30 lat polskiego górnictwa na Bałtyku. Jubileusz LOTOS Petrobaltic  – przedsiębiorstwa, zajmującego się wydobywaniem ropy i gazu spod dna morza. Wcześniej na Bałtyku działała polsko-radziecko-NRD-owska Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych „Petrobaltic”

Fot. z Archiwum Grupy LOTOS.

Polski „Petrobaltic” zaczął budować pierwszą kopalnię na Bałtyku w marcu 1991 roku

Decyzja Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, uznająca Petrobaltic za zakład górniczy, została wydana dokładnie 5 lutego 1991 roku. Było to potwierdzenie, że przedsiębiorstwo spełnia wymagania określone w prawie górniczym i może prowadzić wydobycie ropy i gazu. Był to pierwszy – i po 30 latach wciąż jest jedyny – taki pomiot operujący w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Prasowe Grupy LOTOS S.A.

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym zakład górniczy to wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie z nimi związane obiekty i urządzenia przeróbcze.

Fot. z Archiwum Grupy LOTOS

Przez te 30 lat działalności zakład górniczy LOTOS Petrobaltic znacznie się rozrósł. Obecnie majątek produkcyjny Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic tworzy pięć platform: dwie platformy wiertnicze i trzy platformy eksploatacyjne (w tym bezzałogowa platforma PG-1), wielozadaniowe holowniki, statki dozorowe i ratownicze, zbiornikowiec oraz baza lądowa z nabrzeżem przeładunkowym w Gdańsku.

Przypomnijmy, że wcześniej na Bałtyku działała polsko-radziecko-NRD-owska Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych „Petrobaltic”. Po jej rozwiązaniu, 27 listopada 1990 roku, Minister Przemysłu i Handlu utworzył państwowe Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu (PPiEZRiG) „Petrobaltic”. Następnego dnia powołał Jana Kurka na stanowisko tymczasowego kierownika tego przedsiębiorstwa.

Fot. z Archiwum Grupy LOTOS

1 stycznia 1991 roku „Petrobaltic” rozpoczął działalność gospodarczą. Kluczowe było odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do samodzielnego działania. Pracownicy koncentrowali się na pracy i zadaniach, które miały doprowadzić do wydobycia pierwszej ropy. Geolodzy analizowali wyniki badań sejsmicznych uzyskanych w latach 70. i 80., aby zdecydować, w których miejscach wiertnicy powinni rozpocząć wiercenia. Szybko przygotowali projekt pełnego rozpoznania złoża B3. Umożliwiło to ubieganie się o pozwolenie na uruchomienie eksploatacji wstępnej.

W marcu 1991 roku polski Petrobaltic rozpoczął wiercenie pierwszego otworu.

***

LOTOS Petrobaltic to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego,  kompleksową obsługą logistyczną offshore, a także badaniami morza oraz zarządzaniem flotą.

Od 30 lat LOTOS Petrobaltic działa z sukcesami w tej niezwykle trudnej dziedzinie górnictwa morskiego, wydobywając spod dna morza ropę naftową i gaz oraz przyczyniając się do wzrostu energetycznego bezpieczeństwa Polski – poinformowało Biuro Prasowe Grupy LOTOS S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.