Wydaje się, że państwo toruje drogi za granicę, zabezpiecza polskie firmy  przed stratami finansowymi. Okazuje się, że nie wszędzie, i nie zawsze. O barierach i pułapkach w eksporcie rozmawiano w Gdańsku, podczas spotkania zorganizowanego przez PwC w ramach programu Polski Czempion.

Fot. Kazimierz Netka.

Wsparcie finansowe eksporterów bywa na etapie epoki telefonów na korbkę i faksu – twierdzi jeden z biznesmenów, ale… wkrótce ruszy nowy program Moda na eksport.

Chcesz być czempionem eksportowym – licz przede wszystkim na siebie i zdobywaj informacje, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Swa wiedzą podziel się z innymi. A warto, gdyż eksport to dźwignia dla rynku zbytu w Polsce – rynku krajowego, który jest coraz bardziej nasycony towarami oraz usługami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Państwo stwarza coraz lepsze warunki do ekspansji polskich firm na arenie międzynarodowej. Zdobywanie zagranicznych rynków zbytu nie jest jednak łatwe. Naszymi największymi odbiorcami są kraje europejskie, zwłaszcza Niemcy, Czechy i Wielka Brytania. Coraz śmielej eksportujemy do USA. Dużą pokusą są mniej pewne rejony świata, na przykład Afryka, Azja Południowowschodnia, czy Ameryki Południowa i Środkowa, a także Ukraina, Białoruś, Rosja. Wsparcie państwowe pochodzi np. z Banku Gospodarstwa Krajowego, z PKO Bank Polski czy z KUKE – Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Oczywiście, wiele czyni też Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pomocy w ekspandowaniu na zagranicznych rynkach udziela też Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Ponadto na rzecz eksporterów działają instytucje, organizacje samorządowe, np. Polski Czempion czy Agencja Rozwoju Pomorza i współstworzony przez nią Pomorski Broker Eksportowy.

Właśnie te instytucje skupiły swe siły pod przewodnictwem PwC, by dzielić się wiedzą z polskimi eksporterami. Drugie już spotkanie z cyklu Polski Czempion odbyło się w poniedziałek, 22 października 2018 roku, w Gdańsku (pierwsze zorganizowano w Gdańsku w czerwcu tego roku). Warto przy tym pamiętać, że jest też Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, którego nie można przeoczyć, podejmując działalność gospodarczą w innych państwach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Paweł Ożarowski – partner zarządzający, wspólnik PwC (PricewaterhouseCoopers) poinformował o istocie spotkania. O szczegółach Program Polski Czempion możemy poczytać również na stronie internetowej: https://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/2018/2018-10-22-drugie-spotkanie-w-ramach-programu-polski-czempion-gdansk.html . Napisano tam, że program ten promuje i wspiera polskie przedsiębiorstwa, które eksportują i inwestują zagranicą lub mają w planach ekspansje zagraniczną. Program opiera się na cyklicznych spotkaniach o charakterze merytoryczno – networkingowym. Uczestnictwo w Programie jest doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami organów centralnych, władz lokalnych i polskich firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Uczestnictwo w Programie jest także szansą do nieformalnych rozmów, wymiany doświadczeń i budowania relacji.

Partnerami spotkania byli m.in.: Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Grupa PFR, PKO Bank Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a wydarzenie odbywało się pod patronatem Polskiej Firmy Międzynarodowy Czempion.

 

Fot. Kazimierz Netka

Początek programu Polski Czempion miał swe miejsce we Wrocławiu, a inicjatorem była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – mówił Paweł Ożarowski. Każdego roku w grudniu w Warszawie odbywa się Gala Konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion . W tym konkursie uhonorowane zostają wyróżniające się przedsiębiorstwa, które same, albo z udziałem Skarbu Państwa z sukcesem wchodzą na zagraniczne rynki zbytu. Do konkursu przedsiębiorcy mogą zgłaszać się sami. Trzeba być odważnym i nominować się samemu do tej nagrody – jako firma działająca na rynkach międzynarodowych – zachęcał Paweł Ożarowski – partner zarządzający, wspólnik PwC.

Program konferencji w Gdańsku przewidywał przeprowadzenie dwóch paneli dyskusyjnych, z udziałem ekspertów m.in.: PwC, PKO Banku Polskiego, PAIH, BGK, PFR TFI, KUKE, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedsiębiorców. Podczas spotkania omówiono następujące tematy Współfinansowanie inwestycji zagranicznych przez Fundusz Ekspansji. –  PFR TFI; Instrumenty finansowe bezpośredniego wsparcia ekspansji zagranicznej. – BGK; Możliwości finansowania inwestycji za granicą oraz akwizycji zagranicznych – oddziały zagraniczne PKO Banku Polskiego. – PKO BP; Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne – kwestie podatkowe i prawne – PwC; Ryzyka działań inwestycyjnych i eksportowych na nowych rynkach i sposoby ich ograniczenia. – KUKE.

 

Fot. Kazimierz Netka

Panel I zatytułowany „Finansowanie ekspansji zagranicznej – gdzie szukać wsparcia?” poprowadził Borys Malinowski – wicedyrektor Działu Audytu i Usług Doradczych PWC. Wypowiadali się jako eksperci: Rafał Gawarecki z PKO Bank Polski SA Oddział w Republice Czeskiej; Zbigniew Głuchowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ; Krzysztof Jakubowski – wiceprezes zarządu Esotiq & Henderson S.A.; Łukasz Narloch – broker eksportowy z Agencji Rozwoju Pomorza.

Niezwykle interesujące były wypowiedzi dotyczące przeszkód w ekspansji zagranicznej i dobrych rad, jak omijać bariery w handlu zagranicznym.

Zaczęto od porady, żeby nie oszczędzać na księgowości i na obsłudze prawnej firmy i jej działalności zagranicznej. Każdy rynek ma bowiem swoją specyfikę a wiele rzeczy wydaje si,e eksporterom prostymi do zrobienia w Europie. W innych krajach jednak te „podwodne kamienie” potrafią nas zaskoczyć.

Polska ekspansja zagraniczna polega gównie na przejmowaniu firm, zamiast na inwestowaniu typu greenfield. Jednym z najważniejszych jest poszukanie odpowiednich ludzi do zarządzania przejętą firmą. Wielu eksporterów, inwestorów przejmuje zagraniczną firmę wraz z zespołem menedżerów. Nie ma bowiem kim ich zastąpić. W Polsce brakuje specjalistów chętnych do wyjazdu na kilka lat za granice, żeby tam prowadzić przejęte przedsiębiorstwo, chyba że będzie to wyjazd do USA. Potrzebni są ludzie, którzy będą w stanie zrealizować strategię polskiej firmy za granicą na miejscu, czyli muszą znać tamtejsza specyfikę, kulturę.

Ważne jest też, by odpowiednio zaplanować finansowanie działalności zagranicznej. Musi to być finansowanie odporne na zdarzenia nieprzewidywalne, niepodatne na niespodzianki. Musimy by c gotowi na poniesienie większych wydatków niż przewidywaliśmy.

Ze zdobyciem pieniędzy nie jest łatwo. Zwrócił na to uwagę eksporter sprzętu sportowego, proponując, by PKO Bank Polski otworzył swój oddział w USA. Żeby otworzyć w USA konto, potrzeba na to dwa lata. A PKO Bank Polski jako największy polski bank już powinien tam być i służyć pomocą polskim eksporterom do USA.

Niestety, PKO Bank Polski działa głównie w Niemczech, Republice Czeskiej – czyli w krajach, do których najwięcej eksportujemy. Na USA przyjdzie te z pora – pocieszał przedstawiciel POK Bank Polski.

Można powiedzieć, ze jesteście tam, gdzie z wielkim wysiłkiem można dorzucić, czyli wokół granic Polski – podsumował eksporter.

Na kłopoty z finansowaniem działalności inwestycyjnej w Szwecji zwracała uwagę konsul Magdalena Pramfelt – prezes zarządu Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej. W Szwecji procedury mogą trwać nawet 5 lat. Była okazja, by tę sytuację poprawić, gdy bank Nordea był przejmowany przez polski bank. Od 2004 orku wymiana handlowa między Polską i Szwecją wzrosła dwukrotnie.

Z ust obecnych na sali eksporterów, padła też uwaga pod adresem Agencji Rozwoju Pomorza i programu wspierania finansowego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego. Wsparcie to jest na poziomie epoki telefonów na korbkę i może faksu – ocenił eksporter. Teraz można kontaktować się z kontrahentami za pomocą przekazu elektronicznego, więc już nie ma konieczności finansowania wyjazdów zagranicznych, czy na targi. Chodzi zaś o wspieranie sklepów internetowych a w tym przypadku firmy nie mają żadnego wsparcia – mówił uczestnik konferencji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Panel II pt. „Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne – minimalizacja ryzyka, aspekty podatkowe i prawne” poprowadził Rafał Stokrocki – wicedyrektor Działu Prawno-Podatkowego PwC. Wypowiadali się jako eksperci: Radosław Czarnecki – dyrektor Biura Terenowego KUKE w Gdańsku; Jakub Kaszuba – prezes zarządu Base Group; Karol Jakubaszek – naczelnik Wydziału w Departamencie Finansowania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego; Paweł Wielgoławski – menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

Podczas tej dyskusji mówiono m.in. o podziale geograficznym świata na państwa stabilne i o niepewnych rynkach zagranicznych. Wsparcie, dostosowane do tego podziału oferuje KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Na rynki niepewne proponowana jest polisa gwarancyjna Skarbu Państwa – chodzi tu o wsparcie eksportujących np. do Afryki, do Azji Południowowschodniej, do Ameryki Południowej i środkowej. Chodzi to o grupę ponad 50 krajów uznanych za kraje podwyższonego ryzyka dla działalności eksportowej.

Często przedsiębiorcy są sami sobie winni; nie przestrzegają podstawowych zasad. Dostarczają towary na zamówienie telefoniczne, nie zawierają odpowiednich kontraktów. Zdarza się, że w dokumencie nie podają co jest przedmiotem sprzedaży, wartości transakcji czy odniesienia do jakiegokolwiek cennika. Nie określają, przed jakim sądem i na podstawie jakiego prawa mają być rozstrzygane spory. KUKE doradza, jak przygotować kontrakt.

Bywa, że Polska jest też uważana za dziwny kraj, Tak sądzili Japończycy, gdy zaczynali inwestować w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej niedaleko Torunia, Sądzili, że specjalna strefa w Polsce to obszar wyłączony spod polskiego prawa, w i nie obowiązują w tej strefie przepisy BHP.

Przygotowywany jest program „Moda na eksport” – system skoordynowanych działań, które mających doprowadzić do zwiększenia udziału Polski w globalnym eksporcie. Twórca tego programu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W 2019 roku zaostrzone zostaną zasady uszczelnienia systemu podatkowego. Podstawa ma być unijna dyrektywa DAC 6. W Polsce raportowane będą nie tylko powiązania transgraniczne ale też krajowe – mówiono podczas spotkania „Polski Czempion – Gdańsk”.

We wspieraniu polskiego eksportu olbrzymie znaczenie mają organizacje zrzeszające podmioty oraz osoby, które wchodzą ze swymi towarami lub usługami na zagraniczne rynki. Na przykład Stowarzyszenie eksporterów Polskich kojarzy działalność firm eksportujących, a także służy wiedzą.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 firm ze wszystkich branż i regionów kraju. Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na całym terytorium Polski. Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich podejmuje wiele inicjatyw promujących polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów – napisano na stronie internetowej http://www.eksporterzy.org .

Oto korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich, np. bezpłatne: reprezentowanie eksporterów w organach rządowych i państwowych; pomocą w załatwianiu spraw w resortach, bankach itp.; informacje o rynkach zagranicznych i potencjalnych kontrahentach; promocja m.in. na stronie www.eksporterzy.org ; udział w kongresach, forach, konferencjach i seminariach; korzystanie z logo Stowarzyszenia i formuły: Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich na drukach firmowych, stronie internetowej firmy oraz materiałach reklamowych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza do udziału w XVI Kongresie Eksporterów Polskich, Gali i Degustacji, które odbędą się 22 listopada 2018 r. w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Nadrzędnym celem XVI Kongresu Eksporterów Polskich będzie określenie działań w zakresie konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Służyć temu będzie debata m.in. na następujące tematy: tworzenie silnych marek produktowych stanowiących siłę napędową konkurencyjności polskiego eksportu; działania dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania polskich eksporterów na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy XVI Kongresu Eksporterów Polskich otrzymają aktualne informacje w zakresie wsparcia eksportu – przedstawione przez przedstawicieli organów rządowych.

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *