2,5 godziny – zaledwie tak długo potrwa już w grudniu podróż niektórymi pociągami z Trójmiasta do Warszawy.  Prędkość ich jazdy zostanie zwiększona do 200 kilometrów na godzinę – poinformowano podczas konferencji na dworcu PKP Gdańsk Główny.

Fot. Kazimierz Netka.

Wielka modernizacja dworca i stacji. Planowany finał prac budowlanych: koniec 2021 roku.

PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują inwestycje infrastrukturalne na terenie Gdańska. Dzięki nim pasażerowie zyskają wyższy komfort podróży. Jedną z takich inwestycji jest kompleksowa przebudowa budynku dworcowego oraz stacji kolejowej Gdańsk Główny. Dotychczas, pasażerowie korzystający z pociągów dalekobieżnych i regionalnych na stacji Gdańsk Główny mają do dyspozycji półtora peronu. Bywało jednak również tak, że cały ruch regionalny o dalekobieżny odbywał się przy jednym peronie i większych perturbacji nie było. To dowodzi, że kolej sprawnie dokonuje modernizacji dworca, dbając o to, by podróżni jak najmniej odczuwali uciążliwości powodowane przebudowa peronów, tuneli i budynku dworca.

Oceny prac i o planach na przyszłość poinformowano podczas konferencji prasowej w budynku PKP Gdańsk Główny. Do udziału w tym spotkaniu zostali zaproszeni m.in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Grzegorz Puda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski; Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.; Arnold Bresch – Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.; Kazimierz Smoliński – Poseł na Sejm RP; Anna Fotyga – europarlamentarzystka; Antoni Szymański – senator RP.

O szczegółach poinformował nas dr Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, w następującym komunikacie, zawierającym tez wypowiedzi:

– Modernizacja dworca Gdańsk Główny to największy projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Inwestycje PKP SA i PLK w Gdańsku to przykład dobrego wykorzystania środków dla zwiększenia komfortu pasażerów korzystających zarówno z dworca kolejowego, jak i stacji Gdańsk Główny. Jestem przekonany, że obie modernizacje przyczynią się do poprawy jakości podróży i zachęcą do częstszego korzystania z usług kolei – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Modernizacja zabytkowego dworca Gdańsk Główny – najbardziej rozpoznawalnego dworca kolejowego w Polsce – to kwintesencja wielkich, kolejowych remontów, a takim jest np. modernizacja linii kolejowej 201 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Dzięki tym pracom będzie można zmodernizować także lokalne linie, m.in. na trasach Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy. To udowadnia, że wizja rozwoju, którą przedstawiliśmy, zamienia się w konkretne i już realizowane inwestycje. Ich efekty są oczywiste, ale zawsze warto je przypominać: to przede wszystkim większy komfort podróżnych, ale i konkurencyjność gospodarki. Nowoczesna i rozbudowana infrastruktura transportowa to przecież jej fundament – stwierdził wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Nowa elewacja i wnętrze gdańskiego dworca

Fot. Kazimierz Netka

Spółka PKP SA podpisała umowę z wykonawcą na kompleksową przebudowę dworca kolejowego Gdańsk Główny. Dzięki inwestycji poprawi się stan techniczny i estetyczny budynku oraz usprawniony zostanie ruch podróżnych. Oprócz wyższego komfortu obsługi pasażerów, m.in. dzięki instalacji nowoczesnego systemu monitoringu, zwiększy się także poziom bezpieczeństwa podróżnych i innych użytkowników dworca. Cały kompleks dworcowy zostanie przebudowany, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: układ drogowy przy budynku dworca oraz budynek wraz z zagospodarowaniem otaczającego go terenu.

– Już niedługo wykonawca rozpocznie prace przy modernizacji dworca kolejowego w Gdańsku. To ważny projekt, zarówno pod względem wielkości i rangi dworca, jak i wartości umowy, czyli 100 mln zł. PKP SA wychodzi naprzód oczekiwaniom podróżnych, dostosowując obiekt do ich aktualnych potrzeb. Nie zapominamy również o przeszłości – budynek zachowa wszelkie walory historyczne, tak istotne dla lokalnej społeczności i architektury miasta – powiedział prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński.

Pracom renowacyjnym i konserwatorskim poddane zostaną elewacje, całkowicie zostaną wymienione pokrycia na istniejących dachach – odtworzone zostaną geometryczne wzory z kolorowych  dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie, wymieniona zostanie stolarka okienna wzorowana na historycznej.

Planowana są też iluminacja elewacji, restauracja oraz estetyzacja placu przydworcowego. Zbudowany zostanie również nowy odcinek tunelu podziemnego wydłużającego tunel PLK i tunel miejski, dzięki czemu podróżni bezpieczne przedostaną się zarówno ze strony wschodniej na zachodnią ulicy Podwale Grodzkie, jak i z ul. 3 maja,  w kierunku głównego podziemnego wejścia do budynku dworca na poziomie -1.

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca.

W budynku dworca i w jego otoczeniu zamontowany zostanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, za pośrednictwem którego podróżni będą informowani o rozkładzie jazdy pociągów. Na dworcu znajdą się także biletomaty oraz automaty z napojami i przekąskami.

Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.

Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec 2021 roku. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz środków własnych. Koszt robót budowlanych to 99,6 mln zł.

Gdańsk Główny – nowoczesna stacja bez barier

Fot. Kazimierz Netka

– W ramach inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Krajowego Programu Kolejowego stacja Gdańsk Główny staje się bardziej dostępna dla wszystkich podróżnych. Pełna informacja pasażerska, czytelne oznakowanie, wygodny dostęp do pociągów dzięki pochylniom, windom czy schodom ruchomym to standard, który już uzyskaliśmy na dziesiątkach stacji i przystanków oraz sukcesywnie wprowadzamy na pozostałych – powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Na stacji Gdańsk Główny podróżni już od jesieni 2018 r. korzystają z nowego peronu nr 2. We wrześniu dostępny będzie w pełni peron nr 1. Obecnie przygotowana jest obsługa z jednej krawędzi. Zmodernizowane perony są wyższe, co ułatwia pasażerom wsiadanie do pociągów. Zachowana jest odnowiona historyczna wiata, ustawiono też ławki. Jasne oświetlenie zapewniają lampy stylistycznie dopasowane do charakteru stacji. Dobrą orientację gwarantuje czytelne oznakowanie i nowe gabloty informacyjne.

Udogodnieniem dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się będą nowe windy oraz ruchome schody z przejść podziemnych na perony nr 1 i 2. Cztery pary ruchomych schodów oraz cztery windy zostaną udostępnione pasażerom w styczniu 2020 r.

Obecnie na stacji Gdańsk Główny podróżni korzystają z przejścia podziemnego łączącego perony z dworcem autobusowym oraz centrum miasta. We wrześniu oddane zostanie do użytku przejście podziemne łączące budynek dworca kolejowego z peronami 1 i 2. Wymienione zostały posadzka, wystrój ścian i sufitu oraz oświetlenie. Efektem jest poprawa estetyki i funkcjonalności przejścia. Taki sam zakres prac zostanie wykonany w przejściu podziemnym łączącym stację z miastem i dworcem autobusowym. Prace potrwają do stycznia 2020 r.

Inwestycja na stacji Gdańsk Główny realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1-19.2 „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny.” Wartość inwestycji wynosi 62 mln zł. Prace zaplanowano do stycznia 2020 r.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przebudowa stacji w Gdańsku to przykład zmian standardu obsługi podróżnych. W przebudowie i budowie są dziesiątki stacji i przystanków w dużych i mniejszych miejscowościach, m.in. w Szczecinie, Rzeszowie, Krzeszowicach, Lublinie, Stalowej Woli Rozwadowie, Otwocku, Pilawie i Dęblinie. Zmieniają się przystanki na liniach województwa pomorskiego z Miastka do Słupska czy z Kwidzyna do Malborka – poinformował dyrektor Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *