Zawarto porozumienie w sprawie troski o powietrze na wsi. Swe wysiłki połączyły NFOŚiGW oraz ARiMR. Zyska na tym agroturystyka. Beneficjentami mogą być nie tylko rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy, ale również samorządy lokalne

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Będzie lepsza atmosfera na łonie przyrody

Uroczyste zawarcie porozumienia oraz konferencja prasowa dotycząca troski o atmosfer w Polsce, odbyły się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, z udziałem m.in.: Michała Kurtyki – ministra klimatu i środowiska; Grzegorza Pudy – ministra rolnictwa i rozwoju wsi; Haliny Szymańskiej – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; prof. Macieja Chorowskiego – prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Pawła Mirowskiego – wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie wszyscy mogli przybyć, ale podobnych wydarzeń będzie więcej. Na podpisaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, się nie skończy. Ten proces będzie rozwijany i zapewne w działaniach na rzecz lepszej jakości tego, czym oddychamy, będą uczestniczyły inne podmioty. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć zdalnie w tej konferencji.

Szczegóły zawiera wspólny komunikat Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biura Prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego dzisiaj (7 maja) porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Zawarcie porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współpracy na rzecz czystego powietrza jest wyrazem praktycznej realizacji zapowiedzi rządu Mateusza Morawieckiego o zrównoważonym rozwoju Polski. Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 40 procent ludności naszego kraju. Wyrównanie szans rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich to jeden z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane dziś porozumienie jest przykładem angażowania różnych środków finansowych na rzecz rozwoju wsi” – podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

„Cieszę się, że powiększa się grono partnerów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW upowszechniających wiedzę o przyczynach zanieczyszczeń powietrza oraz negatywnych konsekwencji tego zjawiska dla zdrowia ludzi i środowiska. Liczymy na owocną współpracę z ARiMR-em, szczególnie w zakresie informowania mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych w ramach dwóch rządowych programów: »Czyste Powietrze« i »Stop Smog«” – mówi szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

 „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to doskonały kanał dotarcia także z naszą pełną ofertą programową, której beneficjentami mogą być m.in. rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Wzajemna wymiana informacji, spotkania ekspertów, wspólne konferencje i wydarzenia to tylko niektóre nasze plany na tę współpracę” – dodaje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Zawarte porozumienie wpisuje się w proekologiczną aktywność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR oferuje beneficjentom pomoc w ramach licznych programów i działań, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, są to m.in.: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

„Nasza Agencja szeroko korzysta z możliwości, jakie daje cyfryzacja” – mówi prezes ARiMR Halina Szymańska. I dodaje: „Internet jest również medium, które służy nam do informowania rolników, przetwórców z branży rolno-spożywczej, samorządów, mieszkańców polskiej wsi o wszystkich programach proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chcemy rozszerzyć zakres udostępnianych informacji o te dotyczące pomocy oferowanej przez inne instytucje państwowe. W tym celu uruchomimy na portalu internetowym Agencji specjalną podstronę – na razie poświęconą udzielanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi. Wierzę jednak, że jest to pierwszy krok i z czasem współpracujących z nami instytucji będzie więcej.”

Pomoc z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – otwórzDziałania pomocowe spoza ARiMR | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zachęcają: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oto niektóre działania finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Zachęty dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”; Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”; „Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach; „Moja Woda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę; „Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca – informuje na swej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Za pośrednictwem ARiMR ma być propagowany także program Stop Smog, którego adresatami są gminy, a mieszkańcy mogą modernizować swe domy wychodząc z ubóstwa energetycznego. ARiMR dociera do ponad 1,3 miliona kontrahentów – mieszkańców wsi. Internet, który wykorzystuje Agencja do promocji swych działań, będzie służył do nagłaśniania innych przedsięwzięć różnych instytucji. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dociera do około 3 milionów beneficjentów. Wsparcie dla wsi z NFOŚiGW to m.in. program AgroEnergia, pomoc w pozbywaniu się przez rolników trudnych do utylizacji odpadów, na przykład folii rolniczej i azbestu, a także wsparcie finansowe przy wapnowaniu gleb.

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.