ZUS rozda 75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy. Dotację można otrzymać m.in. na kupno urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Kto skorzysta z tej możliwości – będzie miał większe szanse na sukces w konkursach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Fot. Kazimierz Netka.

Dofinansowane mogą być działania bezpośrednio zmniejszające niekorzystne oddziaływania w miejscu zatrudnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, można składać od 1 do 30 czerwca 2021 roku – poinformował Krzysztof Cieszyński – Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego:

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być działania pracodawców, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz utrzymanie zdolności do pracy zatrudnionych, przez całą ich aktywność zawodową.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy płatnicy składek, ale w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy. Firmy, które zatrudniają od 1 do 9 osób mogą uzyskać 90 proc. dofinansowania do kwoty 140 tys. zł. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników dostaną nie więcej niż 80 proc, a zatrudniające od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc. Duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc., w ich wypadku może to być nawet 500 tys. zł. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko działania, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Działania te muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wiele innych. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ZUS sprawdzi złożone projekty pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki. Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie www.zus.pl – zachęca Krzysztof Cieszyński – Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Uzyskanie dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach, otwiera drogę do znaczącego polepszenia funkcjonowania firmy. To zaś wiąże się z możliwością odnoszenia sukcesów w konkursach, ogłaszanych przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, np. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Więcej wiadomości na temat tych konkursów można znaleźć na stronie https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *