Zaczyna się wielkie pogłębianie Zatoki Gdańskiej i powiększanie nadbałtyckich plaż. Urząd Morski w Gdyni przystępuje do poszerzania toru dla statków oceanicznych, a wydobyty piasek użyje do umacniania brzegów. Niewykluczone, że czekają nas bursztynowe „żniwa”…

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Tor podejściowy dla statków do Portu Północnego poszerzony zostanie do 600 metrów i pogłębiony do 18 metrów – na długości ponad 6 kilometrów. Miejsca dostępne dla wczasowiczów, do opalania się, będą szersze nawet o 40 metrów – wynika z informacji, opublikowanych przez Urząd Morski w Gdyni.

Wkrótce ruszą na dużą skalę prace pogłębiarskie na „drodze” dla tankowców między Portem Północnym w Gdańsku a środkiem Zatoki Gdańskiej.

Na Zatoce Gdańskiej planowane są prace pogłębiarskie na taką skalę, że budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną i toru dla statków przez Zalew Wiślany do Elbląga, będzie czymś znacznie mniejszym. Na odcinku ponad 6,4 kilometra poszerzany będzie i pogłębiany tor podejściowy dla olbrzymich statków, zawijających do Portu Północnego. Chodzi o to, by największe statki, np. tankowce, które wchodzą na Bałtyk, mogły bezpiecznie dotrzeć do Portu Północnego i łatwo stamtąd wypłynąć nie czekając w kolejce. Dlatego, tor dla tych jednostek zostanie poszerzony m.in. by mógł w nim odbywać się ruch tankowców, masowców w dwóch kierunkach.

Podczas prac pogłębiarskich zostanie wydobyta duża ilość piasku. Ten najlepszy będzie wykorzystywany m.in. do poszerzania plaż i umacniania brzegów w celu zabezpieczenia ich przed atakami morza, np. w rejonie Westerplatte, a także na Półwyspie Helskim.

O szczegółach tych prac napisała Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, w artykule pt. „Informacja na temat zasilania plaż”, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni: https://www.umgdy.gov.pl/?p=29294#more-29294

Jak wynika z powyższego artykułu, już w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na plażach w Gdańsku Jelitkowie prowadzone będą prace, polegające na budowie plaż poprzez refulację. Refulacja polega na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody, a następnie rozgarnianiu go przez maszyny budowlane. Dzięki temu, plaże w Jelitkowie zostaną poszerzone o około 40 metrów. Celem tych działań jest ochrona brzegu morskiego przed erozją.

Wskazane wyżej prace obejmą odcinek od wejścia na plażę nr 54 do wejścia nr 78. Główny transport ciężkiego sprzętu odbywać się będzie wejściem nr 63.

Na czas prac, poszczególne odcinki plaż będą sukcesywnie zamykane, jednak przejścia do restauracji plażowych będą udostępnione.

Nie zdziwmy się, jeśli piasek z dna morza, który pojawi się na plaży będzie miał ciemną, niezbyt atrakcyjną wizualnie barwę (zapach z reguły neutralny). W ciągu kilku dni, wskutek działania słońca i wiatru, piasek zjaśnieje, a przed wypompowaniem go na plaże został przebadany pod względem chemicznym i nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i  środowiska.

O terminach i miejscach kolejnych prac planowanych od czerwca do września 2019 r. na pomorskim wybrzeżu, Urząd Morski w Gdyni będzie sukcesywnie informować. Do refulacji przewidziane są również plaże w: Brzeźnie, Jastrzębiej Górze, Ostrowie, Karwi, Helu, Kuźnicy, Sztutowie, Stegnie i na Westerplatte.

Termin tegorocznych refulacji (czerwiec-wrzesień) związany jest ściśle z projektem „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. W styczniu 2019 roku Urząd Morski w Gdyni  podpisał dwie umowy na zrealizowanie robót budowlanych, które obejmują m.in. wykonanie refulacji, polegającej na wbudowaniu w brzeg morski urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Północnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego (6 420 m), na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie (do 600 m) i zwiększenie jego głębokości technicznej (do 18 m). Poszerzenie szlaku dla statków umożliwi dwukierunkową żeglugę oraz zapewni bezpieczeństwo jednostkom wpływającym i wypływającym z Portu Północnego w Gdańsku. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku – informuje Magdalena Kierzkowska.

Jak wynika z naszego rozeznania, bardzo możliwe, że w miejscu wydobywania piasku z dna z Zatoki Gdańskiej znajduje się bursztyn. Mało prawdopodobne, by trafiał on na plaże w miejscu umacniania brzegu. Możliwe, że zostanie wyniesiony przez fale np. na wybrzeże Wyspy Sobieszewskiej.

Warto wiedzieć, że obszar pogłębiania i poszerzania toru dla statków na Zatoce Gdańskiej, został sprawdzony przez saperów. Przeprowadzono badania ferromagnetyczne dna. Znaleziono tam około 2 000 przedmiotów metalowych, które mogły być niewybuchami itp. niebezpiecznymi przedmiotami. Wszystkie tego rodzaju obiekty zostały usunięte, jednak niewykluczone, że jeszcze jakiś niebezpieczny ładunek się znajdzie w piasku wypompowywanym na plaże. Warto być ostrożnym!

Projekt pt. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Istotą tego projektu jest przebudowanie toru wodnego wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych): umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek; zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk; rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdańskiego aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją lub rozszerzeniem współpracy.

Osiągnięte zostaną następujące cele ilościowe (mierzalne): powiększenie szerokości toru w dnie do docelowej – 600 m oraz głębokości technicznej do docelowej – 18 m; umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce – 350 x 45 x 15 m. Przyczyni się to do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

Dofinansowanie unijne urzeczywistnienia ww. projektu gwarantuje umowa zawarta 28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. Całkowita wartość projektu wynosi 161 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 136 827 453,79 PLN – napisano na stronie http://www.umgdy.gov.pl/?p=9158 .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *