1 mld 250 mln złotych wydano w ostatnich latach na polepszenie dostępu Polski do morza i z Bałtyku do Polski. Może warto policzyć, o ile wzrosła wartość np. Gdańska dzięki inwestycjom Skarbu Państwa, realizowanym przez Urząd Morski w Gdyni. Na Zatoce Gdańskiej jest bezpieczniej i swobodnej, także dla bardzo dużych statków

Fot. Kazimierz Netka.

Rewitalizacja otoczenia brzegów w Gdańsku – stolicy Żuław i stolicy województwa pomorskiego. Pogłębienie portu w Gdyni. Usprawnienie oznakowania nawigacyjnego. Poprawa bezpieczeństwa na Bałtyku

Urząd Morski w Gdyni zrealizował już wiele projektów dotyczących poprawy dostępności Polski do Bałtyku oraz usprawniających przyjmowanie coraz większych statków. Na przykład, zrewitalizował spory kawałek starego Gdańska, zwłaszcza nabrzeża Motławy i Wisły, a także wzmocnił falochrony w Pocie Północnym. Pogłębił morski port w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka.

Miasta stały się atrakcyjniejsze dla deweloperów, zwłaszcza zainteresowanych budową waterfrontów czyli apartamentowców tuż nad wodą i wieżowców w unikatowym otoczeniu. Takim miejscem jest np. półwysep Polski Hak w Gdańsku, gdzie dwie żuławsko – kociewskie rzeki: Wisła Leniwka i Motława się spotykają.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki temu wartość Gdańska – stolicy województwa pomorskiego, stolicy Żuław, stolicy imigrantów, stolicy Kresowian – ekspatriantów, jest coraz większa. Gdańsk staje się bogatszy, atrakcyjniejszy, zarówno dla patrzącego z lądu, jak i z pokładów statków. Gdańsk przyciąga swą przyjaźnią, gościnnością, równością solidarnością, poczuciem wolności. To miasto niezwykle wartościowe, bo jest stolicą wielu kultur, wielu społeczności, wielu narodowości, wielu twórców, wielu biznesmenów; jest stolicą różnych serdeczności. Dzięki temu Gdańsk jest bardzo bogaty kulturowo, duchowo, materialnie.

Fot. Cezary Spigarski.

O szczegółach mówiono 23 października 2023 roku w Polskiej Filharmonii w Gdańsku, podczas konferencji zatytułowanej: Śladami 5 inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni. Było to podsumowanie projektów realizowanych przez Urząd Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Była to konferencja podsumowująca realizację pięciu dużych projektów infrastrukturalnych, które znacząco poprawiły dostęp od strony morza do trójmiejskich portów, a także wzmocniły bezpieczeństwo życia i nawigacji na polskich obszarach morskich. Łączny koszt realizacji tych przedsięwzięć wyniósł ponad 1 150 000 000 zł – poinformowała w zaproszeniu na to spotkanie Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, która prowadziła konferencję.

Fot. Kazimierz Netka.

Najpierw odbyła się część wprowadzająca, podczas której goście zostali serdecznie powitani. Dokonania pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni zostały przedstawione bardzo szerokiemu gremium reprezentantów bardzo ważnych podmiotów.

Kpt. ż. w. dr inż. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, mówiąc o zrealizowanych projektach podkreślił wkład ciężkiej pracy pięciu zespołów odpowiedzialnych za realizację tak wymagających projektów.

Fot. Kazimierz Netka.

Łączna wartość tych projektów to 1 miliard 150 milionów złotych – przypomniał pan dyrektor. I dodał: Chciałbym serdecznie powitać pana Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Cieszę się niezmiernie, że są z nami przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wojewody pomorskiego, Wojska Polskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Pomorskiego Oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Komisji Badania Wypadków Morskich, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, samorządowców, szkolnictwa wyższego, muzealników, stowarzyszeń morskich firm, spółek z branży morskiej, wykonawców, podwykonawców, projektantów, inżynierów kontraktu. Pragnę także powitać wszystkie osoby związane z realizacją naszej inwestycji. Witam serdecznie wszystkich pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni, dzięki którym to duże przedsięwzięcie zostało terminowo i z sukcesem zrealizowane, Dziękuję, bardzo! – powiedział kpt. ż. w. dr inż. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wyrazy uznania realizatorom przekazał też Grzegorz Witkowski – wiceminister infrastruktury:

Fot. Kazimierz Netka.

– Panowie prezesi portów trójmiejskich, dyrektorzy żeglugi, innych ważnych urzędów, szanowni pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni, cała branżo związana z gospodarką morską. Na początku żartowaliśmy z panem dyrektorem, że zamówił taką piękną, pogodę. Gdy wylatywałem z Warszawy to było 7 stopni i marznący deszcz, Nie tylko z tego powody dzisiaj był lepiej być w Gdańsku niż w Warszawie. Z państwem, w dobrym towarzystwie.

Proszę państwa, 103 lata administracji morskiej na ziemiach polskich. I tylko w ostatnich 10 latach 1 miliard 150 milionów złotych wydano na niektóre inwestycje w gospodarkę morską w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Liczby niech przemówią same za siebie jak ważne jak potrzebne były te inwestycje, jakim wielkim kołem zamachowym dla całej gospodarki narodowej państwa polskiego jest gospodarka morska.

Szanowni państwo, Urząd Morski w Gdyni i wszystkie urzędy morskie w Polsce realizowały, realizują i realizować będą inwestycje małe, średnie duże, utrzymaniowe. Dość wspomnieć o pewnych stałych elementach jak programu ochrony brzegu, który corocznie jest monitorowany i realizowany przez urzędy morskie, małe prace utrzymaniowe, duże inwestycje jak duże nabrzeża budowy portów, inwestycje we flotę, jeszcze bardzo duże inwestycje, te spektakularne, za co chcę panu dyrektorowi ale też całemu zespołowi Urzędu Morskiego podziękować jak na przykład kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, oddany w ubiegłym roku do użytkowania czy na przykład oddania floty wielozadaniowych statków dla urzędów morskich: Zodiak 2 i Planeta 2. To są niecenione inwestycje dla pracowników, nie dla ministra, nie dla posłów, nie dla prezesów tylko dla pracowników, którzy na co dzień korzystają z tej floty – ku bezpieczeństwu żeglugi i pasażerów.

Fot. Kazimierz Netka.

Te pięć inwestycji, które dzisiaj będą podsumowywać następcy mojego wystąpienia ja bym podzielił na dwie grupy. To są rzeczy tradycyjne, hydrotechniczne związane z nabrzeżami, falochronami, z tym, co się wiąże z hydrotechniką taką tradycyjną, dzięki której inwestorzy z całego świata wiedzą, że rząd inwestuje w rozwój portów; falochron wyspowy, falochrony w Baltic Hub czy gdzie indziej. To pokazuje, że na przykład dla Singapuru czy dla amerykańskich partnerów, którzy podwajają swoje transporty, różnorakie, to jest istotny sygnał, że państwo polskie stawia na polskie porty, polskie wybrzeże, na gospodarkę morską i gaz, paliwa czy broń nie płynie do Bremerhaven tylko do Polski. Tak jest nasz, państwa cel.

Fot. Marek Grzybowski.

Drugi rodzaj inwestycji to są inwestycje w bezpieczeństwo żeglugi i pasażerów, ale związane też z informatyką, komunikacją.

Gratuluję jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnych tego typu inwestycjach – powiedział na zakończenie minister Grzegorz Witkowski.

Potem omówiono poszczególne projekty.

Temat: Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku przedstawił kpt. ż. w. dr inż. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

Projekt: Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II– pogłębienie toru podejściowego zaprezentowała Barbara Olczyk – zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III a – to temat, który przybliżył Andrzej Małkiewicz – pełnomocnik dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. realizacji projektów:

Fot. Kazimierz Netka.

O tym, jak przebiegała budowa Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie, GMDSS-PL opowiedział Michał Hołubowski – zastępca pełnomocnika dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. realizacji projektu:

Fot. Kazimierz Netka.

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation zaprezentował Jan Młotkowski – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. oznakowania nawigacyjnego:

Fot. Kazimierz Netka.

Do gmachu Filharmonii, gdzie odbywała się wspomniana konferencja, wchodziło się jak po czerwonym dywanie. Zapowiadało się że będzie seria pochwał dokonań bez możliwości zweryfikowania. Wprost przeciwnie.

Dokonania Urzędu Morskiego spotkały się z dużym uznaniem:

Przyjmujemy coraz większe statki

Fot. Kazimierz Netka.

– Inwestycje Urzędu Morskiego są bardzo ważne, bo to Urząd Morski praktycznie inwestując w wybrzeże i porty, podkreślmy; w duże i małe, zapewnia rozwój infrastruktury i włączenie nas w globalną i lokalna sieć połączeń, zarówno shippingu dalekiego, jak i shortshippingu – powiedział prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. – Inwestycje Urzędu Morskiego gwarantują nam, że jesteśmy gotowi do przyjmowania coraz nowocześniejszych jednostek i zapewnienia bezpieczeństwa w portach małych, dużych i marinach, bo to trzeba podkreślić jeszcze raz, że Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie są głównymi inwestorami przedsięwzięć związanych z ochrona wybrzeża i budową infrastruktury lądowej związanej z morzem.

Fot. Kazimierz Netka.

Po prezentacjach, uczestnicy spotkania udali się na pokładzie katamarana Rubin”, w rejs poznawczy pt. „Śladami inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni”. Goście mogli naocznie przekonać się, co Urząd Morski zrobił. Obejrzeli m.in.: wyremontowane nabrzeża: Nr XVII, Polski Hak, Flisaków i Retmanów; Bazę Oznakowania Nawigacyjnego na Westerplatte; nowe falochrony Portu Północnego w Gdańsku.

Fot. Cezary Spigarski.

Przewodnikami po trasie dokonań Urzędu Morskiego byli m.in.: Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych; Jan Młotkowski – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. oznakowania nawigacyjnego; Andrzej Małkiewicz – pełnomocnik dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. realizacji projektów; Magdalena Kierzkowska – rzecznik prasowy Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *