ZUS rozda 50 mln zł na poprawę bezpieczeństwa  w pracy

Fot. Kazimierz Netka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej można składać od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.  

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być działania pracodawców, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz utrzymanie zdolności do pracy zatrudnionych, przez całą  ich aktywność zawodową – wynika z informacji, które przekazał nam Krzysztof Cieszyński – Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy płatnicy składek, ale w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy. Firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania, które może wynieść do 140 tys. zł. Przedsiębiorstwa które zatrudniają od 10 do 49 pracowników dostaną nie więcej niż 80 proc, a zatrudniające od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc.  Duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc., w ich wypadku może to być nawet 500 tys. zł.  Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko działania, które będą bezpośrednio do ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt  i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wiele innych. 

Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Złożone wnioski ZUS sprawdzi najpierw pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: konkurs@zus.pl  od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 r. Przed wysłaniem e-maila warto zapoznać się z opracowanymi przez ZUS przykładowymi pytaniami i odpowiedziami.

Wyniki konkursu ZUS ogłosi do końca 2020 r. Szczegółowe   informacje  dostępne są na stronie www.zus.pl

– poinformował Krzysztof Cieszyński – Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *