Związek metropolitalny i wynalazki. Co to za kandydat do tytułu: Związek Metropolitalny, który nie potrafi (lub nie chce) wesprzeć jednego z najważniejszych polskich dokonań? Zegar pulsarowy – unikatowy polski prototyp z zakresu technologii kosmicznych nie zyskał odpowiedniego poparcia.

Fot. Kazimierz Netka.

Smartny nie znaczy nowoczesny?

W Gdańsku rozpoczął się w czwartek, 20 września 2018 roku, VII Kongres Smart Metropolia. temat innowacyjności nie cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Smart Metropolia to największa doroczna konferencja na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum – napisali organizatorzy na stronie internetowej http://smartmetropolia.pl/.

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych ze środowisk mieszkańców, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

Tegoroczny kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), dobro wspólne (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące – czytamy na stronie internetowej http://smartmetropolia.pl/.

Oto osoby otwierające konferencję: Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska, Prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot’ Wystąpienia wprowadzające: Igor Zachariasz – Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, Uczelnia Łazarskiego; Susanne Metz – Dyrektor Generalna ds. Planowania i rozwoju przestrzennego, Metropolregion Hamburg; Filip Springer – Reportażysta i fotoreporter – napisano w programie.

Według organizatorów, smart city to optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów. Jak to jest w praktyce wykorzystywane, realizowane? Postanowiliśmy dowiedzieć się jakie innowacje, wynalazki, mogą być wykorzystywane w metropolii – czyli jak ona, owa najważniejsza część regionu, województwa,dba o nowoczesność? Udaliśmy się na wydarzenie, w programie kongresu określone jako: Wynalazczość. Tworzymy przyszłość.

Jaki procent wynalazków powstaje w metropoliach? Nie sprawdzaliśmy, ale na pewno przeważający – to w nich nauka spotyka się z pasją i biznesem. Rozwijane i udoskonalane, służą później całemu społeczeństwu. Pokażemy rozwiązania na styku nowoczesnych technologii i użyteczności społecznej, praktyki międzynarodowe dotyczące realizacji wybranych trendów technologicznych oraz funkcjonalnych dla miast i metropolii. Jakie systemy techno-społeczne pomogą naszym miastom stać się znaczącymi dla rozwoju kraju lokomotywami wzrostu?

Moderatorką debaty była Agnieszka Cichocka – Menedżer zespołu ds. rozwoju start-upów, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Swe poglądy przedstawili: Wiesław Bartkowski – Kierownik studiów podyplomowych Creative Coding, SWPS; Mateusz Marmołowski – CTA, Prezes i założyciel Spółki; Patrycja Bałdowska-Witos – Stypendysta Smart Metropolia, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Sebastian Demczyński – Stypendysta Smart Metropolia, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS.

Do tytułu: smart jeszcze wiele metropolii w Pomorskiem brakuje. Chodzi bowiem nie tylko o coraz wygodniejsze życie, bowiem, mając unijne pieniądze, można wybudować następne linie kolejowe, tramwajowe. Smart znaczy również umiejętność niemarnowania potencjału. Ten zaś potencjał, w Pomorskiem, w Gdańsku, jest olbrzymi. Jeden z najważniejszych polskich wynalazków: zegar pulsarowy – nie powstał jednak w szklanych domach parków naukowo-technologicznych, zbudowanych za unijne pieniądze.

Zwróciliśmy uwagę uczestników dyskusji na ten problem – na brak poparcia dla twórców owego unikatowego urządzenia. Nie wywołało to zbyt dużego zdziwienia, bo zapewne inni wynalazcy mają podobne kłopoty, nie mogą liczyć na wsparcie; są zdanie na siebie; na radzenie sobie z załatwianiem formalności, bo nie mają instytucji administracyjnej, która by to za nich robiła. I tak unicestwiamy polskich twórców…

 

Fot. Kazimierz Netka

Pierwszy w świecie zegar pulsarowy został poczęty w polskim garażu ojców karmelitów w Gdańsku. Potem trafił na poddasze Kościoła Św. Katarzyny; do Muzeum Nauki Gdańskiej – oddziału Muzeum Gdańska… A twórcami Pulsar Time nie są osoby z wysokimi tytułami naukowymi; oto oni: dr inż. Grzegorz Szychliński – pomysłodawca i szef zespołu, kierownik Muzeum Nauki Gdańskiej w Muzeum Gdańska; Dariusz Samek – właściciel firmy EKO Elektronik, która uczestniczyła w budowie zegara pulsarowego; Mirosław Owczynnik – pracownik firmy EKO Elektronik, Eugeniusz Pazderski – astronom z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak więc pomagać takim osobom? Jak wzmacniać Badania naukowe prowadzone poza instytutami oraz uczelniami? Może poprzez budżety obywatelskie?

Sprawom budżetów obywatelskich poświęcony był specjalny punkt programu kongresu Smart Metropolia 2018. Uczestnicy tego spotkania dowiedzieli się, jakie doświadczenia ma m.in. miasto Tczew. Temat debaty brzmiał: Partycypacja. Moda w samorządach czy świadome działanie? Czy mieszkańcy wiedzą lepiej?

 

Fot. Kazimierz Netka

Mogłoby się wydawać, że mamy pewne doświadczenie w oddawaniu części budżetu miasta do użytku mieszkańców i możliwości bezpośredniego decydowania o ich mieście. Dokonamy rewizji modeli budżetu obywatelskiego (zielony, dziecięcy) i funduszy lokalnych (sołecki, solidarności) – zapowiadali organizatorzy spotkania. Przejdziemy od znanych schematów do nowego społeczeństwa obywatelskiego. Jak do budżetów partycypacyjnych podchodzą małe, średnie i duże gminy? Jakie są najnowsze trendy dla dzielnic, miast i sołectw?

Moderator: Hubert Barański – Stypendysta Smart Metropolia, Prezes Fundacji Normalne Miasto Fenomen; Hanna Pawlikowska – Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie; Sylwia Laskowska-Bobula – Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo; Karolina Wadowska – Członek Zarządu Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Mirosław Pobłocki – Prezydent Tczewa; Katarzyna Alesionek – Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Może więc warto było wsparcie zegara pulsarowego zgłosić jako projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Jednak, w takich sprawach, to instytucja, urząd, powinny z własnej, urzędowej inicjatywy zaopiekować się wynalazcami i ich osiągnięciami. Niestety, nie zadano sobie nawet tyle trudu, by pokazać światu ten wynalazek. Mimo, że posiadają ku temu doskonałe miejsce: Bramę Wyżynną w Gdańsku.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *