40. Gdańskie Dni Elektryki

Konferencja naukowa „Nowoczesne systemy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej”

W Politechnice Gdańskiej spotkali się przedstawiciele wyższych uczelni, firm elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, biur projektowych, firm wykonawczych, a także służb eksploatujących urządzenia.

Może kiedyś nadejdzie taki dzień, że będziemy ujarzmiać pioruny. Nauczymy się magazynować energię, zawartą w wyładowaniach atmosferycznych. Wtedy być może skończą się na naszej planecie kłopoty z pozyskiwaniem tzw. czystej energii. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy doskonalić dotychczasowe sposoby produkcji prądu, a także skuteczniej chronić się przed gromami. Cała nadzieja w naukowcach i praktykach.

IMG_9819

Na jakim jesteśmy etapie, jakie problemy musimy rozwiązywać – mówiono w piątek, 06 listopada 2015 roku, podczas 40. Gdańskich Dni Elektryki, zorganizowanych w Politechnice Gdańskiej przez przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Gości przywitali prof. Kazimierz Jakubiuk, prorektor Politechniki Gdańskiej oraz Waldemar Dunajewski, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk.

IMG_9807

A oto niektóre zasygnalizowane problemy: przegrzewanie się przestarzałych instalacji elektrycznych w budynkach (w jednej ze szkół temperatura tej instalacji sięgała nawet plus 200 stopni Celsjusza); elektrownie fotowoltaiczne, czyli słoneczne, musimy chronić przed uderzeniami z nieba – przed piorunami. Te oraz inne zagadnienia, poruszane podczas 40. Gdańskich Dni Elektryki, odzwierciedla program piątkowej konferencji „Nowoczesne systemy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej”.

IMG_9814

Naukowcy z całego kraju mieli możliwość przekazania wyników swych badań szerokiemu gremium słuchaczy. Reprezentanci przemysłu przedstawiali swe dokonania i plany na przyszłość np. o produkcji ciepła i chłodu. Niektóre wystąpienia opublikowano w 45. numerze „Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”. W tej publikacji naukowej Henryk Boryń, Henryk Wawrzyniak, Andrzej Wawrzyński przypominają wydarzenia z 40 lat historii Gdańskich Dni Elektryki. Kornel Borowski przedstawił przegląd metod pomiaru impedancji pętli zwarciowej i ocena ich przydatności do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Henryk Boryń opisał rolę przewodów o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej paneli fotowoltaicznych. Sławomir Cieślik przedstawił problemy mikroinstalacji prosumenckich w Polsce – sygnalizując korzyści i zagrożenia.

IMG_9955

Dariusz Karkosiński i Michał Pacholczyk zaprezentowali koncepcję dwuśmigłowej elektrowni wiatrowej i elektrowni szczytowo – pompowej na Wzgórzu Szubienicznym. Michał Klugmann zobrazował plany instalacji oświetleniowej w zbiorniku wody „Stary Sobieski”. Sławomir Noske i Dominik Falkowski przedstawili ograniczenie strat technicznych w sieci nN poprzez optymalizację układu połączeń wykorzystujących inteligentne modele sieci nN i informacje pozyskiwane ze SMART liczników. Marek Olesz, Aleksandra Wysocka pokazali jak odbywa się diagnostyka kabli średniego napięcia w ENERGA-OPERATOR SA. Irena Wasiak opisała wybrane problemy integracji rozproszonych źródeł energii z siecią dystrybucyjną. Jarosław Wiater przestawił stany przejściowe w infrastrukturze wykorzystującej odnawialne źródła energii. Stanisław Wojtas omówił uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych.

IMG_9991IMG_9936

Uczestnicy 40. Gdańskich Dni Energii zwiedzali część historyczną gmachu głównego Politechniki Gdańskiej. Poznali urządzenia MOLANOTE, a także Laboratorium Innowacyjnych Technologii Energetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE 2. Niezwykłych przeżyć dostarczyła wizyta w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.

IMG_9836

Podczas obrad trwał IV Konkurs Robotów Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. Odbyły się też bezpłatne szkolenia z oprogramowania branżowego dla pracowników firm. Inżynierowie i technicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi programami wykorzystywanymi teraz w przemyśle.

Na sobotę, 07 listopada, w programie 40. Gdańskich Dni Elektryki przewidziano wizyty w Centralnej Dyspozycji Mocy spółki Energa Operator; w Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku, należącej do EDF Polska, na Farmie Fotowoltaicznej między Gdańskiem i Przejazdowem, należącej do Grupy Energa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *