„Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Jak przejść z kultury energetyki węglowej do kultury zrównoważonej energii? Porozumienie dotyczące edukacji, zawarte między Uniwersytetem Gdańskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Fot. Kazimierz Netka.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego rusza z cyklem dostaw wiadomości na temat atmosfery, jej skażeń i zmian klimatu

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce to zjawisko, które negatywnie odbija się na zdrowiu i życiu obywateli, środowisku, ma też swoje konsekwencje finansowe. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od nas samych. Często jednak nie wiemy, jak to zrobić. W polskim społeczeństwie jest niska świadomość o negatywnych skutkach emisji. I tu z wiedzą, badaniami i umiejętnością krytycznego myślenia przychodzi Uniwersytet Gdański. Uczelnia ta zrealizuje projekt edukacyjny „Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – poinformowały Urszula Pakulska – rzecznik prasowy, Dział Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Elżbieta Michalak-Witkowska – starszy specjalista w Zespole Prasowym Uniwersytetu Gdańskiego.

Porozumienie zostało podpisane rano, 8 sierpnia 2023 roku, w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego.

Zerujemy emisje… Co w tym przypadku znaczy słowo: emisja – warto wyjaśnić. To np. wydostawanie się dymu z kominów, albo wypuszczanie takich dymów, spalin, bez ich oczyszczania. Niska emisja w najczęstszym rozumieniu tego słowa nie oznacza wcale, że w dymach mało jest szkodliwych substancji. Chodzi bowiem o to, że owe dymy, zawierające różne związki chemiczne, pochodzą z kominów, które są nieduże, niewysokie, i to, co z nich ulatuje – trafia wprost do naszych płuc, bez rozpraszania się wysoko w atmosferze. Z kominów wydostają się też gazy cieplarniane, np. dwutlenek węgla – jeden z gazów powodujących podwyższanie sile temperatury na Ziemi i wywołujących zmiany klimatyczne na naszym globie.

Warto mieć szeroką wiedzę na ten temat. Okazją do zdobycia wiadomości dalej projekt, realizowany przez Uniwersytet Gdański, a dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez prof. Sylwię Mrozowską – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw współpracy i rozwoju oraz Szymon Gajda – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Porozumienie dotyczy m.in. wsparcia finansowego realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Uczelnia przygotuje i przeprowadzi wykłady, warsztaty i konferencje naukowe dotyczące przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska.

O dotychczasowej działalności Uniwersytetu Gdańskiego, w tym w ramach Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, opowiedziały nam panie prof. Sylwia Mrozowska – prorektor UG oraz prof. Beata Grobelna – dziekan Wydziału Chemii UG, kierownik projektu „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”:

Przedsięwzięcia, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym takie jak offshore czy wodór, podnoszenie świadomości, edukacja, warsztaty, szkolenia to jest to, czym na co dzień się zajmuje Uniwersytet Gdański. Naukowcy z UG skupiają się na badaniach, na dydaktyce oraz na współpracy z otoczeniem. Projekt „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” jest po prostu standardowym projektem, którym uczelnia na co dzień się zajmuje. Ten potencjał zauważył również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla UG jest to bardzo ważne, strategiczne partnerstwo w tym zakresie.

Na wydziale Chemii realizowane są trzy kierunki studiów: chemia, ochrona środowiska oraz biznes chemiczny, mogące łączyć przede wszystkim edukację i pokazujące prawdziwe oblicza nauki, dostarczające wiedzę z której moz.,na korzystać, by źródłem wiedzy nie były fake newsy, które płyną z różnych źródeł. Pandemia przyczyniła się do tego, że młodzi ludzie bardzo często sięgali do internetu. I przekaz stamtąd jest troszeczkę skrzywiony, przede wszystkim też właśnie jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Badania na rzecz klimatu są troszeczkę inaczej pokazywane niż pochodzące z Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” głównie skupia się na zeroemisyjności i łączy w sobie wiele różnych aspektów. Naukowcy chcą to pokazać to przede wszystkim w formie warsztatów, wykładów, prelekcji i online; z punktu widzenia chemika, ekonomisty, a także Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie też zmianom w świadomości młodych ludzi, których psychika jest teraz bardzo mocno zagrożona. Oni się po prostu boją, że katastrofa klimatyczna zmieni ich całkowite życie. I takim wyobrażeniom ma zapobiegać nowoczesna edukacja.

Najważniejsze są warsztaty. Dlatego, że umiejętności i zetknięcie się z czystą nauką to jest coś innego niż wyczytanie w internecie czy też przeprowadzenie wykładu. Naukowcy zamierzają prowadzić bardzo krótkie wykłady, licząc, że wiarygodne informacje będą dalej przekazywane pomiędzy uczniami. Projekt jest bowiem także dla uczniów, dla studentów, dla nauczycieli.

Jeśli chodzi o popularyzację nauki, Wydział Chemii oraz inne jednostki UG, na przykład Wydział Ekonomiczny to przede wszystkim jest około 20 lat praktyki. Wydział Chemiczny UG z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współpracował już podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Informacje, przekazywane do szkół tak mocno zachęcają, że niełatwo potem zapewnić odpowiedniej liczby warsztatów, wykładów, żeby wszystkich zadowolić. To są wykłady otwarte. Wszystkie informacje są przekazywane do szkół z województwa pomorskiego ale niewykluczone, że trafią również do pozostałych szkół, w całej Polsce. Dlatego też częścią projektu są prelekcje online.

W poprzednim projekcie: Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim, finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zauważono, że kawiarnie naukowe to okazja, żeby zgromadzić osoby z mniejszych miejscowości, dla których dojazd stanowi problem, a to jest sposobność, żeby oni nam zadali też pytania i dokonało się nawiązanie dialogu pomiędzy nauką, społeczeństwem, a czasami i gospodarką.

Projekt podzielono na 4 części. Pierwsza to Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim. Od godziny 9 do 11 odbędą się 4 wykłady. Potem będzie blok trzech godzinnych warsztatów, np.: modelowe miasto przyjazne środowisku; detektor wykrywania tlenku węgla; renowacja odzieży; zrób swoje własne kosmetyki domowe oraz środki chemii gospodarczej; oblicz swój własny ślad węglowy. To będą zajęcia prowadzone przez naukowców z Wydziału Chemii, z Wydziału Ekonomicznego.

Aula pomieści 240 osób czyli na wykłady tyle maksymalnie można przyjść. Warsztaty są troszeczkę bardziej ograniczone liczbowo z tego względu, że jeżeli dokonuje się jakiegoś doświadczenia, to muszą być grupy około 20-osobowe, by każdy mógł dotknąć, zobaczyć, a nie tylko stać z boku.

Zapytaliśmy o przyszłość atmosfery w woj. pomorskim.

– Chyba jest coraz lepiej tego względu, że nie tylko obywatele w miastach, w Gdańsku, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa bardzo mocno zwracają uwagę na to, żeby nie zagrażać środowisku – podpowiedziały panie profesorki. – Tak, jak my stworzyliśmy Centrum Zrównoważonego Rozwoju, to w każdym przedsiębiorstwie też są takie jednostki ochrony środowiska i nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby zanieczyszczać środowisko.

Zdecydowanie możemy podejść do tego w taki sposób, żeby zbalansować też to, co rozwijamy i to, czemu zapobiegamy. Nasze województwo obecnie odgrywa bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej. Czujemy się bardzo odpowiedzialni za to. Będziemy rozwijać sektor morskiej energetyki wiatrowej. Niezbędna jest budowa portów instalacyjnych. Będziemy również rozwijać z tego, co państwo doskonale wiedzą: budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu, również jeżeli chodzi o gospodarkę i energetykę wodorową. Są duże plany jeżeli chodzi o łączenie tych trzech sektorów. Myślę, że jest ważne, byśmy spojrzeli na to kompleksowo. Nie możemy tego rozdzielać, dlatego, że to powoduje że właśnie pojawiają się takie wybiórce informacje. Ważne jest, żebyśmy widzieli transformację energetyczną jako jeden proces, który jest bardzo złożony, a w tym procesie nasze województwo będzie, już odgrywa ważną rolę dla całej Polski i nie tylko.

Myślę, że jeżeli chodzi o przejście z kultury węglowej do kultury zrównoważonej energii, to na pewno dużo tutaj jeszcze mamy do powiedzenia i ja jestem pełna optymizmu, jeżeli chodzi o kwestie wysiłków, które są podejmowane przez różne instytucje. Możemy dzisiaj powiedzieć o Uniwersytecie Gdańskim, o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o tym partnerstwie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać – to też jest ważne, że takie instytucje łączą siły aby przeciwdziałać zmianom klimatu i żeby podnosić świadomość w tym zakresie – powiedziała prof. Sylwia Mrozowska – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw współpracy i rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka.

– To kolejny program edukacyjny, który Wojewódzki Fundusz wspiera – powiedział nam Szymon Gajda – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ten konkretny będzie realizowany przez Uniwersytet Gdański. Zdaniem Funduszu i jego współpracowników – Uniwersytet Gdański gwarantuje rzetelną wiedzę na temat ochrony powietrza, zmian klimatu i wszystkich tych zjawisk, z którymi dzisiaj mamy do czynienia.

To ogromne wyzwanie – dotarcie do młodych ludzi. Spójrzmy na naszego sąsiada, na Republikę Federalną Niemiec. Tam poparcie dla organizacji proklimatycznych wynosiło 68 procent, dwa lata temu. Obecnie to jest 34 procent. Można powiedzieć, że ten alarmizm ekologiczny, on niestety, ma sprzężenie zwrotne. Powoduje też, że ludzie zniechęcają się do tematu ekologii. My z tym zjawiskiem staramy się walczyć; nie ukrywam. Staramy się prowadzić rzetelną dyskusję w przestrzeni publicznej na ten temat, a młodzi ludzie chcą tej rzetelnej dyskusji, nie chcą fake newsów, nie chcą nadmiernej emocji. Chcą po prostu rozmawiać o tym, co ich dotyczy i na co powinni zwracać uwagę w swoim codziennym życiu, w jaki sposób zmieniać swoje życie, żeby dostosowywać się do tych potrzeb, które nasze środowisko generuje.

W bardzo licznych programach Fundusz współpracuje. Fundusz prowadzi kampanie społeczne, współpracuje z NGO. To są dziesiątki różnych inicjatyw, które wspieramy na różne sposoby.

Czy widać efekty? Na pewno widać efekty w postaci zmiany postaw i niektórych obywateli, widać zainteresowanie. Czy to się przekłada na cyfry, czy możemy powiedzieć, że dzięki temu obniżyliśmy emisję o ileś tam miligramów CO2 czy też nie. Tego nie jesteśmy w stanie policzyć. To są niewymierne efekty. Tak naprawdę, praca edukacyjna, praca komunikacyjna, to jest praca, której nie widać. To są, można powiedzieć, instalacje, które budujemy w społeczeństwie, których na zewnątrz nie widać – powiedział Szymon Gajda – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Oto dodatkowe wiadomości, które przekazała nam Urszula Pakulska – rzecznik Prasowy, Dział Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

Poprzez naukę do czystego powietrza? Tak, to możliwe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę Uniwersytetem Gdańskim na realizację projektu edukacyjnego „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Gdańska uczelnia przygotuje szereg wykładów, warsztatów i konferencji naukowych o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia środowiska. Wysokość dotacji to 135 000 zł. Projekt potrwa rok.

Każdy chce oddychać czystym i zdrowym powietrzem. Jakość powietrza ma bowiem olbrzymi wpływ na zdrowie i życie ludzi. Nie bez znaczenia jest także dla środowiska.

I każdy może się przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wiele osób nie wie jednak jak to zrobić. W polskim społeczeństwie świadomość o negatywnych skutkach emisji jest niewielka.

I tu z wiedzą, badaniami i umiejętnością krytycznego myślenia przychodzi Uniwersytet Gdański. WFOŚiGW w Gdańsku podpisał z tą uczelnią umowę na dofinansowanie projektu „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”.

– Czujemy się odpowiedzialni za to, aby podnosić świadomość mieszkańców i turystów na tematy związane z ochroną środowiska. Na co dzień zajmujemy się edukacją, szkoleniami, warsztatami i jesteśmy świetnie przygotowani do kształcenia młodych ludzi, ale i osób w każdym wieku. A WFOŚiGW w Gdańsku to nasz strategiczny partner – powiedziała prof. Sylwia Mrozowska – prorektor UG.

Dla WFOŚiGW w Gdańsku edukacja zawsze była bardzo ważna. Fundusz dofinansował wiele projektów, których celem była zmiana świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

– To kolejny projekt, który wspieramy. Taka rzetelna dyskusja jest bardzo potrzebna i wiele osób chce w niej uczestniczyć. Udzieliliśmy dofinansowania na dziesiątki zadań edukacyjnych, sami też realizujemy kampanie społeczne. Efekty naszych działań widać w zmianie ludzkich postaw. Współpracujemy w zakresie edukacji ekologicznej z wieloma pomorskimi uczelniami – wyjaśniał Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

W ramach projektu odbędą się wykłady, warsztaty, konferencje naukowe i szkolenia. A wszystko o negatywnych skutkach emisji, potrzebach jej ograniczenia oraz działaniach prowadzących do zerowej emisji. Działania skierowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych, a także mieszkańców i turystów województwa pomorskiego.

– Chcemy zapobiegać zmianom klimatu poprzez nowoczesną edukację. Pokazywać prawdziwe oblicze nauki, rzetelnie kształcić. W tym celu łączymy siły, aby efekty naszych działań były jak najlepsze – stwierdziła prof. Beata Grobelna – dziekan Wydziału Chemii UG.

Inicjatorzy projektu chcą postawić na kreatywność, kooperację i krytyczne myślenie. Nie zabraknie zatem gry miejskiej, filmów, rozwiązywania niebanalnych zadań grupowych, wykorzystania aplikacji.

„Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” potrwa do końca sierpnia 2024 roku – poinformowała Urszula Pakulska – rzecznik Prasowy, Dział Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej wiadomości na temat projektu: „Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” można znaleźć na stronie: „https://czrug.ug.edu.pl/projekt-zerujemy-emisje-transfer-wiedzy-z-uniwersytetu-gdanskiego-z-finansowaniem-wfosigw/ .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *