzające tam szukać ścieżek swej kariery. Spotkanie inauguracyjne zorganizowano w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER. Współautorem tej inicjatywy jest Stowarzyszenie Kobiet w Branży Morskiej INSPIRA

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej będzie polskiego piękna w stoczniach, portach, na morzach i oceanach

Zawody morskie kojarzą się wielu osobom, jako przeznaczone głównie dla mężczyzn. W portach, w stoczniach, na statkach i okrętach praca, służba jest bowiem ciężka, niebezpieczna. Jednak, panie od lat doskonale dają sobie radę w gospodarce morskiej i są w wielu przypadkach najlepsze w tym co robią.

Fot. Kazimierz Netka.

Panie pragną umacniać swą obecność w morskich branżach. Wielokrotnie podejmowały w tym celu różne inicjatywy, jednoczyły swe siły. W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku, zaczął się w tym zakresie kolejny etap: w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości odbyło się pierwsze spotkanie otwierające projekt wspierający przedsiębiorczość kobiet w branży morskiej „Women Can Sea”. Przybyła na to wydarzenie blisko setka osób. W tym gremium byli również mężczyźni.

Uczestników powitała Magdalena Wójtowicz – wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Fot. Kazimierz Netka.

– Witam bardzo serdecznie kochane kobiety, panie ale również panów, co nas cieszy, Liczymy na współpracę i wspólne tworzenie wartości. Chcemy pokazać dziewczynom, studentkom, kobietom, że jest przestrzeń i bardzo duży potencjał do rozwoju w branży morskiej, stąd ta nazwa: „Women can sea” (co w swobodnym tłumaczeniu może oznaczać: Kobiety potrafią morze; Kobiety potrafią morskie tematy; ale również Kobiety też widzą). Dlatego jesteśmy tutaj i będziemy kontynuować cykl spotkań aby wspólnie budować potencjał.

Starter już kilka lat temu wspierał, starał się zapraszać kobiety, aby je motywować do działania, do szukania swoich ścieżek, do rozwoju swoich talentów. Zaczynaliśmy od Starter dla Mam. Potem, było ISP 1 – inteligentne specjalizacje Pomorza. Byliśmy koordynatorem inteligentnych specjalizacji Pomorza. To nie było łatwe. Bardzo dużo skorzystaliśmy z tych spotkań, zarówno z panami jak i z panami. To nie jest łatwa branża, ale to nie oznacza, że się nie da. Po tych doświadczeniach stwierdziliśmy: idziemy dalej.

Potem były „Kobiety też budują statki” – z cyklem mentoringów dla kobiet z branży morskiej, które zaczęły się spotykać, wspierać. Niektóre zmieniły branże, niektóre dołączyły, a niektóre później jeszcze kontynuowały spotkania. Projekt się skończył, ale przestrzeń do współpracy została.

Kolejny projekt, który tutaj, u nas w Gdańsku i na Pomorzu jest realizowany, to projekt Debuting, który wspiera tematy równościowe i zachęca kobiety, ale przede wszystkim jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, aby budować modele biznesowe, które uwzględniają również tematy równościowe oraz inkluzywność.

I bardzo mi bliski sercu taki zalążek: Istnieje stowarzyszenie INSPIRA – stowarzyszenie, również dla kobiet, które będziemy my jako Starter wspierać w działaniu i we współpracy.

Tak ta historia się tworzyła, aby zacząć projekt Women can sea, czyli naszą podróż do tego, aby się spotykać z dziewczynami, z chłopakami, z mężczyznami, z kobietami, aby nabrać kompetencji, by budować potencjał współpracy w tej branży, która, uważam że jest jak najbardziej dla kobiet – powiedziała Magdalena Wójtowicz – wiceprezeska zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Temat: „Rola i Miejsce Kobiet w Dynamicznej Gospodarce Morskiej” przedstawiła Izabela Klonowska-Hincka – prezeska Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej INSPIRA. Swe wystapienie bogato ilustrowała slajdami:

Fot. Kazimierz Netka.

Katarzyna Romantowska-Jaskólska – dyrektor zarządzająca w Damen Engineering Gdańsk, prezentując zagadnienie:Inżynierki i techniczki: Kobiece Perspektywy w Świecie Technicznym” przedstawiła swe doświadczenia w pracy, a także drogę do obecnie pełnionej funkcji.

Fot. Kazimierz Netka.

Program spotkania przewidywał jeszcze następujące wystąpienia:

Marta Forreiter-Weiner – dyrektor ds. marketingu i PR w MJM Holdings, przedstawiłaWyzwania Kobiece w Świecie Offshore”.

Agnieszka Bujwid – starszy oficerem pokładowy na kontenerowcach napędzanych LNG, przybliżyła temat: „Statki, Morze i Kobiety – Praca na Morzu z Kobiecej Perspektywy”.

Bez kobiet logistyka morska by nie funkcjonowała

– Kobiety w biznesie morskim pracują już od dawna. My kojarzymy kobiety, które są kapitanami statków, czy pracują w obsłudze – mówi prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego:

Fot. Kazimierz Netka.

– W logistyce morskiej kobiety są i w spedycji, i w portach i w ekspedycji i także w działalności agencyjnej, w obsłudze małych portów i statków rybackich, a w fabrykach, które przetwarzają ryby, to praktycznie pracują same kobiety, i w magazynach. Kobiety funkcjonują więc na różnych stanowiskach i praktycznie bez kobiet logistyka morska by nie funkcjonowała.

Teraz wchodząc w obszar offshore, nie możemy się patrzeć na offshore morski jako tylko dla monterów. Cała obsługa, cała logistyka, systemy księgowe opierają się na usługach prowadzonych przez kobiety. Kobiety są menedżerkami na różnych stanowiskach, także na stanowiskach kapitańskich. Jeśli chodzi o infrastrukturę i działalność Urzędu Morskiego: inwestycje morskie – to opiera się w dużej części na kobietach.

Kobiety w środowisku marynarskim to jest około 2 – 3 procent, natomiast kobiety w logistyce związanej z biznesem morskim to jest około połowa aktywnych osób na stanowiskach różnych: od wykonawczych przez menedżerów projektów, aż do menedżerów firm zajmujących się zarządzaniem statkami, obsługą tych statków, obsługą portów i działalnością w obszarze rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, a w turystyce morskiej kobiety praktycznie dominują. Kobiety są we wszystkich obszarach przemysłów morskich, co nie zawsze zauważamy. Bo po prostu one działają w obszarze zarządzania, a nie zawsze są kapitanami statków.

Fot. Kazimierz Netka.

Bardzo istotna rola kobiet, jeśli chodzi o gospodarkę morską i przemysły morskie, jest w prowadzeniu badań, nauki w instytutach badawczych, ale także na uczelniach, w kształceniu i w prowadzeniu nawet badań związanych z wykorzystaniem technologii satelitarnych do obserwacji morza i stanu Bałtyku. To jest bardzo duży wkład, ponieważ teraz, dzięki kobietom w nauce, mamy bezpośrednią i bieżącą informację o tym co się dzieje na Bałtyku: dlaczego są sinice, dlaczego giną ryby, dlaczego trzeba tutaj a nie gdzie indziej stawiać farmy. To kobiety w większości brały udział w projekcie, który zapewnił nam kompleksowe opracowanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni polskiej morskiej strefy ekonomicznej – zaakcentował prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Spotkanie inaugurujące Women can sea jest początkiem bardzo intensywnej dalszej działalności. Mówi o tym Izabela Klonowska-Hincka – niezależna ekspertka branży morskiej, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej INSPIRA:

Fot. Kazimierz Netka.

W środę będzie warsztat poświęcony leadershipowi kobiecemu w branży morskiej. Oprócz tego będą spotkania INSPIRy – stowarzyszenia kobiet branży morskiej. Od przyszłego roku będą spotkania dzielone: raz stowarzyszenie kobiet branży morskiej, raz inkubator, będą spotkania robocze, omawianie tematów różnego rodzaju, szkolenia techniczne i bardziej komunikacyjne, związane z przywództwem, z podejmowaniem decyzji – spektrum spotkań będzie przeróżne.

To nasza wspólna inicjatywa, pomysł się zrodził podczas rozmów. Na początku było spotkanie kobiet z branży morskiej – w maju, kolejne to pomysły że tyle jest kobiet zainteresowanych, chcą rozmawiać i chcą wyjść z tego konformizmu – dlaczego nie próbować czegoś dalej? Powstał pomysł: utworzę klub kobiet branży morskiej. Jestem od 20 lat w branży morskiej, a w offshorze od 2 lat, przeszłam przez stocznie, przeszłam przez shipping, przez zaopatrzenie statków, te branże bardzo dobrze znam.

Fot. Kazimierz Netka.

Z tego klubu zrodziła się kolejna idea: dlaczego nie stowarzyszenie? 2 listopada było spotkanie założycielskie stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej INSPIRA. Od tego czasu działamy.

Są różne stowarzyszenia, które działają w całej Polsce. Na przykład: Sukces pisany szminką, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Women in Law – tych stowarzyszeń jest bardzo dużo; należą do nich kobiety z różnych dziedzin, z różnych środowisk; widzą, że jest potrzeba, że kobiety muszą się spotkać i zorganizować bo to daje im siłę do działania, daje im pomoc, a po drugie – jest to pokazanie młodym, że istnieje możliwość, bo branża morska cały czas jest uznawana za taką gdzie kobiety się boją, bo jest męska, niebezpieczna. Ważne jest to, co powiedziała Kasia Romantowska: nie trzeba się tym przejmować, trzeba robić swoje – podsumowała Izabela Klonowska-Hincka – niezależna ekspertka branży morskiej, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej INSPIRA.

Fot. Kazimierz Netka.

Polki mogą wnieść więcej atrakcyjności, piękna do architektury statków i okrętów, do portów, stoczni. Pomogą wspaniale rozwijać polską gospodarkę morską. Jak dotychczas – mają wiele sukcesów, a zapewne będzie ich jeszcze więcej.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *