Wpływ pandemii na kulturę wg GUS. Już wiosną 2020 roku wiele firm zawiesiło działalność. W IV kwartale 87,7% wojewódzkich instytucji kultury wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19. Najmniejszy odsetek wskazań na negatywne skutki dotyczył bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (49,7%)

Źródło ilustracji: Główny Urząd Statystyczny.

Najwięcej, zarówno nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych podmiotów z obszaru kultury związanych było z działalnością reklamową

Pandemia doprowadza podmioty kultury do znacznego osłabienia. Trudno będzie im się podnieść z zapaści. Główny Urząd Statystyczny obliczył, że W IV kwartale 2020 roku spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90,0% oszacowało 8,0% instytucji kultury.

GUS na bieżąco obserwuje wpływ pandemii koronawirusa na różne dziedziny działalności. Cierpią prawie wszystkie branże. W kulturze też jest źle. GUS podał informacje, dotyczące sytuacji w kulturze w pierwszym roku pandemii, ale bardziej szczegółowo skoncentrował się na IV kwartale. Więcej wiadomości na ten temat zawiera infografika i jej opisy, które przekazała nam Agnieszka Sągolewska z Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Oto owa informacja: „Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w IV kwartale 2020 r.”:

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty dzialajace w obszarze kultury w IV k… (1)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Najwięcej, zarówno nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych podmiotów działających w obszarze kultury należało do klasy PKD związanej z działalnością agencji reklamowych.

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. liczba podmiotów kultury zarejestrowanych w rejestrze REGON wyniosła 217,5 tys. i była o 1,1% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec września 2020 r. Dominowały podmioty najmniejsze, o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób (97,7% ogólnej liczby podmiotów). Najwięcej podmiotów kultury zarejestrowanych było w województwie mazowieckim (26,8%), a w dalszej kolejności w województwach śląskim (10,2%), małopolskim (9,9%) oraz wielkopolskim (9,4%) – podał GUS.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.