Zdradzieckie oddziaływanie narkotyków, papierosów, alkoholu, dopalaczy. Wiele osób szuka wsparcia dla swych organizmów. Sięgając po używki, środki psychoaktywne, wzmacnia na chwilę swój umysł, ciało, ale później płaci za to zdrowiem, paraliżem działalności – ostrzega Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Pracownik na dopingu.

W pracy, w sporcie, w życiu prywatnym – potrzebne jest nam wspomaganie. Tak się nam przynajmniej wydaje. I szukamy tego wsparcia, w różnych substancjach, Od papierosów, przez alkohol, po narkotyki klasyczne i tzw. dopalacze. Nie wszyscy je zażywają, bo takich osób jest zdecydowanie niewielu, ale cierpią całe rodziny tych ludzi „ze wspomaganiem”. Można by nieco się uspokoić, gdyby zjawisko owo było stabilne, albo malało. Wtedy można by podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, lecznicze.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja przedstawiona przez mgr psychologii Agnieszkę Nadratowską.

Niestety, używanie środków psychokatywnych przybiera na sile, jedynie papierosów palimy mniej niż kiedyś. Generalnie, sytuacja nie wygląda najlepiej. Po preparaty pochodzenia naturalnego czy sztuczne sięgają uczniowie, studenci, reprezentanci różnych zawodów, od stoczniowców, przez sportowców po aktorów. Nie ma skutecznego sposobu zmniejszenia tej tendencji.

O tym problemie mówiono w Gdańsku podczas kolejnej konferencji, których głównymi organizatorkami są mgr Renata Stróżańska i mgr Elżbieta Wójtowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) w Gdańsku. Temat konferencji brzmiał: „W cieniu wielkiego nałogu i innych substancji psychoaktywnych”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Powitania gości i rozpoczęcia konferencji dokonała lek. med. Małgorzata Bartoszewska-Dogan – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Pani dyrektor zwróciła uwag,ę na bardzo dobrą kooperację WOMP ze stowarzyszeniem „Pracodawcy Pomorza” – organizacji, liczącej 1600 członków. Powitała m.in. reprezentantów współorganizatorów konferencji, m.in. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Państwowego Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także prelegentów. W programie konferencji przewidziano następujące wystąpienia:

 

Fot. Kazimierz Netka

„Pracownik „na wspomaganiu”. Co może pielęgniarka medycyny pracy ?” – autorstwa mgr psychologii Agnieszki Nadratowskiej – certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień, kierownika Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni;

 

Fot. Kazimierz Netka

„Rak płuca – profilaktyka” – prezentacja, którą przedstawił lek. med. Robert Dziedzic z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

 

Fot. Kazimierz Netka

„Mózg pod wpływem…, czyli świat nowych substancji psychoaktywnych” – temat, który omówił mgr Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;

„Co skrywa dymna zasłona – o papierosach i e-papierosach bez tajemnic” – mówiła mgr Irena Przepiórka z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Temat: „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” program promocji zdrowia” zaprezentowała mgr Renata Stróżańska WOMP w Gdańsku, a zagadnienie: „Jak rzucić palenie – o paleniu inaczej” przedstawiła mgr Elżbieta Wójtowicz WOMP w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Po wykładach ww. osób prowadzono dyskusję. Osoby obecne na sali zwracały uwagę m.in. na zagrożenia wynikające z używania wyrobów, zawierających azbest i na niebezpieczeństwa pojawiające się podczas demontażu np. dachów krytych eternitem.

Na wiele problemów zwróciły uwagę mgr Renata Stróżańska i mgr Elżbieta Wójtowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) w Gdańsku. W pismie informującym o konferencji i zapraszającym do uczestniczenia w niej. W pismie tym czytamy m.in., że listopad poświęcono tematyce rzucania palenia tytoniu. Co roku trzeci czwartek owego miesiąca, który w bieżącym roku przypadający piętnastego listopada, to ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”. Z tej okazji prowadzone są ogólnopolskie kampanie zdrowotne w celu podniesienia świadomości społeczeństwa polskiego co do zdrowotnych oraz społecznoekonomicznych następstw palenia tytoniu jak również pomocy palaczom w jego zaprzestaniu.

Takie działania uświadamiające przyczyniają się do spadku częstości palenia, a w dalszej kolejności poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wiele lat temu zarekomendowała przywódcom wszystkich krajów świata 6 skutecznych, systemowych rozwiązań, jakie należy wdrażać, aby skutecznie ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych w społeczeństwie. Ta rekomendacja znana jest pod nazwą MPOWER, zawiera monitorowanie postaw i zachowań palaczy, ochronę ludzi przed dymem tytoniowym, pomoc w leczeniu uzależnienia, ostrzeganie o skutkach zdrowotnych palenia, egzekwowanie zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz podnoszenie cen wyrobów tytoniowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

W związku z ogromnymi kosztami społecznymi nałogu tytoniowego, większość krajów świata posłuchała ekspertów WHO i wdrożyła u siebie przynajmniej jedno z wymienionych wyżej antytytoniowych działań. Również w Polsce walka z epidemią palenia przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dekad wdrożone zostały bowiem w naszym kraju działania we wszystkich sześciu rekomendowanych przez WHO obszarach (m.in. zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, zakaz palenia w miejscach publicznych – poza wyznaczonymi, odseparowanymi strefami, podwyżki akcyzy na papierosy, obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65 proc. powierzchni opakowań, regulacja rynku e-papierosów czy też uruchomienie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod numerem: 801 108 108). W efekcie, odsetek palaczy w Polsce spadł w ciągu ostatnich 30 lat z ponad 42 do 24 proc (źródło: WHO).

Problem palenia tytoniu nadal jest ogromny i wszyscy specjaliści różnych dziedzin zastanawiają się jak minimalizować skutki nikotynizmu. Mimo wszelkich technik i strategii leczenia tej choroby są i tacy palacze, którzy nie są w stanie uwolnić się od tego uzależnienia.

Jednak, nie tylko palenie papierosów jest szkodliwym nałogiem. Dlatego, w programie konferencji uwzględniono nie tylko problem palenia tytoniu i sposobów radzenia sobie z tym nałogiem, ale również z innymi substancjami psychoaktywnymi. Zdobyta wiedza ma służyć edukacji pracowników ochrony zdrowia będących dla wielu pacjentów podstawowym źródłem informacji o promocji zdrowia i profilaktyce chorób.

 

Fot. Kazimierz Netka

W tym przypadku należy nadmienić, że powinniśmy być wzorem zachowań prozdrowotnych i autorytetem dla pacjenta, bowiem bardzo często nasza postawa np. wobec palenia ma wpływ na decyzję o rozstaniu się z tym nałogiem zwracają uwagę mgr Renata Stróżańska i mgr Elżbieta Wójtowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

Następna konferencja zostanie zorganizowana na wiosnę – powiedziała lek. med. Małgorzata Bartoszewska-Dogan – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Będzie to spotkanie o nieco innej tematyce.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *