Janusz Korczak i walka o stołki – spektakl w Gdańsku

Autor: Wła-49. Fot. Włodzimierz Amerski

Jubileusz 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku

Z okazji 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, w sali audytoryjnej Europejskiego Centrum Solidarności, 5 listopada odbyła się konferencja pod hasłem „Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”.
Fot. W+éodzimierz Amerski 065
Licznych gości powitali zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 Lucyna Maculewicz. Omówiono priorytetowe kierunki działania sześciu gdańskich poradni oraz o zmieniającej się rzeczywistości społecznej ostatnich 40 lat.
Fot. W+éodzimierz Amerski 084
Mijające 40-lecie zostało przedstawione scenicznym spektaklem przez młodzież z VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Fot. W+éodzimierz Amerski 080
Bez użycia słów, przy pomocy rekwizytów w postaci flagi czerwonej i biało-czerwonej oraz tabletów, ukazano zmienioną na naszych oczach naszą rzeczywistość.
Fot. W+éodzimierz Amerski 093
Intrygujący był spektakl teatralny pt. „Znaki czasu” w wykonaniu Gdańskiej Grupy PaT z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W tym przypadku dla 12 aktorów ubranych w czarne stroje, jedynymi rekwizytami były jasne drewniane taborety. Ich przestawianie, wykorzystywanie i wzajemne przekazywanie, oddawało istotę ludzkiej walki o przywództwo w grupie, o utrzymanie zawodowego „stołka”. Mimo tego, w świecie pełnym rozczarowań, dawały nadzieję odkrycia dobra w każdym z nas. Czegoś ludzkiego, co trzeba w sobie pielęgnować.
Fot. W+éodzimierz Amerski 115
Siedząc na widowni ECS, z zawieszonych pod sufitem dużych głośników doskonale odbiera się kwadrofoniczną muzykę. Szkoda tylko, że młodzi aktorzy wypowiadają ze sceny swoje kwestie bardzo cicho, bez zastosowania nowoczesnej aparatury nagłaśniającej. A to osłabia przesłanie ciekawego w swej wymowie spektaklu.

Fot. W+éodzimierz Amerski 118
Już całkiem inaczej, korzystniej dzięki zastosowaniu mikrofonu, zabrzmiała piosenka Anny Jantar w wykonaniu Adrianny Wyrzykowskiej – uczennicy klasy III Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Jest ona nowo wybraną wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i jak nam powiedziała wiele chce zrobić dla poprawy życia młodych w naszym mieście.
Fot. W+éodzimierz Amerski 125
Gościem specjalnym uroczystości był Dariusz Bugalski – poeta, prozaik, dziennikarz radiowej Trójki, który wygłosił wykład pt. „Dzisiejsze spotkanie z Korczakiem”.
Fot. W+éodzimierz Amerski 127
Przypomniał dorobek życiowy Janusza Korczaka, który uruchomił w Warszawie trzy sierocińce. W polskiej stolicy jest pięć pomników jemu poświęconych, o których mało kto wie.
Fot. W+éodzimierz Amerski 129
Pedagog Korczak był wydawcą pisma pn. „Mały przegląd”, którego współautorami bała młodzież i dzieci.
Fot. W+éodzimierz Amerski 064
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdańsku pt. „Jesteśmy w Gdańsku”.
Fot. W+éodzimierz Amerski 126
Z oferowanych podręczników można było się dowiedzieć, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w placówkach na terenie dzielnic Śródmieście, Chełm, Orunia, Ujeścisko-Łostowice. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca zespołu ze szkołami i przedszkolami pozwala na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności – zarówno szkolnych, jak i rodzinnych.
Wła-49. Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *