170 milionów złotych wyda w 2018 roku Morski Port w Gdańsku na modernizację i powiększanie.W tym przedsiębiorstwie jest dobry klimat inwestycyjny. Dzięki rozbudowie, z roku na rok wzrastają przeładunki w Gdańsku i w innych portach morskich, a do budżetu państwa wpływa z tego tytułu coraz więcej pieniędzy.

Na zdjęciu: Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Marcin Osowski – wiceprezes, mówią o planach inwestycyjnych. Fot. Kazimierz Netka.

Port Gdańsk w rozbudowie. Ruszają wielomilionowe inwestycje. Wsparcie pochodzi m.in. z unijnego instrumentu CEF.

Rozpoczęło się podsumowanie zeszłorocznej działalności polskich „okien” na morza i oceany. Snute są też plany na przyszłość. Porty chętnie korzystają z unijnego wsparcia; dobrze wykorzystują instrument finansowy Connecting Europe Facility – Łącząc Europę, zarządzany w Brukseli.

W piątek, 16 lutego 2018 roku, przedstawiono dokonania i plany w Morskim Porcie Gdańsk. W spotkaniu pod hasłem: „Klimat inwestycyjny w porcie Gdańsk” uczestniczyli reprezentanci parlamentu i rządu, a także wojewoda pomorski i przedstawiciele spółek portowych. Obecni byli też przedstawiciele Zarządu Portu Gdańsk: Łukasz Greinke – prezes oraz Bożena Jankowska i Marcin Osowski – wiceprezesi. W poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, spotkanie poświęcone tego rodzaju zagadnieniom, odbędzie się w Morskim Porcie Gdynia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Port Gdańsk zamienia się w plac budowy, co mogli zauważyć goście, którzy w piątek przybyli na konferencję do Kapitanatu Portu Północnego.

W 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) zrealizował inwestycje za łączną kwotę ponad 29 mln zł. Dzięki tym nakładom zmodernizowano m.in. linię odbojową na Nabrzeżu Wiślanym, przebudowano ul. Chodackiego i Nabrzeże Przemysłowe. Zmiany przeszedł także rejon Kapitanatu Portu Północnego – wynika z informacji, które przekazała nam Agata Kupracz – rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Rok 2017 był rokiem planów, zawierania umów, rozpisywania przetargów. Teraz prace wreszcie ruszą, stopniowo będą zaczynać się kolejne inwestycje – mówi Łukasz Greinke – prezes ZMPG S.A.

W 2018 roku skala wykonywanych prac znacznie się poszerzy. Największe inwestycje to te współfinansowane (w 85 procentach) przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” – „Łącząc Europę”). Dzięki środkom unijnym ogromne zmiany czekają m.in. tereny w Porcie Wewnętrznym. Zostanie pogłębiony tor wodny i rozbudowane nabrzeża: Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Nabrzeże Oliwskie, Zbożowe, Wisłoujście oraz Dworzec Drzewny. Szacunkowa wartość projektu to ok. 470 mln zł. W Porcie Zewnętrznym ZMPG rozbuduje i zmodernizuje sieć drogowo – kolejową za ok. 180 mln zł. Wszystkie projekty z programu CEF zakończą się do 2020 roku.

W ramach dotacji unijnych powstanie także nowe Nabrzeże Północne, dzięki któremu Port Gdańsk zyska m.in. terminal dla ładunków Ro-Ro. Łączna kwota funduszy unijnych dla ZMPG to wartość ok. 600 mln zł.

Według ustawy o portach, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, każdą zarobioną złotówkę musi inwestować w rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki temu, Port Gdańsk jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. Świadczy o tym znaczący wzrost przeładunków, z roku na rok. Powiększa się bowiem potencjał obsługi statków i towarów w Gdańsku. W 2017 roku w Morskim Porcie Gdańsk przeładowano ponad 40 mln ton towarów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedział Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, port ten staje się wielkim terenem budowy. Procesowi unowocześniania, modernizacji oraz powiększania terytorium portowego sprzyja dobry klimat inwestycyjny. Powstają place składowe, przybywa miejsc postojowych. Wszystko po to, by Morski Port Gdańsk stał się główną bramą do naszego kraju i by do niego dostarczały swe towary biznesmeni z Czech, Słowacji, północnej Ukrainy – powiedział prezes Łukasz Greinke. Powstanie terminal cukrowy – pierwszy w Polsce. Rozbudowuje się PERN. Podpisanie umowy z Adampolem też jest nowym impulsem rozwojowym gdańskiego portu. Rozwój ten zawdzięczany jest właśnie kontrahentom. Wspólnym wysiłkiem stworzony zostanie port piątej generacji – powiedział prezes Łukasz Greinke.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomocą służą parlamentarzyści, rząd, wojewoda.

Jak podkreśliła Dorota Arciszewska-Mielewczyk – poseł, przewodnicząca sejmowej Komisji ds Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, pozostałe nasze porty morskie też odnotowują szybki rozwój i wzrost przeładunków z roku na rok. Chodzi o Gdynię – gdzie podsumowanie osiągnięć odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 19 lutego, a także o Szczecin i Świnoujście. Kibicujemy wszystkim portom – mówiła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Portowcu to osoby z wizją – dodała pani poseł. Inwestycje przyciągają nowych kontrahentów, a Port Gdańsk jest wzorem skuteczności. Bardzo ważne jest to, że pomiędzy polskimi portami nie ma konkurencji, a rozwija się współpraca. Pparlament zajmuje się stwarzaniem portom jak najlepszych warunków funkcjonowania, zaś portowcy – kontrahentom..

Podziękowania w imieniu Andrzeja Adamczyka – ministra infrastruktury, przekazał poseł Kazimierz Smoliński – wiceminister w tym resorcie.

– Ministerstwu Infrastruktury zależy na dobrym skomunikowaniu polskich portów. To cel zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadzone są liczne inwestycje kolejowe i drogowe, które przybliżają nas do tego celu – mówi Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Gdańsk jest największym polskim portem, a jeszcze niedawno w Hamburgu przeładowywano najwięcej ładunków dla Polski lub z Polski. Ministerstwo bardzo mocno wspiera rozwój infrastruktury dostępowej do porów – mówił minister Kazimierz Smoliński. Odbywa się to poprzez inwestycje w budowę dróg i kolei. Chodzi o odwrócenie trendu, polegającego teraz na tym, że najwięcej towarów przewozi się samochodami, a powinno pociągami. Na rozwój infrastruktury kolejowej w Pomorskiem zostanie przeznaczonych w ciągu najbliższych lat ponad 6 miliardów złotych. Część z tych pieniędzy przeznaczonych jest na rozwój kolejowej infrastruktury dostępowej. Na przykład, zmodernizowane zostaną trzy duże stacje towarowe w gdańskim porcie morskim: Port Północny, Zaspa i Kanał Kaszubski. Rozwijany jest też alternatywny kolejowy szlak transportowy: Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia.

Za 3 lata znacząco poprawi się komunikacja drogowa. Szosą S7 będzie można dojechać znacznie szybciej i wygodniej niż teraz, aż do Warszawy. Autostrada A-1 będzie przejezdna na całej swej długości w Polsce – mówił minister Kazimierz Smoliński.

 

Fot. Kazimierz Netka

O porty warto dbać. Do budżetu państwa, dzięki nim wpływa wiele miliardów złotych. Dlatego, infrastruktura dostępowa będzie przez rząd stale poprawiania. W miastach powinny to robić władze miast, starając się o dofinansowanie z budżetu unijnego. W ciągu kilku lat infrastruktura dostępowa do polskich portów morskich powinna się zdecydowanie poprawić – mówił minister Kazimierz Smoliński. Teraz jest tak, że koleją przewozi się w Polsce zaledwie kilkanaście procent ładunków, a kilkadziesiąt procent – samochodami. Powinno być odwrotnie. Trzeba wykorzystać transport wodny, ale żegluga śródlądowa w Polsce prawie nie istnieje; przez wiele lat nic nie robiono.

Porty morskie czeka wielka rozbudowa. W Gdańsku ma powstać port centralny. W Gdyni też port morski zostanie znacząco powiększony – mówił Jerzy Materna – wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Na inwestycje w portach do 2030 roku zostanie wydanych 25 miliardów złotych. Minister Jerzy Materna podkreślił też fakt, że Port Gdańsk pomaga w przygotowaniu studium wykonalności żeglugi na Wiśle. W 2019 powstanie studium wykonalności żeglugi dla Odry, Wisły oraz innych rzek będących fragmentami międzynarodowych, śródlądowych dróg wodnych.

Polska otwiera się na Bałtyk – mówił wiceminister Jerzy Materna. Przez dziesiątki lat zaniedbywaliśmy to – dodał. Jeśli nie zaczniemy inwestować w drogi, to polskie porty się zatkają. Jak ważne są porty, świadczy fakt, że Port Gdańsk generuje 30 000 miejsc pracy.

Żeby usprawnić działanie portów, usprawniamy ich obsługę – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Odbywa się to między innymi przez Krajową Administrację Skarbową – umożliwiając płynną obsługę celną kontenerów, gdy jeszcze płyną do portu. Inwestujemy też w bezpieczeństwo – dodał wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Porty są wyposażane w bramki radiometryczne. Trzeba inwestować w Wisłę, jako drogę wodną. Bogactwo Gdańska i Pomorza zawsze wiązało się z Wisłą – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. Dobrobyt obywateli będzie zależał od tego, jak szybko będą postępowały inwestycje w portach. Port nie zostaje sam. Może liczyć na wsparcie administracji rządowej w realizacji swych planów – powiedział wojewoda Dariusz Drelich.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Cieszymy się, że możemy realizować największy program inwestycyjny w historii Portu Gdańsk. Dzięki temu z jednej strony radykalnie zwiększy się atrakcyjność Portu dla kontrahentów, a z drugiej zdobędziemy dodatkowe kompetencje, które pozwolą wybudować flagową inwestycję, czyli Port Centralny. Wbrew niektórym opiniom plany Zarządu nie są wyrazem megalomanii, lecz oczywistą odpowiedzią na plany rozwojowe innych światowych portów – mówi Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.

W tym roku planowane są także prace związane z powstaniem czterech nowych parkingów. Najszybciej – prawdopodobnie jeszcze w tym roku – do użytku oddany zostanie parking buforowy u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej na ok. 70 miejsc. Później parking przy ul. Budowniczych Portu Północnego na ponad 80 miejsc, parking przy Trasie Sucharskiego w standardzie MOP – 300 miejsc – oraz przy ul. Ku Ujściu, mieszczący ok. 100 pojazdów. Łącznie modernizacja i budowa torów, dróg, placów oraz ogrodzeń wyniesie w tym roku ok. 16 mln zł. Około 8 mln zł Port Gdańsk przeznaczy na inwestycje w obiekty kubaturowe.

W ramach inwestycji hydrotechnicznych zmodernizowany zostanie m.in. Falochron Brzegowy Północny. Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł (3,5 mln zł w 2018 r.). ZMPG zmodernizuje także linię odbojową Pirsu Rudowego za ok. 5 mln zł (w 2018 r. – 2,5 mln zł). To jedynie wybrane z ok. 150 pozycji w planie inwestycji i remontów na ten rok. Ogółem w 2018 roku inwestycje pochłoną ok. 170 mln zł.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wiceprezes Marcin Osowski, mówiąc o planach rozwojowych Morskiego Portu Gdańsk, podkreślił, że rozwijany jest układ komunikacyjny w porcie. Ten układ, po usprawnieniu, i w powiązaniu z autostradami A-1 i A-2, pozwoli dojechać z Gdańska, bez zatrzymywania się przy sygnalizacjach świetlnych, aż do Lizbony.

W ciągu trzech lat znikną problemy z parkowanie samochodów – zapewnił wiceprezes Marcin Osowski. Ponadto, port zostanie ogrodzony. W bieżącym roku zbudowanych zostanie około 5 kilometrów ogrodzenia. W Gdańsku Brzeźnie powstanie Infobox – centrum informacyjne i wejście do portu, powiązane z promocją.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *