Wzmocnienie ochrony naszych granic na morzu i wschodzie: Frontex i Polska podpisały porozumienie w sprawie siedziby agencji w Warszawie. U nas będzie się rozwijać centrum kontroli rubieży Unii Europejskiej.

Na zdjęciu: Chwila po podpisaniu porozumienia. Fot. z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jedna z największych unijnych agencji na stałe zagościła w naszym kraju.

To uznanie dla pracy naszej Straży Granicznej, działającej także na południu Europy – przy obsłudze imigrantów, m.in. z Afryki.

Przedstawiciele Fronteksu – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej- European Border and Coast Guard (EBCG) – oraz władz Polski podpisali porozumienie w sprawie siedziby agencji w Polsce. Porozumienie to reguluje status prawny samej agencji i jej pracowników na terenie Polski.
Porozumienie umożliwi również agencji Frontex (skrót nazwy pochodzi z języka francuskiego, od wyrazów: Frontières extérieures, co znaczy: granice zewnętrzne) wybudowanie nowej siedziby w Warszawie na gruncie przekazanym przez polski rząd – poinformowali nas Krzysztof Borowski – PR Officer w Agencji Frontex oraz Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce, a także Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przytaczając też wypowiedzi uczestników uroczystości.
– Podpisanie z Polską porozumienia w sprawie siedziby ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej agencji – powiedział Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Fronteksu. – Oznacza ono, że w ciągu kolejnych lat Frontex będzie rozwijać się, mając pewność co do swojej przyszłości w Polsce. Dotyczy to między innymi uzgodnionego statusu prawnego agencji i jej pracowników, których dzieci będą mogły uczęszczać do akredytowanej szkoły europejskiej, która powstanie w Warszawie.
– Jestem wdzięczny polskim władzom za ogrom pracy, jaka została włożona w osiągnięcie tego porozumienia. Jestem przekonany, że goszczenie na swoim terytorium jednej z największych agencji UE przyczyni się do promocji Warszawy i Polski w Europie, a także stworzy nowe perspektywy dla lokalnych przedsiębiorstw – dodał Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Fronteksu.

Na zdjęciu: Dyrektor Fabrice Leggeri. Fot. z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Dajemy jasny sygnał: Warszawa i Polska jest świetnym miejscem dla pracy agencji Frontex. Dom Fronteksu jest w Warszawie – podkreślił  Fabrice Leggeri, wypowiadając ostatnie zdanie po polsku.
– Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Polski i agencji Frontex, która na stałe będzie miała swoją siedzibę w Warszawie – poinformował Mariusz Błaszczak – minister spraw wewnętrznych i administracji. – Polski rząd zdecydował, że przekaże działkę przy ul. Racławickiej w Warszawie na rzecz agencji, która wybuduje tam swoją siedzibę
Podpisana w czwartek, 9 marca 2017 roku umowa reguluje kwestie związane ze stałą siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Szef MSWiA podkreślił, że polski rząd podjął wysiłek zakończenia negocjacji w wyjątkowo krótkim, wyznaczonym unijnym rozporządzeniem terminie. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, zwłaszcza w kontekście wieloletnich, nieskutecznych rozmów prowadzonych w tej sprawie przez poprzedni rząd.

Na zdjęciu: Minister Mariusz Błaszczak. Fot. z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Przez lata Frontex był w Polsce gościem – bardzo mile widzianym w Polsce, ale gościem. Od dziś możemy powiedzieć, że agencja Frontex jest współgospodarzem tutaj w Polsce, w Warszawie – powiedział minister Mariusz Błaszczak.
Szef MSWiA zaznaczył, że Frontex jest ważny dla bezpieczeństwa Europy, gdyż strzeże granic zewnętrznych Unii Europejskiej. – Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w czasie kryzysu migracyjnego – podkreślił minister.
Umowa poza sprawami związanymi z siedzibą Fronteksu w Warszawie, reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników.
– Frontex będzie największą europejską agencją. To, że Warszawa będzie stałą siedzibą agencji świadczy o wzmacnianiu roli Polski w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej – powiedział Jakub Skiba, wiceszef MSWiA.

Na zdjęciu: Wykład dla dziennikarzy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Ewa Moncure – rzeczniczka prasowa Fronteksu  i Bartosz Zadura – specjalista ds. mediów Przedstawicielstwa KE w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Czym zajmuje się Frontex?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną obowiązuje od października 2016 r. Kluczowym jego elementem jest nadanie nowego mandatu dla Fronteksu (skrót nazwy pochodzi z języka francuskiego, od wyrazów: Frontières extérieures, co znaczy: granice zewnętrzne). Przyjęte zmiany rozszerzają rolę i możliwość działań agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona ponad dwukrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 000 w roku 2020. Frontex będzie również dysponować własnym sprzętem i wykorzystywać go w operacjach transgranicznych.
Do głównych zadań agencji Frontex należy m.in. pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka oraz zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej.
Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich. W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE.

Na zdjęciu: Wykład dla dziennikarzy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Ewa Moncure – rzeczniczka prasowa Fronteksu  i Piotr Świtajski – kierownik Wydziału Prasy Przedstawicielstwa KE w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Polska Straż Graniczna chroni granice zewnętrzne UE
Podpisanie umowy jest również wyrazem odpowiedzialności i solidarności w dobie kryzysu migracyjnego w całej Unii Europejskiej. Polskie służby aktywnie wspierają ochronę zewnętrznej granicy UE. Nasi funkcjonariusze uczestniczą w działaniach koordynowanych przez agencję Frontex. Największe wsparcie, z wykorzystaniem śmigłowca Anakonda, zostało udzielone Grecji.  W ramach operacji poza granicami kraju funkcjonariusze SG realizowali także misje w Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. – Dziś polscy strażnicy graniczni pełnią swoją misję w ramach Fronteksu np. w Grecji i Bułgarii – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.
Z kolei w ramach  dwustronnych umów międzynarodowych funkcjonariusze wspierali swoich kolegów m.in. w Słowenii, na Węgrzech i w Macedonii. Kilka dni temu funkcjonariusze SG rozpoczęli kolejną misję w Macedonii. Do 4 kwietnia br. 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera Policję Macedonii w działaniach związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu. To czwarta misja realizowana na macedońsko – greckiej granicy, podczas której funkcjonariusze SG zapobiegają nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi, rejestrują wnioski o ochronę międzynarodową i badają autentyczność dokumentów.

Na zdjęciu: Podpisanie porozumienia. Fot. z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porozumienie w sprawie siedziby zostanie teraz przekazane do ratyfikacji przez polski parlament.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w październiku 2016 r. na bazie Fronteksu, agencji, która już od przeszło dekady koordynuje współpracę operacyjną państw członkowskich UE na jej zewnętrznych granicach.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *