25 mld złotych co roku od pomorskich celników trafia do Skarbu Państwa

Porty morskie stają się silniejsze, budżet państwa przez to bogatszy – także dzięki coraz większej sprawności odpraw granicznych

Certyfikat jakości i uczciwości dla Izby Celnej w Gdyni. Nowa siedziba dla gdańskich celników obsługujących największy na Bałtyku terminal kontenerowy.

Zdobycie przez Izbę Celną w Gdyni certyfikatu jakości i otwarcie nowoczesnej siedziby Granicznego Oddziału Celnego „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku – to najnowsze wydarzenia, które są efektem coraz sprawniejszego funkcjonowania obsługi podmiotów w handlu zagranicznym. Sprzyjają też wzmacnianiu polskiego eksportu oraz importu, a także rozwojowi gospodarki morskiej. Przede wszystkim – przedsiębiorcy – eksporterzy lub importerzy – dzięki coraz lepszemu funkcjonowaniu służb granicznych, mniej czasu muszą poświęcać na załatwianie formalności. A doskonalenie pracy tych służb musi się odbywać z wyprzedzeniem w stosunku do rozbudowy portów, do tempa wzrostu gospodarki. I tak się dzieje – o czy mówiono właśnie podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby gdańskich celników oraz uhonorowania Izby Celnej w Gdyni certyfikatami. Wydarzenie to miało miejsce 27 maja 2016 roku, w Gdańsku.

DSCN8977Na zdjęciu: Centrum Administracyjno-Usługowe „Koga” w Gdańsku Stogach, przy ul. Andruszkiewicza 5. Fot. Kazimierz Netka.

Izba Celna w Gdyni, jako pierwsza w Polsce, uzyskała certyfikat jakości. Uroczyste wręczenie jej tego dokumentu nastąpiło podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby Oddziału Celnego „Terminal Kontenerowy”, w biurowcu: Centrum Administracyjno-Usługowe „Koga” w Gdańsku Stogach, przy ul. Andruszkiewicza. Poświęcenia nowej siedziby gdańskich celników dokonał metropolita gdański, ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

DSCN9041Na zdjęciu:Michał Pachowski – prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, przekazał Certyfikat inspektor Beacie Kosk – dyrektor Izby Celnej w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

„Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością – Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym”, wręczył pani inspektor Beacie Kosk – dyrektor Izby Celnej w Gdyni – Michał Pachowski, prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Centrum to potwierdziło również bardzo dobre funkcjonowanie w Izbie Celnej w Gdyni „Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym”. Certyfikaty, jakie uzyskała Izba Celna w Gdyni (także dla podległych jej urzędów i oddziałów) potwierdzają spełnianie normy PN-EN ISO 9001-2009.

DSCN9064Dobre działanie służb granicznych ma olbrzymie znaczenie finansowe. Chodzi m.in. o niebagatelne wpływy pieniędzy do budżetu państwa. Im więcej towarów dla nas przeznaczonych jest rozładowywanych ze statków w polskich portach, a mniej np. w Europie Zachodniej, tym więcej uzyskujemy pieniędzy. O jakie kwoty chodzi?

Około 25 miliardów złotych – tyle, dzięki pracy celników z województwa pomorskiego, trafia rocznie do budżetu państwa. Co roku te wpływy mogą być wyższe. I rosną, bo rozwija się gospodarka morska, w której największe znaczenie uzyskuje port gdański. Urzędy celne w Pomorskiem muszą więc stawać się coraz silniejsze.

DSCN8983– Dynamiczny rozwój gdańskiego portu jest dla służb celnych zachętą do ciągłego doskonalenia swej działalności – mówiła inspektor Beata Kosk – dyrektor Izby Celnej w Gdyni, witając gości. – Staramy się nadążać za tym rozwojem, nie tylko poprzez wprowadzenie do naszej pracy nowoczesnych rozwiązań, ale też poprzez coraz lepszą organizację współdziałania z klientami, przez polepszanie warunków pracy celników, czego dowodem jest nowa siedziba Oddziału Celnego „Terminal Kontenerowy”.

DSCN8988Uzyskania certyfikatu gratulował pani dyrektor Izby Celnej inspektor Jerzy Chrobak (na zdjęciu powyżej) – zastępca szefa Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej. To niezmiernie duże wyróżnienie – mówił inspektor Jerzy Chrobak. Tm bardziej, że Izba Celna w Gdyni jest pierwszą w kraju, która taki certyfikat zdobyła. To świadczy o profesjonalizmie pomorskich celników i bardzo dobrym przygotowaniu funkcjonariuszy do realizacji swych zadań.

DSCN9039Reprezentant kierownictwa Służby Celnej RP podziękował wojewodzie pomorskiemu za pomoc w przygotowaniu nowego miejsca pracy dla funkcjonariuszy Oddziału Celnego.

– Nie było to łatwe, bo brakowało funduszy – mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, podkreślając zasługi Krzysztofa Retyka – dyrektora generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w pokonaniu tych trudności.

DSCN9014Stworzenie gdańskim celnikom lepszych warunków funkcjonowania to działania na rzecz przyszłości. Obowiązków już teraz przybywa im znacznie. Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku w 2015 roku zarejestrował aż ponad 146 tysięcy zgłoszeń celnych – mówił mł. asp. Marcin Daczko (na zdjęciu powyżej) – rzecznik prasowy Izby Celnej w Gdyni. To o ponad 40 procent więcej niż przyjął w 2014 roku. W latach 2013 – 2015 pomorska Służba Celna przekazała do budżetu państwa ponad 60 miliardów złotych.

DSCN9004Na zdjęciu: Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „InvestGDA” mówi o rozwoju gdańskiego portu. Fot. Kazimierz Netka.

O tym, że tych zgłoszeń może być znacznie więcej, mówił m.in. Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „InvestGDA”. W ostatnich latach na terenie i w sąsiedztwie gdańskiego portu morskiego, ale też na jego rzecz, zrealizowano inwestycje wartości około 9,4 miliarda złotych. Są to przedsięwzięcia urzeczywistniane m.in. przez: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk; inwestorów prywatnych i państwowych w tym polskich i zagranicznych; Gminę Miasta Gdańsk; Urząd Morski w Gdyni; PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodzi na przykład o budowę tunelu pod Martwą Wisła i urządzeń temu towarzyszących – na łączny koszt 1,4 mld złotych; budowę trasy Sucharskiego – koszt około 473 mln zł; budowę obwodnicy południowej Gdańska; przebudowę linii kolejowej nr 226 – połączenia portu z Pruszczem Gdańskim (w tym budowa nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą) wartości około 515 mln zł. To stworzyło warunki do rozwoju. I na tym nie koniec, bo na przykład spółki kolejowe zamierzają w najbliższych latach zrealizować w gdańskim porcie projekty za około 800 milionów złotych – mówił prezes InvestGDA Alan Aleksandrowicz.

DSCN8990Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości. Fot. Kazimierz Netka.

Poprawa dostępu do portu morskiego to cel modernizacji stacji kolejowych obsługujących gdański port. Zakres tej modernizacji ma wskazać studium wykonalności, obejmujące stacje obsługujące port w Gdańsku: Port Północny; Kanał Kaszubski; Przeróbka; Zaspa Towarowa. Koszt: około 800 mln złotych. Fundusze mają pochodzić z zasobów krajowych, ale też z instrumentu zarządzanego w Brukseli: Connecting Europe Facility (CEF) – po polsku: Łącząc Europę, gdzie priorytetem są inwestycje kolejowe – mówił Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „InvestGDA” podczas swego wystąpienia pt. „Centrum Administracyjno-Usługowe KOGA i Pomorskie Centrum Logistyczne jako element spójnego rozwoju infrastrukturalnego w porcie w Gdańsku”.

DSCN9061Oczywiście powstanie biurowca KOGA też ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju gdańskiego portu. Powierzchnia biur wynosi tam około 8 100 metrów kwadratowych. Obiekt został wzniesiony przy wsparciu z Unii Europejskiej – z inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W efekcie powstało zaplecze administracyjno – usługowe dla głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk, służb granicznych i podmiotów z branż transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych. Obecnie wynajęto 50 procent powierzchni KOGI.

DSCN9005Na zdjęciu: Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „InvestGDA” mówi o Morskim Parku Przemysłowym. Fot. Kazimierz Netka.

Ważnym przedsięwzięciem jest też budowa Morskiego Parku Przemysłowego w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego. Są też tereny do wydzierżawienia, z przeznaczeniem np. na stację paliwową, przetwórnię ryb, specjalistyczna myjnię autocystern, parking buforowy dla samochodów ciężarowych (w rejonie ul. Sucharskiego i Kontenerowej) – wynika z informacji, które podczas otwarcia siedziby Oddziału Celnego przekazał zebranym Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „InvestGDA”.

DSCN9015Na zdjęciu: Maciek Kwiatkowski – prezes zarządu spółki Deepwater Container Terminal – DCT Gdańsk mówi o przyszłości polskich portów morskich. Fot. Kazimierz Netka.

W gdański port lokują pieniądze także Australijczycy, rozbudowując swój port kontenerowy. Potwierdzał to Maciek Kwiatkowski – prezes zarządu spółki Deepwater Container Terminal – DCT Gdańsk, w swym wystąpieniu pt. „Perspektywy rozwoju DCT w świetle zmieniających się warunków makroekonomicznych”. Za kilka miesięcy zostanie oddany do użytku nowy terminal kontenerowy, T2. Wtedy możliwości przeładunkowe DCT wzrosną nawet o 100 procent, do 3 mln TEU (kontenerów umownych).

DSCN9030Na zdjęciu: Podinspektor Jacek Mikulski – naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku mówi o ułatwieniach dla importerów i eksporterów. Fot. Kazimierz Netka.

Przed funkcjonariuszami Oddziału Celnego „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku jest więc wiele pracy. Obsługa jest bardzo sprawna – mówił podinspektor Jacek Mikulski – naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku, podczas wystąpienia zatytułowanego: „Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” jako przykład najwyższych standardów obsługi klienta”. Średnio trwa ona, ta obsługa, około 5,5 godziny, dzięki specjalnemu systemowi koordynacji kontroli (SKK) „Porty 24h”. Jednak, zdarza się, ale nie z winy celników, że ta procedura kontroli granicznej przeciąga się nawet ponad 200 godzin – gdy dysponent towaru zwleka ze zgłoszeniem celnym. Teraz Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” przyjmuje około 17 000 zgłoszeń miesięcznie.

DSCN8986Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości. Fot. Kazimierz Netka.

Terminal DCT, jak również Oddział Celny „Terminal Kontenerowy”, są miejscami wizyt wielu delegacji zagranicznych m.in. z Tajwanu, Chin i Ukrainy, zainteresowanych dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem obsługi kontenerowej nad Morzem Bałtyckim. Nowoczesna infrastruktura Terminala pozwala na zawijanie do portu w Gdańsku największych kontenerowców świata mogących pomieścić nawet 18 tysiecy kontenerów.

DSCN9063Podejmowane inwestycje w gdańskim porcie mają bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności i pozyskiwanie nowych klientów, a co za tym idzie, zwiększenie obrotu towarowego – wynika z informacji, które przekazał nam mł. asp. Marcin Daczko – rzecznik prasowy Izby Celnej w Gdyni. Na zapleczu DCT w Pomorskim Centrum Logistycznym (PCL) w roku 2015 powstały 3 nowe chłodnie o blisko 30.000 m2 powierzchni. Ogółem magazyny umieszczone w PCL posiadają blisko 80 000 m2 powierzchni magazynowej, co pozwala na stały rozwój.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *