ZUS. Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko

Fot. Kazimierz Netka.

Rodzice lub opiekunowie znów mogą korzystać z wsparcia finansowego

Zasiłku opiekuńczego nie dostaną osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – wynika z informacji, które przekazała nam Agata Muchowska – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa lubuskiego. Oto szczegóły:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dotyczy to również sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje będą odbywać się w trybie hybrydowym, czyli część dzieci uczy się w szkole, a część w domu.

Ze świadczenia będą mogli korzystać również opiekunowie starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Nie zmienią się zasady występowania o zasiłek. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach – poinformowała Agata Muchowska – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.