Europejski Kongres Medyczny odbędzie się w Gdańsku

Człowiek, państwo, Europa – mają być zdrowi

Międzynarodowi goście i krajowi eksperci, najnowsze raporty i opracowania stanowiące punkt wyjścia do debat i dyskusji o sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście przepisów unijnych i doświadczeń europejskich. To wszystko już za kilka dni czeka na uczestników drugiej edycji Europejskiego Kongresu Medycznego, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 7 -8  czerwca 2016 roku.
ZDROWY CZŁOWIEK, ZDROWE PAŃSTWO, ZDROWA EUROPA
Europejski Kongres Medyczny otworzy dyskusja poświęcona tendencjom w europejskiej opiece zdrowotnej w kontekście wyrównywania możliwości dostępu do świadczeń w poszczególnych krajach UE. Gościem specjalnym panelu będzie przedstawiciel Health Consumer Powerhouse dr Arne Björnberg, specjalista w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań na rynku medycznym i farmaceutycznym, który na podstawie Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia omówi trendy, szanse i zagrożenia związane z opieką zdrowotną w poszczególnych krajach UE. Indeks jest uważany za standard monitorujący z perspektywy pacjenta 35 systemów opieki zdrowotnej w Europie. Niestety nie jest to ranking korzystny dla Polski. W 2015 roku nasz kraj zanotował ponowny spadek, tym razem z 31 na miejsce 34, czyli przedostanie.

– Jak wiadomo najlepiej uczyć się na cudzych błędach i czerpać inspiracje ze sprawdzonych wzorców oraz od liderów takiego rankingu – uważa Anna Janczewska Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. – Mam też wielką nadzieję, że podczas panelu uda nam się wypracować pomysły i rozwiązania, które pozwolą na kontynuowanie dyskusji już po Kongresie. Jej efektem powinno być wdrożenie określonych działań i regulacji, poprawiających sytuację Polski i zmiana dotychczasowego niekorzystnego trendu, a co najważniejsze zauważalne korzyści dla pacjentów.
Jak uleczyć prawo i poradzić sobie z rosnącymi kosztami terapii lekowych?
Niezwykle ciekawie zapowiadają się podczas EKM panele dotyczące kosztów terapii lekowych i niedoskonałości przepisów prawa. W pierwszym panelu zgromadzeni goście, między innymi wiceminister Krzysztof Łanda, dyrektor Michał Pilikiewicz z IMS oraz Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, postarają się odpowiedzieć na pytanie, kto może być partnerem rządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego kraju przy rosnących kosztach terapii lekowych w Europie i na świecie. Punktem wyjścia do dyskusji będzie Raport o bezpieczeństwie farmaceutycznym Polski.

Uczestnicy drugiego panelu będą debatować o tym, jak legislacja i niedoskonałe przepisy prawa wpływają na jakość usług w ochronie zdrowia na przykładzie sektora farmaceutycznego i świadczeniodawców. Omówią niekorzystny wpływ niektórych uwarunkowań prawnych na działalność podmiotów sektora farmaceutycznego i świadczeniobiorców, a więc w konsekwencji także pacjentów. Poruszą przykłady nonsensów prawnych i wskażą propozycje zmian, które mogłyby usprawnić działanie systemu i zastanowią się nad miejscem pacjenta w procesie leczenia w świetle obowiązujących przepisów (podmiotowość czy przedmiotowość).

Rynek apteczny w Polsce

Zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa o zawodzie farmaceuty ożywiła w ostatnich miesiącach dyskusję o rynku aptecznym w Polsce. Szczególnie gorące polemiki dotyczą różnic w postrzeganiu prawa własności aptek w kontekście postulatu „apteki dla aptekarza”, miejsca farmaceuty w procesie leczenia pacjenta oraz zagadnień związanych obrotem pozaaptecznym i z nielegalnym wywozem leków za granicę.

Panel poświęcony rynkowi aptecznemu otworzy analiza systemów aptecznych w poszczególnych krajach UE. Następnie odbędzie się dyskusja o tym, który z tych systemów najlepiej sprawdzi się w warunkach polskich. Udział w debacie wezmą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: Beata Gorajek, dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Rozwoju; Ewa Warmińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska; Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Leki biologiczne – przyszłość farmakoterapii

Podczas Kongresu będzie również miała miejsce dyskusja o wykorzystaniu leków biologicznych. Są to złożone struktury białkowe produkowane z wykorzystaniem inżynierii genetycznej np. w hodowlach żywych komórek lub uzyskiwane ze źródeł biologicznych. Modyfikują przebieg choroby, łagodzą jej objawy i wywołują remisję. Zastosowane w późniejszych etapach leczenia, redukują ból i powstrzymują dalszy rozwój choroby. Działają szybko umożliwiając skrócenie hospitalizacji. Terapię lekami biologicznymi stosuje się najczęściej, gdy tradycyjne leczenie jest nieskuteczne lub z jakichś powodów niemożliwe do zastosowania.

– Celem naszego panelu jest wskazanie na innowacyjność leczenia – mówi Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, moderator panelu. – Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić też na kwestie bezpieczeństwa pacjenta i związane z tym ryzyko nieprawidłowego stosowania zamienników.

Udział w Europejskim Kongresie Medycznym jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 3 czerwca.

Szczegółowy program Kongresu oraz panel rejestracyjny znajdują się na stronie www.ekm.com.pl . Zapraszamy do udziału i do zobaczenia w Gdańsku.

Źródło: Agnieszka Dokowicz, współpraca z mediami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *